Annonce
Ærø

Trivsel: En fjerdedel savner efter- og videreuddannelse

Kommunaldirektør i Ærø Kommune Allan Filtenborg er overrasket hvor stor en andel af kommunens ansatte, der savner mere efteruddannelse. Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Knap en fjerdedel af de kommunalt ansatte savner bedre muligheder for efter- og videreuddannelse. Det viser ny trivselsundersøgelse fra Ærø Kommune. Kommunaldirektør Allan Filtenborg er overrasket over tallene, men synes også det er positivt, at man gerne vil udvikle sig i sit arbejde.

Ærø: Selvom den årlige trivselsrapport for Ærø Kommune viser en generel tilfredshed med arbejdet som helhed, efterspørger hver fjerde af de ansatte i kommunen bedre muligheder for efter- og videreuddannelse.

Og det kommer bag på kommunaldirektør Allan Filtenborg.

- Jeg er lidt overrasket over, at tallene slår sådan ud. Vi synes jo, det er vigtigt for medarbejdernes udvikling og for kommunen som organisation, at vi har fokus på kompetenceudvikling, så vi har de rigtige kompetencer til at løse opgaverne. Men det er fint, at vi bliver gjort opmærksom på det, så kan vi handle på det, siger han, og fortæller, at der fra kommunalt regi allerede er sat indsatser i gang for at imødekomme behovet.

Annonce

- Vi har sat flere udviklingsforløb i gang i kommunen, også inden undersøgelsen blev lavet. Vi har for eksempel sat gang i forløb, der handler om at spotte lederpotentialer og mulige kommende ledere for at få afklaret, om vi har nogle medarbejdere, der gerne vil gå ledervejen. Vi har også lavet et forløb for ordblinde. Så vi har gang i mange ting.

Færge-ansatte vil lære mere

På færgeområdet, der tæller ansatte på de kommunale færger, færgekontoret og i catering, er videre- og efteruddannelse særligt efterspurgt. Her svarer knap 50 procent af de adspurgte, at de har lav eller meget lav grad af mulighed for efter- og videreuddannelse.

Fakta: Trivselsundersøgelsen

Ærø Kommune har gennemført en trivselsundersøgelse for alle kommunens arbejdspladser.

Undersøgelsen omfatter 431 svar og har en svarprocent på 71,6 %.

Generelt viser trivselsundersøgelsen tilfredshed blandt de kommunale medarbejdere. På spørgsmålet: Hvor tilfreds er du med dit arbejde som helhed, alt taget i betragtning?, gav knap 90 procent af de adspurgte en bedømmelse mellem 7 og 10 på en skala fra 1-10.

Undersøgelsen viser også, at mange kommunalt ansatte har dårlige muligheder for efter- og videreuddannelse. På spørgsmålet: Har du gode muligheder for efter- og videreuddannelse svarede knap 25 procent i lav grad eller meget lav grad. På færgeområdet var andelen 50 procent.

Sidste trivselsrapport fra Ærø Kommune udkom i 2018.

Kilde: Ærø Kommune

Færgedirektør Keld Møller tager tallene alvorligt.

- Jeg synes, de er for lave, og det er et sted, vi er nødt til at sætte ind. Vi har en del uddannelse, man får for at vedligeholde den stilling man sejler i, for eksempel vedligeholdelse af brancertifikater, og catering-medarbejderne kommer på hygiejnekursus. Vi har en hel stribe uddannelser, men de er ret fastlåste på, at man beholder sine papirer, og det betragter vi som noget fast. Men videreudvikling kunne vi godt bruge noget mere, det tror jeg på.

Keld Møller fortæller, at han kunne forestille sig simulatorkurser i sejlads for de andre færger ud over Ellen, til navigatørerne. Og så er der efterhånden en hel del el- og hydraulikkurser, som maskinfolkene kan komme på.

- Der er noget at tage fat på og noget, vi burde kunne bruge nogle flere penge på, siger han.

Annonce

Postivt at man vil udvikle sig

For Allan Filtenborg hænger mulighederne for efter- og videreuddannelse også sammen med at have et attraktivt arbejdsmarked på Ærø, så man kan tiltrække og fastholde arbejdskraft.

- Hvis vi skal kunne klare fremtiden, må vi forvente, det bliver lidt et miks af ansatte, der er bosiddende på øen, indimellem suppleret med medarbejdere udefra. Vi er interesserede i, at hvis man flytter til Ærø, så er der samtidig er et job til en – så er det plus til bosætning, men samtidig får vi også nye stærke kræfter.

Hvad vil du sige til de udefrakommende, der gerne vil søge kommunale job på Ærø med udviklingsmuligheder i, som ser de her tal?

- Jeg kan ikke sige andet, end at det er noget, vi arbejder seriøst med, og vi har gang i mange ting. Hvis man tager undersøgelsen isoleret set, kan man sige, 'hvad sker der her', men det er faktisk ikke sådan, jeg oplever det. Vi har gang i mange udviklingsforløb. Og hvis man vender det om, så er det jo faktisk rigtig positivt, at mange gerne vil udvikle sig.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Beboere på småøerne får en forlomme i vaccinationskøen

Annonce