Annonce
Søsiden

Svendborg Søfartsskole: Interessen for nyt udbud på Sydfyn var større end ventet

Forstander Jens Frederiksen, Svendborg Søfartsskole: - Vi har nedsat en visionsgruppe, der kikker et godt stykke ind i fremtiden. Pressefoto / Svendborg Søfartsskole
Søsiden-nytårsstatus af forstander Jens Frederiksen, Svendborg Søfartsskole.
Annonce

Af Jens Frederiksen, forstander, Svendborg Søfartsskole.


ÅRET 2020 startede ganske som normalt - lige indtil covid-19 meldte sin ankomst. Alting blev med ét forandret, og den fysiske fremmødeundervisning blev afløst af en virtuel udgave, hvor skolens lærere for alvor fik mulighed for at afprøve kreative, web-baserede undervisningsløsninger (læs: Godt sømandsskab). Skolen lærte meget om, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer under disse forhold. Erfaringer, som vi tager med os ind i fremtiden.

ALLE LANDETS udbydere af den grundlæggende maritime uddannelse (GMU) har i 2020 været i gang med at gennemgå uddannelserne til ubefaren/befaren skibsassistent, HF-Søfart og kystskipperuddannelsen. Det, der interesserer os mest, er, hvordan vi får fremtidssikret uddannelserne på en sådan måde, at danske menige besætningsmedlemmer - som en selvfølge - er redernes naturlige førstevalg.

I 2020 HAR der været et særligt fokus på at få flere kvinder ind på de maritime uddannelser. Indsatsen fortsætter ind i 2021, men allerede nu kan vi se, at den har haft en effekt. For HF-Søfartsuddannelsen forbliver procentdelen af kvinder høj (ca. 25-30 pct.), mens der for den ubefarne skibsassistentuddannelse er tale om en fordobling af de kvindelige ansøgere.


Vi er i øjeblikket ved at lave en helt ny strategi for Svendborg Søfartsskole.


GENNEM mere end to årtier har det været Svendborg Søfartsskoles ønske at kunne udbyde den befarne skibsassistentuddannelse. Fra sommeren 2019 lykkedes det endeligt at få en midlertidig tre-årig tilladelse i hus. Skolen har brugt meget store ressourcer på at få startet uddannelsen på den mest optimale måde. Håbet var, at tilbuddet om den afsluttende del af skibsassistentuddannelsen ville friste nogle af vores egne ubefarne elever. 2020 skulle vise, at interessen for det nye udbud på Sydfyn var langt større, end vi havde troet. Det mest overraskende har været, at størstedelen af ansøgerne kommer fra andre maritime uddannelsesinstitutioner – med klart flest fra skoleskibet Georg Stage.

VI ARBEJDER meget med trivsel på skolen. Under covid-19 har vi især haft meget fokus på denne. Vi overvejer at udbygge vores velfærdsafdeling på skolen. Det er der behov for, fordi de unges trivsel ikke altid er specielt god.

VI ER I øjeblikket ved at lave en helt ny strategi for Svendborg Søfartsskole. Vi har nedsat en visionsgruppe, der kikker et godt stykke ind i fremtiden. Der er kommet inputs til nye faciliteter på skolen, hvilke elever, vi gerne vil tiltrække og hvilke uddannelser, vi gerne vil arbejde videre med.

ENDNU ER det for tidligt at løfte sløret for, hvad det samlede resultat bliver. Dog er det overordnede mål at skabe mere fokus på og større søgning til de maritime uddannelser, hvilket er nogle af de største udfordringer for skolen i øjeblikket.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg For abonnenter

Dorthe Ullemose om Johan Emils exit: - Jeg er ked af, at han forlader partiet, og jeg ønsker ham held og lykke med hans liste

Svendborg

Johan Emil Rasmussen forlader DF: - Der er et meget forskelligt syn på god og social acceptabel adfærd i byrådsgruppen

Annonce