Annonce
Debat

Klumme: Blogger eller brokker

Mange før mig har sagt det, og vi kan lige så godt erkende det: Vi halvgamle mænd har en forbløffende stor viden på utallige områder. Derfor er vi også forpligtet til at øse af den, så vore omgivelser kan blive næsten lige så kloge som os. Alt andet ville være egoistisk. Hvordan kan jeg så med størst mulig fordel øse af denne gennem 70 år opsparede viden? Skal jeg oprette en blog som de unge og af den vej udbrede min viden og indsigt til så mange som muligt – eller skal jeg, som det måske mere ligger til min aldersgruppe, nedsætte mig som brokker? I de gode gamle dage lyttede ungdommen med stor selvfølge til alderdommens kloge ord og anvisninger. Denne form for fornuft er stort set gået af mode i den vestlige verden. Kun hos nogle få øsamfund i Stillehavet bliver de ældre indbyggere betragtet med stor respekt, og det er tillige i disse øsamfund, som en ikke uvæsentlig sidegevinst, et ideal at være overvægtig. Verden er gået af lave, som de gamle sagde, og jeg føler mig nu gammel nok til at give dem ret. Her følger så i en længere serie mit første lille brokkeri: Hvad blev der af det kommunale selvstyre? Det kommunale selvstyre er efter min mening ikke længere eksisterende. Tidligere regeringer har ihærdigt arbejdet på at omlægge og nedlægge de samfundsværdier, som tidligere generationer har opbygget. Nedlæggelse af kommuner og amter har, sammen med centralisering af bysamfund, sygehuse, politi og domstole, fjernet store dele af den demokratiske indflydelse og nærhed fra borgerne i Danmark. Den omsiggribende centralisering betyder, at beslutningerne samles hos stadig færre personer. Hvis denne tendens fortsætter vil magten i yderste konsekvens placeres hos én person – en diktator. Store beskæringer i Skats personale har betydet, at dele af den danske befolkning nu skylder over 120 milliarder kroner i skatter og afgifter til staten. Samtidig har Skat udbetalt over 12 milliarder til svindlere rundt omkring i verden. Ingen er endnu draget til ansvar for disse samfundsnedbrydende fejltrin! Det er blevet et mantra, at vi skal have evig vækst og at der skal gives skattelettelser. De indtil nu indførte skattelettelser har betydet, at en dansk familie kan spare nogle få hundrede kroner om måneden, men for at få råd til disse lettelser har Folketinget sat de fleste små og mellemstore kommuner under økonomisk administration. Hvert år under budgetforhandlingerne skal disse kommuner finde besparelser for mellem 10 og mange hundrede millioner kroner. Da de fleste kommunale kroner er bundet i faste udgifter, betyder de årlige besparelser serviceforringelser for borgerne. Udgifter til børn, unge og ældre bliver beskåret år for år, og vi har for længst nået et niveau, som vi ikke kan være bekendt. På Langeland (Danmarks fattigste kommune) betaler vi 5,3 proventpoint mere i skat sammenlignet med den billigste kommune beliggende i Nordsjælland. Skatteprocenten burde retfærdigvis være den samme i hele landet. Samme skatteprocent sammenholdt med en retfærdig udligning ville give alle borgere lige rettigheder og velfærd. Det velfærdssamfund, som vi praler af, bliver mere og mere udhulet, men det må jo være det, som flertallet af den danske befolkning ønsker. Hvert fjerde år har vi valg til folketinget. Det er en af hjørnestenene i vort demokrati. Demokrati betyder folkestyre, men er det folkestyre, når magten samles på stadig færre hænder? Vore politikere arbejder ihærdigt hen imod amerikanske tilstande hvor hver især er sin egen lykkes smed. Hvorfor finder vi os i det? Danmark er et af de rigeste lande i verden, og alligevel kan vi ikke passe på vore børn og ældre borgere. Hvad er der galt? Bruger statsapparatet for mange penge og til hvad? Jeg kunne ønske, at statens udgifter blev gennemgået i detaljer og sat til debat. Hvor er oliemilliarderne fra Nordsøen blevet af? Hvad har fejlindkøb af IC4 tog og mislykkede it-løsninger kostet? Hvad koster de mange militære operationer, som vi deltager i? Har vi for mange forskere, der forsker i ligegyldige ting? Hvis vi ikke finder en løsning på den stadig stigende ulighed i samfundet, vil de ellers magelige danskere på et tidspunkt finde den indre viking frem og gøre oprør.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Rejser

5 tip til gode julemarkeder i Norden

Danmark

Se Danmark: Flammerne giver ham ro