Annonce
Svendborg

Svendborg vinder kamp om Faaborg-Midtfyn-affald

Affaldet fra Faaborg-Midtfyn skal også i de næste fire år køres til forbrænding på kraftvarmeværket i Svendborg. Foto: Katrine Becher Damkjær
Svendborg Kraftvarme slog Fjernvarme Fyn i priskamp om afbrænding af affald fra Faaborg-Midtfyn, og det betyder, at Svendborg-værket har behov for mindre affald fra Tyskland.

Svendborg: Alt affald fra Faaborg-Midtfyn skal også i de næste fire år brændes af på kraftvarmeværket i Svendborg.

Det ligger fast, efter at Svendborg Kraftvarme har vundet et udbud om afbrænding af omkring 10-12.000 tons affald. Svendborg Kraftvarme slog Fjernvarme Fyn og Argo fra Roskilde i priskampen, og det glæder bestyrelsesformand i Svendborg Kraftvarme, Ove Engstrøm.

- Vi er meget godt tilpas. Med alt den snak, der har været om værkets fremtid, er det lige i øjet. Vi har fået ro i lejren, og CO2-mæssigt er det også det bedste at køre det ned til os, siger Ove Engstrøm.

Annonce
Med alt den snak, der har været om værkets fremtid, er det lige i øjet. Vi har fået ro i lejren.

Ove Engstrøm, bestyrelsesformand, Svendborg Kraftvarme

Meget, meget tæt

Sejren i kampen om Faaborg-Midtfyns affald kommer blot få uger efter, at Svendborg Kraftvarme tabte et lignende udbud om afbrænding af cirka 4000 tons affald fra Langeland. Svendborg-værket har hidtil brændt affaldet fra Langeland, men tabte det udbud til Fjernvarme Fyn.

Til gengæld kunne Fjernvarme Fyn ikke matche tilbuddet fra Svendborg i priskampen om Faaborg-Midtfyns affald. Det erkender Jan Strømvig, der er administrerende direktør i Fjernvarme Fyn.

- Vi har givet et bud på opgaven, som så ikke har været lavt nok. De priser, vi har givet, svarer nogenlunde til de priser, vi får for afbrænding af affald fra Tyskland, og så skal vi i princippet ikke gå længere ned med vores priser. Hvad Svendborg har gjort, ved jeg ikke, siger Jan Strømvig.

Christian Møller, administrerende direktør i Faaborg-Midtfyns forsyningsselskab FFV Energi og Miljø, holder de enkelte priser ved udbuddet for sig selv, men han vil godt afsløre, at der nærmest skulle målfoto til for at finde en vinder.

- Buddene fra Svendborg Kraftvarme og Fjernvarme Fyn lå meget, meget tæt. Og jeg kan også godt fortælle, at den gamle aftale, vi havde med Svendborg, var billigere for os end den pris, vi nu skal betale, fortæller Christian Møller.

Aftale med tyskere

Sejren er vigtig for Svendborg Kraftvarme, fordi værket har brug for 50.000 tons affald om året for at køre optimalt. Det vurderes, at der i fremtiden vil være godt 15.000 tons affald fra Svendborg og altså 10-12.000 tons fra Faaborg-Midtfyn.

De resterende mængder skal selskabet ud og finde ved at vinde udbud andre steder i landet eller hente mere udenlandsk affald.

Svendborg Kraftvarme har siden 2018 hentet affald i Tyskland, og Ove Engstrøm oplyser, at man har en aftale med tyskerne, der betyder, at man kan hente affald nok frem til udgangen af 2021.

Et stort flertal i byrådet besluttede på et møde den 29. oktober, at man inden udgangen af 2021 skal tage stilling fremtiden for forbrændingsanlægget. Det blev samtidig besluttet at fortsætte driften af anlægget frem til 2024.

