Annonce
Svendborg

Unikke veteran-søstre fra Det Sydfynske Øhav: - Der er vigtigt, at vi holder fanen højt

Caroline S og Samka - side by side. De to coastere fra Svendborg og Marstal er de eneste originalt bevarede fra en vigtig periode i dansk småskibsfart. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Svendborgs Caroline S fejrer lørdag sin 60 års fødselsdag med havnefest og besøg af bl. a. Samka fra Marstal.

SVENDBORG/MARSTAL: Frivillige kræfter i Svendborg og Marstal kan være stolte af, at de bidrager til at holde et stykke dansk maritimhistorie levende og sejlende.

Det Sydfynske Øhavs to coastere, Caroline S og Samka, er begge unikke som historiske fragtskibe af stål bevaret i tæt på oprindelig stand. Samtidig er de to veteran-søstre med til at fastholde den maritime atmosfære i hjemhavnene. Når de står til søs og anløber fremmed havn, spreder carolinerne også fortællingen om Det Sydfynske Øhav som et maritimt mekka med historie.

- Der er snart ikke coasterfart under Dannebrog tilbage. Derfor er det endnu mere vigtigt, at vi holder fanen højt og beholder nogle eksemplarer af coasterne. De to her repræsenterer en vigtig periode i coasterfarten, pointerer Erik Kromann. Han er medredaktør af trebindsværket “Danske Coastere” fra 2013 og leder af Marstals Søfartsmuseum, der regnes for landets førende indenfor småskibsfartens historie.

Annonce

Et kystfragtskib

Coaster betyder kystfragtskib. Ordet fandt ind i dansk maritimt sprog i årene kort efter anden verdenskrigs slutning. Dengang var en stor del af den danske flåde til nærfragt bygget af træ. Mange af dem var udtjente sejlskibe nedrigget til motorgaleaser. Maskinkraften var ringe, apteringen primitiv og lasteevnen begrænset.

Kystfragtskibene var med andre ord mærket af de trange krigsår. De kaldte på fornyelse. Sejl og egespanter syntes fortid. Fremtiden lugtede af diesel og stål.

Mange værfter i Danmark og Nordtyskland fik derfor ordre på byggeri af coastere, bl. a. i Frederikshavn, Ringkøbing, Svendborg og Marstal.

Max. 149,99 brt.

Centralt i dette kapitel af dansk maritimhistorie står caroliner-coasterne primært bygget i Marstal plus to i Svendborg og en i Korsør.

Den første caroliner fra H. C. Christensen i Marstal blev leveret til den fremsynede Albert Hansen Petersen fra Vejle.

Den knap 40-årige sømand gik til skibskonstruktør Martin Nielsen i København og skitserede sine ønsker for en nybygning. Den skulle være på max 149,99 brt. Så var der ikke krav om havnearbejdere til lastning og losning, og coasteren kunne føres af en sætteskipper som ham selv.

Hustru lagde navn til klasse

Albert Hansen Petersens ønskeseddel materialiserede sig i, at hans coaster løb ud i Marstal havn den 4. august 1951. Coasteren blev navngivet Caroline efter rederens hustru. Hun kom således kom til at lægge navn til en skibstype.

Begivenheden tiltrak i øvrigt en reporter fra datidens eneste æterbårne medie, Statsradiofonien.

Da Caroline gik i fart i september samme år, stod rederen selv ved rattet. Agter havde rederskipperen og bedstemanden hver en kahyt. Den øvrige besætning, to drenge, kunne gå til køjs ude foran masten.

Skipper-kolleger var i første omgang skeptiske overfor denne nyskabelse af et fragtskib, men Albert Hansen Petersen var meget tilfreds med sin coaster. Skepsis blev efterhånden manet til jorden af, at alene Ærø-værftet i de følgende år leverede i alt en snes carolinere.

Forskel på carolinere

Det solide, nittede skrog var det samme på alle carolinere. Men konstruktør og værfter var imødekommende for redernes individuelle ønsker for aptering og indretning af styrehus og dæk.

Forskellen kommer bl. a. til udtryk på Samka og Caroline S. Samka har fx to master og lossebomme, mens Caroline S kun har én - og begge udrustninger er originale. Samka har dog først ved en senere lejlighed fået genmonteret den oprindelige mast og bom lige foran styrehuset.

En anden synlig forskel er, at Caroline S har en lille gangbro foran styrehuset.

Ude af registre i 2012

Den første caroliner fra 1951 har skiftet ejer flere gange. De sidste spor, som Søsiden kan opklare viser, at den under columbiansk flag og med navnet Mr. Calvin gled ud af de internationale registre i 2012. Det udelukker ikke, at den måske alligevel sejler, er husbåd eller ligger forsømt og usødygtig gemt af vejen i en fjern havn.

Styrehus retur til Marstal

Hvor mange af carolinerne, der stadig sejler, synes der ikke at være sikker viden om.

For tre år siden opgjorde bladet Maritime Danmark det til 15 inklusive Caroline S og Samka. Andre kilder nævner lavere tal. Fælles for de udenlandske carolinere, der måske sejler er, at de gør det meget fjernt fra danske kyster. En eller to carolinere har - vistnok - funktion som husbåd i Amsterdam.

Hvad der til gengæld er sikkert er, at Marstal Søfartsmuseums udstillede styrehus stammer fra carolineren Dora. Den blev bygget i 1954 til samme Vejle-reder, som bestilte den første caroliner. I Doras sidste tid var den stenfisker og endte sine dage til ophug i Grenå i 2004. Styrehuset blev reddet og sejlet til Marstal som dækslast på en reddet caroliner - Samka.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce