Annonce
Svendborg

Udvalg afslår ansøgning fra Sydfyns Kvindekrisecenter: Men opretter pulje på en halv million

Mette Gregersen er en af frontfigurerne i foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter. Foto: Katrine Becher Damkjær
Et enigt Social- og Sundhedsudvalg har valgt ikke at imødekomme ansøgningen fra Sydfyns Kvindekrisecenter, der anmoder om 650.000 kroner. I stedet foreslår udvalget, at man laver en pulje på 500.000 kroner, som alle kvindekrisecentre kan søge. Forslaget kommer til budgetforhandlingerne, som starter onsdag.

Svendborg: - Vi kan ikke imødekomme den ansøgning, der er kommet. Det er et enigt udvalg, der er kommet frem til det.

Det fortæller formand i Social- og Sundhedsudvalget, Hanne Klit (S), på bagkant af udvalgsmødet tirsdag aften, hvor Sydfyns Kvindekrisecenter endnu engang var på dagsordenen. Foreningen anmoder nemlig om 650.000 kroner til etableringen.

- I den ansøgning vi har fået fremsendt, er der nogle uklarheder, fortæller Hanne Klit og tilføjer, at Socialdemokraterne stadig synes, det er problematisk at støtte Sydfyns Krisecenter, når et nyt krisecenter i Stenstrup ikke har fået støtte.

Hun forklarer endvidere om beslutningen:

- Vi lagde blandt andet vægt på, at der i Sydfyns Krisecenters vedtægter, som vi fik fremsendt, stod, at den der skal være daglig leder samtidig skal være formand for bestyrelsen. Der er ikke et armslængdeprincip. Det virker til, at det er de samme mennesker, der skal ansætte og afskedige selv, siger Hanne Klit.

Medlem i udvalget Mette Kristensen (V) er enig i, at ansøgning på nuværende tidspunkt ikke kan imødekommes, men henviser til, at der blot skal laves nogle små justeringer.

- Der er lidt ubekendte faktorer, så jeg tror egentlig, at der blot skal korrigeres lidt. Det her er ikke en total afvisning.

- Jeg anerkender, at der skal være armslængde, og det har vi gjort foreningen opmærksom på, at den skal tydeliggøre i ansøgningen. Men jeg mener ikke, det er en fair kritik, for foreningen har faktisk redegjort for, at der kommer til at være armslængdeprincip, mener Mette Kristensen.

Annonce

Sagen kort

Foreningen Sydfyns Kvindekrisecenter anmoder om 650.000 af kommunen til at etablere center for voldsramte kvinder. Stedet skal have tre ben at gå på: Det skal være krisecenter, ambulant tilbud til hele familien og efterværn.

Ved sidste måneds møde i Social- og Sundhedsudvalget krævede Socialdemokratiet og Enhedslisten sagen standset, og sagen blev sendt i byrådet. Byrådet valgte den 17. september at sende sagen tilbage i fagudvalget.

Tirsdag aften besluttede udvalget, at de ikke kunne imødekomme ansøgningen, men sagen kommer med i budgetforhandlingerne.

Frontfigur ikke overrasket

Mette Gregersen, der er en af de to frontfigurer i foreningen Sydfyns Krisecenter, er ikke overrasket over, at de har fået afslag på deres ansøgning.

- Det havde jeg nok forventet. Jeg føler i den grad, at der ikke bliver lyttet til initiativtagere og iværksættere i Svendborg Kommune.

Mette Gregersen afviser, at foreningen og krisecentret skal drives, som udvalgsformanden antyder.

- Det skal ikke være mig, der er leder. Det har jeg ikke interesse i.

- Overskuddet skal gå ind i en socialfond, der arbejder for voldsramte kvinder, og den vil jeg gerne være direktør for, hvor jeg sidder med udviklingsarbejdet. Men det andet er helt uhørt. Det er ulovligt, fastslår Mette Gregersen.