Ove Engstrøm, bestyrelsesformand for Svendborg Kraftvarme, fortæller, at sejren i kampen om Faaborg-Midtfyns affald giver ro i lejren. Arkivfoto: Andreas Bastiansen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ishockey

Bulldogs hårdt straffet på 21 sekunder

Læserbrev

Debat: Svendborgs politikere svigter nærdemokrati og sætter vækst over natur

Lokaldebat: Der er ikke meget oplysning, borgerinddragelse eller nærdemokrati, når det kommer til Svendborg Kommunes beslutning om at inddrage landzonen i den østlige del af byen for at gøre plads til omkring 30 nye boliger på Egenappevej i det, der hedder Lokalplan 636. Man kan være enig eller uenig i, hvorvidt det er en god idé at bygge på præcis dette område, som mange svendborgensere dagligt går tur i, netop fordi det er landzone tæt på byen: De går tur langs markerne, fordi det er et frirum udenfor villakvartererne. Som naboer til området er det imidlertid kommet som en overraskelse, at der om lidt bliver bygget her. Øjensynligt har der været høring og mulighed for indsigelse pro forma: Det er blevet annonceret i Ugeavisen (og på kommunens hjemmeside), uagtet at borgere, der vælger reklamer og ugeaviser fra, ikke får denne væsentlige oplysning. Dermed får de hverken mulighed for at deltage i nærdemokratiet eller mulighed for at få indflydelse på det område, de bor i. Direkte adspurgt, hvorfor kommunen ikke har sat et skilt op på marken, er svaret, at “Det er sparet væk - og rent juridisk er der ikke noget at komme efter, for det er oplyst på kommunens hjemmeside.” Resultatet er, at kommunale beslutninger altså kan træffes oppefra uden at inddrage de borgere, hvis liv og hverdag, beslutningerne har indflydelse på. Da man ønskede at udvide, så endnu flere boliger kan bygges, skulle forslaget imidlertid i høring igen. Indsigelsesfristen blev lagt midt i sommerferien, hvor mange borgere var bortrejst. Hvorvidt det var intentionen fra kommunens side at lægge fristen, så mange ville misse chancen for at gøre indsigelse, står hen i det uvisse. Ud fra et demokratisk synspunkt er det problematisk, da det begrænser borgernes mulighed for at kunne reagere rettidigt. Det er trist, at ideen om natur for alle og tankerne bag kommunens egen plan, "Natur og friluftsliv i Svendborg, Plan og Handlinger 2014-2025", bliver tilsidesat til fordel for kapital og vækst. Væksten sker i dette tilfælde på bekostning af de naturskønne og rekreative områder, som folk fra byen tager ud til. Naturen kommer ikke igen, når først den er blevet til villakvarter. Lokalplan 636 om et villakvarter i et kystnært landområde falder slet ikke i tråd med kommunens egne definerede visioner om "det gode og aktive liv i harmoni med naturen". Her hedder det: “I Svendborg Kommune har vi en enestående natur, smukke landskaber og rige muligheder for udfoldelser i det fri. Det er vi stolte af, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. (…)vi vil også styrke den øvrige natur og gøre en ekstra indsats - ikke kun for naturens egen skyld, men også for at give os et sundere og rigere liv ved at bruge naturen aktivt. (…)”. Endvidere hedder det, at: “Vi vil understøtte det aktive og sunde liv ved at sikre adgang, opholdsmuligheder samt naturoplevelser. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling af den rekreative brug af naturen, så naturværdierne samtidig styrkes. Vi vil med hjælp fra lokale ildsjæle/ medborgerskab være med til at udvikle de rekreative muligheder i lokalområderne. (…)” Ildsjæle og medborgerskab? Det er fine ord. Et sundere og rigere liv får alle svendborgensere, der nu kan nyde mark og skov, når de går tur på Egenappevej. Man kunne ønske sig, at Svendborg Kommune i fremtiden også får et sundere og rigere demokrati og medborgerskab, såfremt borgerne oplyses og inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Svendborg For abonnenter

Ansat på Grønnemoseværkstederne: - Jeg kan godt lide, når det hele er præcis, som det plejer at være

Annonce