Annonce
Svendborg

Vindmøller. Åbent brev til Svendborg Byråd

Tina Nystrøm har sammen med sin mand skrevet et åbent brev til medlemmerne af Svendborg Byråd om planerne for vindmøller ved Broholm Slot. Arkivfoto: Andreas Bastiansen
Annonce

Hvor går man hen, når ens retsfølelse/ tryghed i eget hjem og eget lokalsamfund er truet, og man oplever at økonomiske interesser under dække af miljøhensyn, sættes over menneskelige hensyn?

Hvad gør man, når man har valgt at bosætte sig i det fredelige og naturskønne område omkring Broholm Slot, når idyllen trues af opsætning af tre kæmpevindmøller på størrelse med knap fire gange Rundetårn?

Man bør først og fremmest gå til sine kommunale politikere eller borgmesteren. Dem man har vist tillid ved at give sin stemme ved kommunalvalget – derfor denne henvendelse med tanke for de mange fortvivlede borgere i området.

I forbindelse med den planlagte opstilling af tre kæmpevindmøller ved Broholm Slot, føler vi os svigtet, tilsidesat og ikke inkluderet i Svendborg Kommunes grundlæggende værdier om at have borgeren i centrum, at lytte og informere åbent og ærligt.
Vi føler vores bekymringer bagatelliseret og tilskrevet, at vi bare brokker os og ikke er medspillere i den grønne omstilling. Vi kan ikke genkende vores kommunes tilflytterslogan “Det gode liv”, hvor kommunen forsøger at bevare og pleje kvaliteten i naturen og styrke de miljøer i både landsbyer og selve Svendborg.
Lad os slå fast med det samme, at vi ikke er imod vindmøller, at vi naturligvis bakker op om grøn omstilling med fornuft.


Hvem vil holde bryllup, konference, spise gourmetmiddag, endsige have hest opstaldet i ly af disse mastodonters larm.


Vi forstår, at det for Svendborg Kommune er attraktivt, at en udefrakommende investor vil opstille og drive kæmpevindmøllerne, og at kommunen på denne måde billigere når regeringens krav om reducering af kommunens CO2-udledning, samt at kommunen modtager cirka 800.000 kroner fra investor. Penge der ikke er øremærket det ramte område omkring møllerne.
Vi forstår, at det for Broholm Slot er attraktivt at modtage omkring 1,6 millioner kroner om året, så længe møllerne står der. Det vi ikke har forståelse for, og som bekymrer os meget er, at disse kæmpevindmøller, så høje som 4,5 gange Svendborgsundbroen, opstilles på land, hvor de uvægerligt vil være til stor gene for mennesker, dyr og naturen, hvor de vil skæmme et meget stort område af herregårdsmiljøet. At kommunen er villig til at bøje reglerne og ændre lokalplanerne for at gennemføre projektet.
Hvem vil holde bryllup, konference, spise gourmetmiddag, endsige have hest opstaldet i ly af disse mastodonters larm, skyggekast og forstyrrelse af det smukke udsyn.Der er evidens for, at jo større vindmøllerne er, jo mere støj udsender de. Rapporter udarbejdet af vindmølle-interessenter konkluderer, at bare afstandskravet fire gange vindmøllens højde er overholdt, opleves der ikke større støjgener end den tilladte trafikstøj naboer til f.eks. en motorvej må leve med. Det skal understreges, at trafikstøj og vindmøllestøj ikke er sammenlignelige.

Det er bekræftet af vindmøllenaboer, at selv en afstand på 3-3,5 kilometer eller cirka 23 gange vindmøllehøjden, kan det give problemer med støjen fra vindmøllerne. (LNtK-undersøgelse 2018 ”Livsvilkår i vindmølleområder”)

Dette stemmer overens med de oplevelser, som naboer til kæmpevindmøller oplever. Deres beretninger om erfaringer ved at bo i vindmølleområder, er ikke rar læsning. Udover støjgener, oplever de forringet livskvalitet, dårligere helbred, forstyrret nattesøvn samt faldende huspriser, hvis de overhovedet kan sælge deres huse. Vi forstår ikke, at Svendborg Kommune er så ivrige efter at få dette projekt gennemført, med tanke på de erfaringer kommunen allerede har gjort i forhold til vindmølleprojektet på Tåsinge.
Her afviste man naboernes bekymringer, og tiden har jo vist, at naboerne fik ret, hvilket de pågående retssager viser. Flere andre kommuner, blandt andre Esbjerg, Mors, Norddjurs og Aabenraa har sagt nej til opsætning af kæmpevindmøller på land. Dette har de gjort af hensyn til deres borgeres helbred og økonomi og i erkendelse af mange fortvivlede borgere i de ramte områder.

Nogle kommuner har valgt at satse på solcelleanlæg.
Det er derfor vores håb, at du/I vil genoverveje beslutningen og lytte til de indsigelser, der kommer i høringsforløbet med et åbent sind. Vi håber, at du vil tænke på os i udkanten af Svendborg som ligeværdige borgere.
Det er ok at skifte mening og gå imod stærke kræfter, udefra såvel som fra egne rækker.

Tænk nøje på, hvordan du vil have det med at blive nabo til disse kæmpevindmøller og uforskyldt blive sat i denne situation.

Med venlig hilsen

Tina & Erik Nystrøm,

Værd at vide:

1.De samme vindmøller langt ude på havet producerer typisk op til 50 procent mere energi.

2.Kræftens Sundhedsundersøgelse frikender ikke vindmøller som årsag til sygdomme.

3.Afstandskravet mellem beboelse og vindmølle på fire gange vindmøllens totalhøjde, hviler alene på Miljøstyrelsens administrative skøn. Borgernes erfaringer siger noget helt andet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce