Annonce
Svendborg

Vindmølledebat: Tvivlsom uvildighed fra kommunens rådgiver

Visualisering af vindmøller ved Broholm. Tegning: Mogens Leth

Læserbrev: Da Svendborg Kommune ikke selv har ressourcer og kompetencer til at sagsbehandle ansøgningen om opsætning af vindmøllerne på Broholm, har den fået en ekstern rådgiver til at udarbejde samtlige dokumenter på kommunens vegne.

Den eksterne rådgiver er en selvejende institution, hvis formål er ”At fremme anvendelsen af ressourcebesparende og miljøbevarende systemer. Formålet søges fremmet gennem erhvervsmæssig og oplysningsmæssig virksomhed inden for vedvarende energi.” På lige fod med foreninger, skal selvejende institutioner ikke aflevere regnskab.

Bestyrelsen består af folk, der har økonomiske interesser i vindmølleindustrien. Mon de er helt uvildige i deres varetagelse af sagsbehandlingen for kommunen?

Annonce

Der er flere høringssvar, som den eksterne rådgiver helt har undladt at behandle! Desuden er der en række kritisable forhold og mangler ifm. udarbejdelsen af lokalplan, hvidbog og VVM-tilladelsen. Pudsigt nok er alle disse forhold til investors fordel.

Herudover har kommunens eksterne rådgiver, som jo burde være aldeles uvildig, kvalitetssikret vindmølleprojektet (dvs. miljøkonsekvensrapporten) fra den sjællandske investor, Lars Kronshage. Så kan man jo nemt være enig med investor, og udarbejde dertilhørende hvidbøger, redegørelser, lokalplaner og tilladelser.

Alle disse forhold er byrådet blevet gjort opmærksomme på af borgere, der har søgt aktindsigt. Hvis byrådet alligevel den 27. okt. stemmer "ja" til opsætning af vindmøller ved Broholm, så sker det på et grundlag, som er blevet udarbejdet af en rådgiver, hvis uvildighed kan betvivles. Et sagsforløb, hvor der er blevet påpeget adskillige fejl og mangler. Et sagsforløb, hvor borgerne efterlades tilbage på perronen uden nogen form for retssikkerhed!

Synes I selv, det er forsvarligt? Kan I stå inde for det? Og se jeres borgere i øjnene?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Fyns Amts Avis mener: Hjertelig tak for hjælpen til Christian Eriksens læger – og til hjerteløberen tirsdag i Svendborg. Og forhåbentlig også til flere af os andre

Annonce