Annonce
Langeland

Udenlandske bryllupper er på vej tilbage til Langeland: Udvalg vil ansætte giftefoged igen

Fra oktober 2019 var det slut med udenlandske bryllupper på Langeland. Flere udenlandske par har siden henvendt sig, fordi de gerne vil giftes på øen. Nu skal der tages stilling til, om kommunen igen skal tage imod udlændinge, der vil giftes. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Siden efteråret 2019 har der været nul udenlandske bryllupper på langelandsk jord, men nu skal Økonomiudvalget drøfte og beslutte, om der skal bruges kommunale kroner på at ansætte en giftefoged igen. Udvalgsmedlemmer er positivt stemt.

Langeland: I oktober 2019 blev de udenlandske vielser på Langeland med et trylleslag til fortid. Det sidste udenlandske par blev viet og giftefogeden fyret.

Det skete efter, at der kom nye og strammere regler for vielser for at forhindre proforma-ægteskaber. Samtidig blev der oprettet en central enhed til at varetage vielsessagerne, og dermed fik kommunen også frataget sig det vederlag, der dækkede udgifterne for vielses- og papirarbejde.

Men selvom bryllups-turismen på Langeland dengang blev lagt i graven, ser det nu ud til, at de udenlandske vielser genopstår.

Det fortæller borgmester Tonni Hansen (SF).

- Vi har fået en del henvendelser fra par, der gerne vil giftes her, men vi har ikke haft nogen ansat til at vie dem. Derfor vil vi gerne nu have en ansat til at varetage vielserne igen. Og så må vi se, hvor det bærer hen, fortæller Tonni Hansen.

Annonce

Stille opstart

Økonomiudvalget skal 6. april drøfte, hvorvidt de udenlandske par skal tilbage til det langelandske, og her er der altså lagt op til, at der skal ansættes en medarbejder på timebasis. Til forskel fra tidligere bliver det en udgift for kommunen at have en ansat, hvor kommunen før fik et mindre tilskud af staten til at varetage disse vielser.

- Det vil blive en udgift for kommunen, men grunden til, at vi tager det op, er af hensyn til erhvervslivet. Det er en form for støtte til dem, for når parrene kommer her, bruger de måske frisørerne, blomsterhandlerne og sommerhusene til overnatning, siger Tonni Hansen.

Forslagene for genetablering af udenlandske vielser

På Økonomiudvalgets dagsorden 6. april er der foreslået fire scenarier, der alle lægger op til en gradvis indfasning af udenlandske vielser, hvor scenarie 2 af forvaltningen anbefales vedtaget.

  • Scenarie 1: 15 til 20 vielser årligt
  • Scenarie 2: 50 til 100 vielser årligt
  • Scenarie 3: 300 til 400 vielser årligt
  • Scenarie 4: 600 til 800 vielser årligt

Genetableringen af udenlandske vielser betyder, at der vil være udgifter til giftefoged samt vidner. Forslaget fra forvaltningen lyder, at der startes op på timebasis til en anslået udgift på 230 kroner pr. time - stigende til maksimum 440.000 kroner årligt, hvis der er så stor interesse, at det skulle udvikle sig til en fuldtidsstilling.

Vidnerne vil blive ansat i minifleksjob under den kommunale ordning (ligesom tidligere).

Forventningen er, at brudeparrene overnatter, spiser og køber blomster osv., hvilket anslås til en omsætning lokalt på cirka 2000 kroner pr. begivenhed.

Selvom Langeland tidligere har været oppe på 800 udenlandske bryllupper om året, er tanken dog at starte mere blidt op.

Derfor er der på Økonomiudvalgets møde lagt op til, at man starter med omkring 50 til 100 vielser om året. Det er en overskuelig start, og senere kan kommunen se på, om efterspørgslen er til mere.

- Vi vil gerne starte stille op og teste, hvor mange der vil bruge det på sigt. Så vi stikker lige en føler ud, siger Tonni Hansen

Annonce

Giver aktivitet

I Økonomiudvalget synes der at være opbakning til forslaget om genoplivningen af de udenlandske vielser.


Jeg synes, det er fint at starte på lavt blus i respekt for, at man ikke lige ved for nuværende, hvordan det kommer til at udvikle sig. Det er altid nemmere at være i en situation, hvor man skal skrue op end ned.

Bo Nissen (K), medlem, Økonomiudvalget


Bo Nissen (K) mener, at al aktivitet er positivt, og at det vil være godt for kommunen at komme i gang igen.

- Det kaster ikke penge direkte af sig, som det gjorde tidligere, hvor kommunen fik et mindre tillæg for at varetage vielserne, men der komme nogle afledte penge af det. Så der er nogle positive ting ved det, som gør, at jeg går ind for det, som står i indstillingen, siger han.

- Desuden synes jeg, det er fint at starte på lavt blus i respekt for, at man ikke lige ved for nuværende, hvordan det kommer til at udvikle sig. Det er altid nemmere at være i en situation, hvor man skal skrue op end ned, lyder det fra Bo Nissen.

DF's Kim Welcher har også tænkt sig at stemme for forslaget om at bruge kommunale midler til udenlandske bryllupper.

- Nu skal vi have en drøftelse om det på mødet, men umiddelbart er jeg er positivt stemt overfor det. Vi skal tage imod de her brudepar, for det har stor betydning for indtægterne på øen. Vi skal selvfølgelig sikre os, at parrene bliver gift af kærlighed, men jeg synes dog heldigvis ikke, at vi har været så ramt af proforma-bryllupper, siger Kim Welcher.

Også i Venstre vil man bakke op om forslaget - så længe det overholder rammen for de kommunale budgetter, siger Ulrik Kølle Hansen.

- Vi vil gerne have vielserne tilbage, så længe det er rigtig vielser og ikke de her proforma-vielser. Når det er sagt, så synes vi også, at man skal kunne klare det med det budget, der er lagt, lyder det fra Ulrik Kølle Hansen.

Rene Larsen (S) er dog stadig lidt i tvivl om, hvor han står i sagen her. Han betvivler, hvor fornuftigt det er, at kommunen bruger penge på at ansætte en medarbejder til noget, som med de nye regler overgik til staten.

- Jeg er ikke hundrede procent afklaret, da det her er en udgift for kommunen. Det har ikke den allerhøjeste prioritet for mig, fortæller Rene Larsen og tilføjer.

- Men når det er sagt, så er der jo en inddirekte indtægt for Langeland, fordi brudeparrene vil bruge penge lokalt. Men jeg vil spørge ind til sagen på mødet, og så må vi have en drøftelse af det. Jeg har ikke lagt mig mere fast, end at jeg vil se positivt på det, men jeg mener heller ikke, der bør bruges flere ressourcer end nødvendigt, lyder det fra Rene Larsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Endelig sammen igen: Skål!

Annonce