Annonce
Debat

Tag fat om skraldet

Bent Erik Krøyer, Enhedslisten på Ærø. Arkivfoto: Kenneth Skipper

Lokaldebat: Folketinget har i juni 2020 indgået en bred aftale om affaldssortering. Den skal være strømlinet og ensartet i alle kommuner. Der skal fremover sorteres i 10 fraktioner: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tøj, drikkekartoner, farligt affald og restaffald. Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt max skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Ordningen skal være implementeret 1. juli 2021. Til trods for, at det er ti måneder siden, aftalen blev indgået, og til trods for at der kun er tre måneder til den nye ordning skal være implementeret, er der ikke sket meget på Ærø. Man har sammen med andre kommuner på Fyn søgt om forlængelse af fristen, fordi man endnu ikke er klar på aftagerdelen. Og kommunalbestyrelsen har forleden besluttet at lægge håndtering af affald ind i et nyt A/S sammen med Ærø Vand. Men løsninger for sorteringen i hjemmene og indsamlingen af affaldet er der tilsyneladende ikke taget fat på. Den proces burde være startet for længst. Og borgerne burde være inddraget. Formålet med den nye ordning er, at der skal sorteres så meget som muligt til genbrug. Derfor er der en række udfordringer, der skal tages fat på: Hvordan skal det sorterede affald opbevares inden afhentning? Hvor tit vil affaldet blive afhentet? Hvad med det grønne madaffald, kan det komposteres hos borgerne? Hvad med feriegæster og gæstesejlere, hvordan sikres det, at de kan overskue at medvirke til sorteringen? Skal der etableres centrale miljøstationer til de borgere, der ikke har plads til opbevaring? Det kommunalt støttede Ærø Eksperimentet er i gang med en undersøgelse af, hvordan vi opbevarer affaldet, inden det ryger i de gule affaldssække. Det er fint nok som inspirationskilde. Men den egentlige proces med afklaring af ovenstående spørgsmål lader vente på sig. Vi vil derfor opfordre til, at der hurtigt opstartes en proces til afklaring af udfordringerne. En proces, hvor vi borgere inddrages, og hvor vi borgere kommer i centrum. Uden vores aktive deltagelse, vil der jo ikke blive sorteret, og affaldsbjergene vil bare vokse.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Dispensationer i stride strømme

Annonce