Pulje på en halv million

Selvom udvalget ikke imødekommer ansøgningen, får sagen alligevel et twist.

Udvalget vil gå til budgetforhandlingerne med et forslag om at afsætte en pulje på 500.000 kroner til kvindekrisecentre. Det bliver en engangspulje, som alle, der skulle have lyst til at etablere et kvindekrisecenter, kan søge. Det fortæller Hanne Klit.

- Vi er enige om, at vi gerne vil arbejde for at beskytte kvinder mod vold. Vi kan se ud fra de tal, vi er blevet forelagt, at mange kvinder bliver udsat for vold, og vi vil gerne understøtte det arbejde.

Hos Sydfyns Krisecenter er det med stor jubel, hvis en pengepulje oprettes.

- At vi er nået så langt, at de vil oprette en pulje, det er en sejr for os. For det kommer jo voldsramte kvinder til gode på en eller anden måde, siger Mette Gregersen.

I har fået afslag på jeres ansøgning. Vil I justere i den, hvis I eventuelt skulle søge puljen?

- Det vil jeg tage med min bestyrelse. Jeg kan ikke lige sige på stående fod, hvad vi gør, fortæller Mette Gregersen.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Et godt kompromis styrker kampen for cykelsti

De bløde trafikanter har lidt barske kår, hvis de vil tage cykelturen fra Ollerup til Svendborg - eller den modsatte vej. Derfor er det både glædeligt og forløsende, at der er ved at forme sig et fællesskab og en fælles front, som kæmper for en cykelsti, der kan gelejde cyklisterne sikkert rundt om Hvidkilde Gods. Den ene løsning har ikke nødvendigvis været bedre end den anden, men økonomien i forslagene har set forskellig ud. Nærmere bestemt har der tegnet sig et billede af, at den sydlige løsning koster halvt så meget som den nu fravalgte model. Og netop kroner-og-ører-spørgsmålet kan få afgørende betydning for, om projektet lader sig realisere. Der er jo et endnu et pænt stykke til målstregen. Vigtigt er det dog, at det nu er lykkedes at samle de vigtigste interessenter, og at de nu arbejder i helt samme retning. Målet har jo hele tiden været det samme, det er blot vejen - helt bogstaveligt - dertil, der har været forskellig. Betydningen af, at der nu er samlet en fælles front i projektet, er stor. Den lokale uenighed ville nemlig let kunne vise sig at være den største forhindring. I stedet kan der nu med langt større vægt arbejdes videre med at få overbevist de mennesker, der sidder på pengekassen, om, at det er en fremragende idé at etablere en cykelsti syd om søen ved Hvidkilde. Det vil muligvis give lidt udfordringer, når regningen skal betales, fordi staten med den ønskede placering ikke entydigt skal dække udgifterne, og Svendborg Kommune er jo ikke just ved muffen. Men måske kan der laves en fornuftig handel mellem stat og kommunen, så det hele kan gå op i en højere enhed. Det kompromis, der er indgået, har naturligvis krævet, at de involverede har været klar til at bøje sig lidt mod hinanden, og at de har bilagt striden. Det er nu sket. Tydeligst har gruppen, der plæderede for en cykelsti helt tæt på godset, bøjet sig, men det skal ikke ses som et tegn på svaghed. Reelt er den stærkeste vel egentlig den, der bøjer sig mest. Det er nemlig her viljen til at nå i mål vises allertydeligst. Så kan det sagtens være, at tilfredsheden ikke er helt i top hele vejen rundt undervejs i processen, men sådan er det jo nogen gange, når kompromisser skal findes. Nu er det første delmål lykkeligvis nået, og målet er stadig intakt. Og nu kan der sendes et entydigt signal til Vejdirektoratet med en vished om, at opbakningen til projektet ikke undermineres af interne uenigheder om, hvor cykelstien skal placeres.

Annonce