Annonce
Søsiden

Se billederne: Bølgebank og masser af flag på 350 sømil Hvide Sande-Marstal

Ærøxpressens team på hjemsejlingen Hvide Sande-Marstal. Direktør for rederiet (og navigatør) Søren Vestergaard, skipper Henrik Vibe Michelsen, chefskipper John Andreasen, næstformand i bestyrelsen (og shippingmand) Boye Kromann, styrmand Maj Sørensen og skipper Marie Kreuter, alle Marstal. Derudover tre teknikere fra værftet og Søsidens udsendte. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Sofa-sømænd fulgte Ærøxpressens mindste bevægelser tæt: "Hvorfor går I pludselig ned fra 11 til 7 knob - er der noget galt?" Søsiden sejlede med.

NORDSØEN/KATTEGAT/STOREBÆLT: Flag kunne være et slags gennemgående tema for en lille logbog fra m/f Ærøxpressens 350 sømil lange sejlads fra værftet i Hvide Sande til hjemhavnen Marstal.

Dannebrog, signalflag og Ærø-flaget - for nu at tage temaet kronologisk.

Nordgående i Tannis Bugt mellem Hirtshals og Skagen blev Switzers Fenja digitalt spottet på Ærøxpressen. Kort efter dukkede bugserbåden op af regndisen. Sydgående på vores styrbord side.

En af Ærøxpressens ombordværende vidste, at Fenja havde en sømand med Marstal-baggrund om bord. Derfor blev det spontant besluttet, at kippe med Ærøxpressens Dannebrog.

Styrmand Maj Sørensen gjorde tanke til handling, holdt sig klar med Dannebrog - men Fenja overså tilsyneladende vores hilsen.

- Det er nok en uddøende skik til søs, blev det bemærket bagefter - og også lige nævnt, at kongeskibet Dannebrog dog plejer at være kvikt til at kvittere.

Annonce
Tannis Bugt mellem Hirtshals og Skagen. Styrmand Maj Sørensen på monkey island og skipper Marie Kreuter på soldækket. Operation Flagkipning forberedes. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Festflagene pakket ud

Flag i større mængde var bogstaveligt taget også oppe at vende undervejs.

En premiere-ankomst til Marstal uden signalflag over top, ville være utænkelig. Ærøxpressens helt nye signalflag-sæt blev derfor pakket ud. Det viste sig så, at sættet kun rakte fra masten og ud over agterdækket. Fordækket måtte undvære den kulørte flag-fest. Men op kom signalflagene i buldrende mørke og regn under sejlads i farvandet mellem Åbyskov og Dageløkke.

Skipperne Marie Kreuter og Henrik Vibe Michelsen klarede flagenes surring på bildækket.

Rederiets medsejlende direktør, Søren Vestergaard, iførte sig pandelampe og kravlede op ad lejderen til monkey island (taget på kommandobroen) og gjorde flaglinen fast. Efter lidt småjustering agterude var flagene klar til at signalere festlig ankomst for marstallerne.

Bølgebank i Kattegat

Diverse flag fik ikke lov at hænge slapt ned undervejs. De 350 sømils sejlads med en jævn til frisk vind fra øst gjorde i turens første etape Nordsøen forholdsvis flad.

Rundt Skagen nede omkring Læsø fyrede vinden op fra syd og bød på fæle bølgebank lige ret mod bulbstævnen. Prøven blev bestået for såvel skib som mandskab.

Tannis Bugt. Styrmand Maj Sørensen klar til at kippe med Ærøxpressens flag - men Switzers Fenja overså det tilsyneladende. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Testsejlads på 35 timer

Den 35 timer lange tur fra værft til hjemhavn var også en testsejlads af Ærøxpressen. Foruden den maritime besætning medsejlede tre teknikere fra Hvide Sande Shipyard. I tæt parløb med chefskipper John Andreasen og den øvrige besætning fik teknikere undervejs klaret, hvad der dukkede op.

Med baggrund i de tekniske tester måtte Ærøxpressen også nogle gange reducere farten. Det gik ikke upåagtet hen - vel at mærke inde på land. Ærøxpressens punktvis skiftende hastigheder afslørede nemlig, at adskillige legede sofa-sømænd og fulgte færgens kurs og fart nøje på web-sider med løbende opdateret positionering af skibe:

“Hvorfor går I pludselig ned fart? Fra 11 til 7. Er det noget galt …?”, spurgte de hastigt indløbende sms’er til os om bord.

Al den positive spørgelyst kunne kvitteres med, at prøvesejladsen i forskellig hastighed forløb uden store tekniske problemer, men med en række mindre justeringer.

Operation Signalflag i farvandet mellem Åbyskov og Dageløkke. Direktør og navigatør Søren Vestergaard er - med pandelygte - gået på monkey island for at fastgøre flaglinen, mens skipper Henrik Vibe Michelsen klarer tørnen på soldækket. Nede på vogndækket er skipper Marie Kreuter i aktion. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Blinkende lygter i Rudkøbing

Inden finalen i Marstal blev Rudkøbing passeret nogle minutter før såkaldt solopgang. Mange hilste fra kajen festligt med bilers blinkende forlygter ud til færgen, og en rørt chefskipper John Andreasen kvitterede med færgens signalhorn:

- Der har alt i alt været en vellykket tur, lød konklusionen fra chefskipperen lige før vi rundende Ballonen før den flagfyldte modtagelse i Marstal.

En mørk og regnfuld torsdag morgen i farvandet mellem Åbyskov og Dageløkke: Signalflagene foldes ud for første gang. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ærø-flaget skaffet fluks

Og så var der lige den med Ærø-flaget.

