Annonce
Debat

Turistchef: Øerne siger ikke nej tak til gratis færger

Chris Hammeken er direktør i Ærø Turist og Erhverv. Foto: Katrine Becher Damkjær

Fyns Amts Avis fortalte i avisen tirsdag, at ø-kommunernes borgmestre er enige om at takke nej til gratis færger som en del af Folketingets sommerpakke 2021. Men sådan forholder det sig ikke helt.

Sommerpakke til øerne drøftes i disse uger

Vi er løbende i god dialog med Folketinget om flere tiltag, og det samme gør sig gældende om indholdet i en eventuel ny sommerpakke for ø-kommunerne og de danske småøer. Den 24. februar deltog jeg selv i et møde med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer samt Folketingets Erhvervsudvalg. Mødet handlede om fordele og ulemper ved forskelligt muligt indhold i en eventuel sommerpakke til øerne her i 2021. På mødet deltog blandt andet Sammenslutningen af Danske Småøer, Landdistrikternes Fællesråd, Færgesekretariatet, der er en del af KL, VisitDenmark, Danske Destinationer, borgmesteren fra Samsø, private virksomheder og jeg selv. Mødet var inspirerende og med mange gode pointer og nuancer, som der bør tages hensyn til i en given sommerpakke til øerne.

Fair færgepriser hele året

Det var et gennemgående budskab, at det vil være en fordel allerede i år at indføre trafikal ligestilling for ø-færgerne i de syv sommeruger, så vi får de samme færgepriser hele året rundt. Det skaber forudsigelighed om færgepriser til gavn for både erhvervsliv, fastboende og gæster, og det bliver også nemmere og hermed billigere at markedsføre færgepriserne, som jo så bliver ens hele året. Den nuværende trafikale ligestilling ved vi faktuelt gavner øernes erhverv og bosætning, hvilket en fuld trafikal ligestilling derfor også vil. Det ligger hermed lige til højrebenet at det indføres, og øerne er klar, hvad angår kapacitet.

Gratis færger for gående og cyklister

Hvad angår de gratis færger, så er ø-kommunerne enige om, at gratis færger for gående og cyklister også vil gavne erhvervslivet og jobskabelsen på øerne. Hvis statens pengepung ikke er til det, så er gratis færger for gående og cyklister i skulderperioden at foretrække, og specielt hvis man samtidig har indført fuld trafikal ligestilling hele året og hermed også om sommeren. Men ø-kommunerne ønsker ikke gratis færger for biler, autocampere mv., da flere af øerne ikke har pladsen til de mange køretøjer.


Hvad angår de gratis færger, så er ø-kommunerne enige om, at gratis færger for gående og cyklister også vil gavne erhvervslivet og jobskabelsen på øerne.

Chris Hammeken


Ø-pas og ø-ferie

I 2020 tildelte Folketinget to millioner kroner til markedsføring af ø-passet, og det har jeg blandt andet selv opfordret Folketinget til at gentage igen i år. For ø-passet udgør en samlet indgang til alle danske øer. Landdistrikternes Fællesråd har ansvaret for ø-passet og gennemførte en effektfuld markedsføring af ø-passet i 2020 til stor gavn for øerne. Jeg har ligeledes anbefalet, at Folketinget bevilger penge til udvikling af en ø-pas app, som supplement til det trykte ø-pas. Dette fordi vi med en øget digitalisering af ø-passet kan skabe mere interaktion, leg og oplevelser for vores gæster og ligeledes tilbyde erhvervslivet at koble deres events, arrangementer og tilbud til ø-passet, så gæsterne i højere grad under besøget på øerne også gennem ø-passet får aktuel information.

Sommerpakker til by, land og øer

Dansk erhvervsliv og hermed også mange lønmodtagere og familier står i en meget udfordrende situation grundet Covid19, selvom der har været og fortsat er gode hjælpepakker fra Folketinget. Jeg er dog overbevist om, at Danmark sammen og samlet nok skal klare skærene. Sommerpakker til både by, land og øerne er en del af løsningen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce