Annonce
Langeland

Vejstribefirma taber i Højesteret: Langelandsk firma dømt i kartelsag

Det daværende LFK Vejmarkering i arbejde på Langelandsbroen. Billedet er fra 2013, så det har intet med retssagen at gøre, og selskabet ejes i dag af GVCO. Arkivfoto: Erik Jørgensen
Det daværende LFK Vejmarkering lavede ulovlig begrænsning af konkurrencen sammen med anden virksomhed - Højesteret underkender Sø- og Handelsretten

SDR. LONGELSE: Det daværende LKF Vejmarkering med base i Sdr. Longelse var med i en ulovlig karteldannelse i 2014. Det mener Højesteret, der netop har afsagt dom i en principiel og langtrukken sag.

Hermed underkender Højesteret Sø- og Handelsretten, som nåede frem til modsatte resultat sidste år, da de to virksomheder havde lagt sag an mod Konkurrencerådet.

Sø- og Handelsretten fandt ikke, at der var tale om et ulovligt kartel - i modsætning til både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Konkurrencerådet samt Konkurrenceankenævnet.

LFK Vejmarkering, som i dag er en del af GVCO, dannede sammen med en konkurrent, Eurostar, et konsortium i forbindelse med et udbud hos Vejdirektoratet. Dette udbud handlede om opgaven med kørebaneafmærkningen i tre distrikter af Danmark: Syddanmark, Sjælland og hovedstadsområdet. Udbuddet omfattede årene 2014-2017.

Konsortiet vandt udbuddet og alle tre områder. En øvrig deltager i udbuddet klagede derpå til konkurrencemyndighederne.

Sø- og Handelsretten mente godt, at LFK Vejmarkering og Eurostar måtte danne dette konsortium, fordi de to virksomheder hver især ikke havde "muskler" nok til at byde på samtlige tre distrikter, men godt kunne gøre det i fællesskab.

Der fulgte også en rabat med, da man fik det hele.

Annonce

Kunne nøjes med et enkelt distrikt

Men Højesteret hæfter sig ved, at udbuddet fra Vejdirektoratet var tilrettelagt, så en virksomhed kunne nøjes med et byde på ét eller to distrikter - som andre virksomheder også gjorde - og Højesteret tillægger ikke rabatten fra konsortiet nogen særlig betydning.

Højesteret når derfor frem til den konklusion, at LFK Vejmarkering og Eurostar reelt ville afsætte deres egne tjenesteydelser hver for sig, og at de på forhånd havde delt distrikterne. Med andre ord ville de to virksomheder ikke lægge ressourcer i en fælles pulje, når opgaven skulle udføres.

Hermed afskaffede to virksomheder konkurrencen med hinanden, mener Højesteret.

Eurostar og GVCO skal begge betale 300.000 kroner til Konkurrencerådet. Der løber renter på med virkning fra 21. september 2018 (såkaldte procesrenter). Virksomhederne skal desuden hver især betale 353.000 kroner til Konkurrencerådet for rådets sagsomkostninger for sagerne ved Sø- og Handelsretten samt Højesteret.

Tilfredshed og bekymring

Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Bitten Sørensen, udtrykker over for Fyns Amts Avis tilfredshed med Højesterets dom.

- Højesteret bekræfter den vurdering, som Konkurrencerådet kom frem til allerede i sommeren i 2015. Når vi tog sagen, så er det, fordi den er vigtigt for konkurrencen. Når en ordregiver sender noget i udbud, så skal vedkommende være sikker på, at der ikke er nogen, som foretager handlinger, der svækker konkurrencen, siger Bitten Sørensen.

Direktør sammesteds, Jakob Hald, mener ifølge en pressemeddelelse, at dommen ikke ændrer på, at der stadig er gode muligheder for at indgå konsortier til gavn for kunderne.

Erik Kjær-Hansen, der er konkurrenceadvokat og partner i Gorrissen Federspiel, førte sagen for GVCO.

- Højesteret har for første gang bedømt en konsortieaftale efter kartelreglerne. Det er noget nyt, og det kan få stor betydning for samarbejder og konsortier mellem virksomheder, siger han til dagbladet Børsen.

Han vurderer i Børsen, at virksomheder herefter typisk vil afstå fra at indgå samarbejder med tanke på denne dom.

GVCO ønsker ikke at kommentere dommen i Fyns Amts Avis.

Så vidt avisen erfarer, får dommen ingen umiddelbare konsekvenser for den daglige drift af vejstribeafdelingen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Mad og drikke

Morten Aagaard glæder sig til første jul i chokoladebutikken i Odense: Han tager konstant temperaturen på sine brune dogmer

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Offentlige opråb er nødvendige

Det er al ære værd, når offentligt ansatte tager bladet fra munden, som det er sket flere gange de seneste uger, hvor politiassistenter har ytret bekymringer om politiets manglende tilstedeværelse i mindre samfund som Langeland. Her er det blandt andet kommet frem, at nogle af de politiassistenter, der skal have kriminaliteten under kontrol, oplever, at det ikke er muligt med den måde, Fyns Politi tilrettelægger deres arbejdet på. Det er kommet frem, at de rutinemæssige besøg til områder som Langeland langt fra opleves som tilstrækkelige i forhold til at løse de udfordringer, der er. Og det er kommet frem, at politiassistenter godt forstår, hvis befolkningen mister tilliden til politiet. Det kræver mod at stå frem og offentligt gøre opmærksom på udfordringer, der handler om ens egen arbejdsplads. Det er de færreste ledere, der bifalder det. Og det er noget, som risikerer at lægge et stort pres på den modige. Så meget desto mere er der grund til at være taknemmelig, når det sker. For det er tvingende nødvendigt for et velfungerende samfund, at offentligt ansatte tager bladet fra munden, hvis de oplever, at de ikke kan stå inde for det, der sker på deres arbejdsplads - eller for at nuancere debatten om netop deres arbejde. Tænk, hvis flere gjorde det samme. Hvis flere sagsbehandlere i jobcentre turde stå frem og fortælle om deres arbejdsforhold og konsekvenserne af de få ressourcer, som mange jobcentre kæmper med at få til at række. Eller hvis flere pædagoger turde stå frem og fortælle om, hvordan få hænder i vuggestuer og børnehaver påvirker børnenes dagligdag. Det ville give et vigtigt indblik i, hvordan velfærdssamfundet reelt ser ud nogle steder. Og det ville kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling de steder, der trænger til det. Offentligt ansatte har faktisk en udstrakt ytringsfrihed og har som udgangspunkt ret til på egne vegne at deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter - også om emner, der vedrører deres arbejdsområde. Den offentligt ansattes ytringsfrihed er med andre ord beskyttet, så længe personen ikke udtaler sig på arbejdspladsens vegne. "Hvo intet vover, intet vinder", lyder et gammelt dansk ordsprog. Der er ingen tvivl om, at bare tanken om at stå frem med sit eget syn på ens arbejdsplads eller arbejdsforhold kan give mange hjertebanken og sved på panden. Også selv om man blot beskriver virkeligheden, som man oplever den. Men forhåbentlig kan de modige inspirere til, at der med tiden kommer flere offentlige opråb. Det vil give et nødvendigt indblik i samfundets mange forskellige demokratiske maskinrum, som vi alle er afhængige af og betaler til. Og så vil det kunne være med til at skubbe på en positiv udvikling - alene fordi virkeligheden bliver synlig.

Faaborg-Midtfyn

En afreven fingerspids, leg med pukkelhvaler og gudesmuk natur: Lisbeths jordomsejling endte i Dyreborg

Annonce