Flere om bord havde tænkt på det. I travlheden omkring alt det nye med færgen, var grolle-flaget så ikke lige lastet med om bord. Men nybygningen fik ikke lov at ligge længe i lejet, før de tre velkendte Ærø-striber blafrede under Dannebrog.

Karina Hildebrandt fra Ærøxpressens kontor - nabo til færgelejet - var den, der fluks skaffede et Ærø-flag i passende format og fik det bragt om bord til rette plads: Flagspillet på Marstals nye færge.

Ærøxpressen meget tæt på at være i sit kommende rute-farvand for første gang. Chefskipper John Andreasen har kurs mod Langelandsbroen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Så går det under Langelandsbroen. På havnen i Rudkøbing hilste blinkende bilforlygter byens kommende, nye færge velkommen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Ærøxpressens første møde med sin kommende medtrafikant i farvandet mellem Rudkøbing og Strynø, m/f Strynø. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Endelig. Efter 350 sømil og 35 timers nonstop sejlads - Ærøxpressen ved indsejlingen til Marstal. Fra fordækket skues det, at havnen er i festdragt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Fra Ærøxpressens fordæk kvitterer skipperne Henrik Vibe Michelsen og Marie Kreuter for de mange vink og flag på havnen rundt om færgens kommende leje. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Ærøxpressens premiere-ankomst samlede flere hundrede flagvinkende marstallere omkring færgelejet . Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Chefskipper John Andreasen koncentreret om Ærøxpressens alleførste anløb i hjemhavnen Marstal. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Marstal hilser Ærøxpressen velkommen - og færgelejet er dermed i brug for første gang siden 20. januar 2013. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
En farverig blanding af vinkende Ærø-flag, Dannebrog og sågar et YF-flag fra en lystbåd bød Marstals nye færge velkommen hjem. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Selvfølgelig var der flag over top og Dannebrog på stang, da Marstals nye færge anløb sin hjemhavn for første gang. Længere inde i havnen signalerede Samkas horn Ærøxpressen velkommen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Styrmand Maj Sørensen stikker en trosse land. Når bådsmandshagen ikke lige er indenfor rækkevidde, er en kost også brugbar. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Så er det sekunder før Ærøxpressen er helt i inde i sit leje. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den nybyggede broklap venter på indvielse. På klappen bl. a. Ærøxpressens bestyrelsesmedlem, Leif Jensen (tv.) og Jens Marling (th) fra havneentreprenørfirmaet Munck, der har bygget lejerne i Marstal og Rudkøbing. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Dette syn har mange i Marstal og andre steder drømt om i flere år. Søndag den 8. december kl. 8:30 står Ærøxpressen ud på sin første ordinære tur til Rudkøbing. Ankomst kl. 09:20. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Minutter efter Ærøxpressens ankomst til Marstal kom øens velkendte striber på plads under Dannebrog. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Simpelthen - Ærøxpressen er i havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Skipper Marie Kreuter - træt, glad og hjemme i Marstal. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Offentlige opråb er nødvendige

Det er al ære værd, når offentligt ansatte tager bladet fra munden, som det er sket flere gange de seneste uger, hvor politiassistenter har ytret bekymringer om politiets manglende tilstedeværelse i mindre samfund som Langeland. Her er det blandt andet kommet frem, at nogle af de politiassistenter, der skal have kriminaliteten under kontrol, oplever, at det ikke er muligt med den måde, Fyns Politi tilrettelægger deres arbejdet på. Det er kommet frem, at de rutinemæssige besøg til områder som Langeland langt fra opleves som tilstrækkelige i forhold til at løse de udfordringer, der er. Og det er kommet frem, at politiassistenter godt forstår, hvis befolkningen mister tilliden til politiet. Det kræver mod at stå frem og offentligt gøre opmærksom på udfordringer, der handler om ens egen arbejdsplads. Det er de færreste ledere, der bifalder det. Og det er noget, som risikerer at lægge et stort pres på den modige. Så meget desto mere er der grund til at være taknemmelig, når det sker. For det er tvingende nødvendigt for et velfungerende samfund, at offentligt ansatte tager bladet fra munden, hvis de oplever, at de ikke kan stå inde for det, der sker på deres arbejdsplads - eller for at nuancere debatten om netop deres arbejde. Tænk, hvis flere gjorde det samme. Hvis flere sagsbehandlere i jobcentre turde stå frem og fortælle om deres arbejdsforhold og konsekvenserne af de få ressourcer, som mange jobcentre kæmper med at få til at række. Eller hvis flere pædagoger turde stå frem og fortælle om, hvordan få hænder i vuggestuer og børnehaver påvirker børnenes dagligdag. Det ville give et vigtigt indblik i, hvordan velfærdssamfundet reelt ser ud nogle steder. Og det ville kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling de steder, der trænger til det. Offentligt ansatte har faktisk en udstrakt ytringsfrihed og har som udgangspunkt ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres arbejdsområde. Den offentligt ansattes ytringsfrihed er med andre ord beskyttet, så længe personen ikke udtaler sig på arbejdspladsens vegne. "Hvo intet vover, intet vinder", lyder et gammelt dansk ordsprog. Der er ingen tvivl om, at bare tanken om at stå frem med sit eget syn på ens arbejdsplads eller arbejdsforhold kan give mange hjertebanken og sved på panden. Også selv om man blot beskriver virkeligheden, som man oplever den. Men forhåbentlig kan de modige inspirere til, at der med tiden kommer flere offentlige opråb. Det vil give et nødvendigt indblik i samfundets mange forskellige demokratiske maskinrum, som vi alle er afhængige af og betaler til. Og så vil det kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling - alene fordi virkeligheden bliver synlig.

Ærø

Lykkelig tilflytter på Ærø: - Jeg er så glad for vores børnehave, som er fuld af nærvær og tryghed

112

Ruder knust: Fem indbrud i biler i Svendborg

Annonce