Annonce
Søsiden

Svendborgs Thorbjørn blev den sidste statsisbryder i aktion

For 41 år siden blev Thorbjørn leveret fra Svendborg Værft på Frederiksøen. I det tidsrum har den brudt is i fem sæsoner. De fire af dem var i 1980’erne, og den femte og sidste var i 1996. Nu tilhører den tidligere statsisbryder skibsreder Niels Højlund i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den første danske statsisbryder brød is i 1923. Nu er Elbjørn skrottet og de to Odense/Lindø-tvillinger vil formentlig snart gå samme vej.

SVENDBORG: Hvis isen knapper til omkring stævnen på et fartøj, er det i dag rederens eget problem at få skibet i videre sejlads.

Staten ejer ingen driftsklare isbrydere, og den kommer ikke til hjælp. Den statslige isbryderservice blev i praksis nedlagt i 2010.

Isbrydning er idag overladt til private redere eller til kommunale havne. I havne og indsejlinger varetages isbrydning typisk af isforstærkede bugserbåde med god maskinkraft.

Da det blev besluttet at afvikle Statens Istjeneste i den hidtil kendte form med egne isbrydere, skete det efter mere end ti vintre uden behov for statslig isbrydning.

Den sidste statslige isbrydning i dansk farvand fandt sted den 27. marts 1996. Isbrydningen blev udført af den Svendborg-byggede og i dag Svendborg-hjemmehørende isbryder Thorbjørn.

Denne vinter havde alle fire statsisbrydere været i aktion i samlet 129 dage. Flere steder var private, mindre isbrydere hyret ind, bl. a. Aalborg-bugserselskabet Goliath i Limfjorden.

Elbjørn fra pensionist-tiden som restaurant i Aalborg. Isbryderen blev skrottet sidste år. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Trist finale for Elbjørn

For Elbjørn fik tørnen i 1996 den triste afslutning, at maskineriet brød sammen, og at den aldrig mere kom i drift for egen kraft.

Før Elbjørn blev ophugget sidste år, havde den en årrække som flydende restaurant i Aalborg havn.

De nu 56 år gamle Odense/Lindø-byggede tvillinger Isbjørn og Danbjørn har bortset fra en enkelt udchartring til Sverige i 2006 ikke brudt is siden 1996. De har begge sammen med Thorbjørn været baseret på flådestationen i Frederikshavn.

FAKTA: 100 års isvintre med statsisbrydning

En statlig istjeneste blev etableret i 1922 med en egen flåde af isbrydere. Frem til 1937 var istjenesten under Handelsministeriet.

Den dampdrevne Isbjørn leveret fra værft i København i 1923 blev istjenestens første isbryder. I 1926 fulgte Lillebjørn bygget i Frederikshavn og i 1931 Storebjørn bygget i Aalborg.

Fra 1938 blev den ombyggede DSB-jernbanedampfærge Valdemar bygget i 1886 stationeret som statslig isbryder i den vestlige Limfjorden.

Valdemar blev ophugget i Randers i 1959, Isbjørn blev ophugget i Sverige i 1965, Lillebjørn i Odense i 1969 og Storebjørn i 1975 - ligeledes i Odense.

I 1953 blev Elbjørn statsistjenestens første dieselelektriske isbryder, deraf navnet. Elbjørn blev ophugget i Frederikshavn i 2020.

I 1965 blev istjenesten forstærket med nybygningerne Danbjørn og Isbjørn fra Odense / Lindø-værftet. Nu oplagt i Hals. Forventet udbudt til salg i 2021 for ophugning.

I 1980 fik istjenesten bygget Thorbjørn på Svendborg Værft. Isbryderen blev i 2015 solgt til skibsreder Niels Højlund, Svendborg og har siden ligget ubenyttet hen i Svendborg havn.

Vintre med statsisbryderne i aktion: 1995-96, 1986-87, 1985-86, 1984-85, 1981-82, 1978-79, 1969-70, 1965-66, 1962-63, 1955-56, 1953-54, 1946-47, 1941-42, 1940-41, 1939-40, 1928-29, 1927-28, 1923-24. I runde tal er det godt hver femte vinter på små 100 år.

Foruden Statens Istjeneste havde den statslige DSB-overfart på Storebælt også isbrydende fartøjer. Den sidste var den dampdrevne isbryder-færge Holger Danske bygget i Odense i 1942. Den var sidst i aktion i 1963. Ophugget i Odense i 1974. sosn

Annonce

Skrot-udbud er på vej

I 2013 blev det besluttet at afhænde de tre statsisbrydere.

Thorbjørn blev i 2015 som bekendt solgt til Nordane i Svendborg, mens Isbjørn og Danbjørn fra deres nuværende oplægger-base i Hals stadig er til salg.

Søsiden skrev i august sidste år nyheden om, at isbryderne ville blive udbudt til skrotning i løbet af efteråret. Men det er ikke sket endnu.

Salgschef Jesper Bo Nielsen fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse oplyser nu, at udbudet af isbryderne først vil finde sted senere i år:

- Som så meget andet kan det tilskrives coronaen.

Jesper Bo Nielsen forklarer til Søsiden, at isbryderne går i EU-udbud som de er og skal af højestbydende afhentes ved kaj i Hals.

I udbuddet vil ligge, at isbryderne skal skrottes af en virksomhed, der opfylder alle miljøbetingelser for sådan en omgang.

Annonce

Ændret skibstrafik

Manglende is er ikke eneste forklaring på afviklingen af den statslige isbryder-flåde. Med den 41-årige Thorbjørn som flådens yngstemand er tiden også løbet fra dem.

Det skyldes bl. a., at de fleste skibe i handelsflåde, fiskefartøjer og færger mønstrer mere maskinkraft, end da isbryderne var nye. Derfor er de selvhjulpne.

Et andet forhold er, at isbryderne med 15-17 meters bredde er for smalle til at bryde en brugbar rende til mange af dagens stadig mere bugsvære tank-, tørlast- og containerskibe. 60 meter er ikke ualmindeligt for kæmperne, der trafikerer i fx Storebælt og Langelandsbælt.

Også den kendsgerning, at coasterfart næsten er uddød, har reduceret behov for statsisbrydning i de indre danske farvande.

Danbjørn og Isbjørn i Hals har været til salg siden 2013. Nu skulle et skrot-udbud være på vej. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce