Annonce
Svendborg

Svendborg Fotoklub er blevet 75 år

Medlemmerne i Svendborg Fotoklub ved en foredragsaften. Privatfoto
Jubilæet markeres med en fotoudstilling det kommende år.

Svendborg: Søndag 24. november var det præcist 75 år siden, Svendborg Fotoklub blev stiftet. De gamle regnskaber viser, at der ved den stiftende generalforsamling var 16 betalende medlemmer.

Allerede slutningen af 40'erne var fotografi i stor fremgang og i midten af 50'erne havde klubben flere end 70 medlemmer registreret.

I de første år kostede et medlemskab fem kr. pr. halvår. Dertil skal lægges materialer. Fotografiet var bestemt ikke en billig hobby.

I 1944 stod fotografiet i det analoges tegn, dvs. traditionelt mørkekammer med fremkaldelse af film og billeder, men inden for de sidste 10-15 år har den digitale udvikling fået tag i medlemmerne, så at alle i dag anvender den digitale teknologi.

Uanset teknologi har det altid været billederne som har været i højsædet og i dag er det ikke anderledes. Medlemmerne har stadig appetit på at udforske billedmediet i alle dets afskygninger.

Spørgsmålet om hvad der er et godt billede, lever på bedste velgående i klubben og giver anledning til mange spændende diskussioner.

Udover at klubbens medlemmer deltager i forskellige konkurrencer, så deltager klubben også aktivt i Fælles Fynske Fotoudstilling, som er både en klub- og medlems-konkurrence, men så også et udstillingsvindue for den fotografiske bredde på Fyn.

Klubaftenerne bruges på billedkritik, udveksling af erfaringer, fototure, interne og eksterne konkurrencer og selvfølgelig hyggelig komsammen.

I dag drikkes der fortrinsvis kaffe, men i regnskaberne fra 60'erne og 70'erne kan det ses, at der blev købt en hel del sherry til klubben. Man forstår bedre at klubben havde en vis succes.

På trods af udskejelserne er Svendborg Fotoklub stadig spillevende og medlemmerne mødes hver anden tirsdag i klubbens nye klublokale på Færgegårde i Svendborg.

Selve jubilæet vil blive markeret internt med et lille arrangement for medlemmerne og med en fotoudstilling i det kommende år.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Svendborgs politikere svigter nærdemokrati og sætter vækst over natur

Lokaldebat: Der er ikke meget oplysning, borgerinddragelse eller nærdemokrati, når det kommer til Svendborg Kommunes beslutning om at inddrage landzonen i den østlige del af byen for at gøre plads til omkring 30 nye boliger på Egenappevej i det, der hedder Lokalplan 636. Man kan være enig eller uenig i, hvorvidt det er en god idé at bygge på præcis dette område, som mange svendborgensere dagligt går tur i, netop fordi det er landzone tæt på byen: De går tur langs markerne, fordi det er et frirum udenfor villakvartererne. Som naboer til området er det imidlertid kommet som en overraskelse, at der om lidt bliver bygget her. Øjensynligt har der været høring og mulighed for indsigelse pro forma: Det er blevet annonceret i Ugeavisen (og på kommunens hjemmeside), uagtet at borgere, der vælger reklamer og ugeaviser fra, ikke får denne væsentlige oplysning. Dermed får de hverken mulighed for at deltage i nærdemokratiet eller mulighed for at få indflydelse på det område, de bor i. Direkte adspurgt, hvorfor kommunen ikke har sat et skilt op på marken, er svaret, at “Det er sparet væk - og rent juridisk er der ikke noget at komme efter, for det er oplyst på kommunens hjemmeside.” Resultatet er, at kommunale beslutninger altså kan træffes oppefra uden at inddrage de borgere, hvis liv og hverdag, beslutningerne har indflydelse på. Da man ønskede at udvide, så endnu flere boliger kan bygges, skulle forslaget imidlertid i høring igen. Indsigelsesfristen blev lagt midt i sommerferien, hvor mange borgere var bortrejst. Hvorvidt det var intentionen fra kommunens side at lægge fristen, så mange ville misse chancen for at gøre indsigelse, står hen i det uvisse. Ud fra et demokratisk synspunkt er det problematisk, da det begrænser borgernes mulighed for at kunne reagere rettidigt. Det er trist, at ideen om natur for alle og tankerne bag kommunens egen plan, "Natur og friluftsliv i Svendborg, Plan og Handlinger 2014-2025", bliver tilsidesat til fordel for kapital og vækst. Væksten sker i dette tilfælde på bekostning af de naturskønne og rekreative områder, som folk fra byen tager ud til. Naturen kommer ikke igen, når først den er blevet til villakvarter. Lokalplan 636 om et villakvarter i et kystnært landområde falder slet ikke i tråd med kommunens egne definerede visioner om "det gode og aktive liv i harmoni med naturen". Her hedder det: “I Svendborg Kommune har vi en enestående natur, smukke landskaber og rige muligheder for udfoldelser i det fri. Det er vi stolte af, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. (…)vi vil også styrke den øvrige natur og gøre en ekstra indsats - ikke kun for naturens egen skyld, men også for at give os et sundere og rigere liv ved at bruge naturen aktivt. (…)”. Endvidere hedder det, at: “Vi vil understøtte det aktive og sunde liv ved at sikre adgang, opholdsmuligheder samt naturoplevelser. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling af den rekreative brug af naturen, så naturværdierne samtidig styrkes. Vi vil med hjælp fra lokale ildsjæle/ medborgerskab være med til at udvikle de rekreative muligheder i lokalområderne. (…)” Ildsjæle og medborgerskab? Det er fine ord. Et sundere og rigere liv får alle svendborgensere, der nu kan nyde mark og skov, når de går tur på Egenappevej. Man kunne ønske sig, at Svendborg Kommune i fremtiden også får et sundere og rigere demokrati og medborgerskab, såfremt borgerne oplyses og inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Efter lancering af kæmpeplan: Borgmester lover masser af dialog med borgerne

Annonce