Annonce
Øhavet

Storken hentede babyer ved Søstenen

Langelands største sten blev kastet herover af en troldkvinde på Lolland, fortæller sagn

Sagn

Af Frank Lundstrøm Foto: Andreas Bastiansen

På engen, Snaremose Sø, i skellet mellem Lindelse og Fuglsbølle sogn vest for Statene ligger Langelands største kampesten. Søstenen, ensom, upåagtet og kun kendt af forholdsvis få.

Den er efter sagnet kommet ovre fra Lolland. Der boede nemlig en troldkvinde på den tid, da Strynø Kirke blev bygget. Hun kunne ikke lide klangen af kirkeklokken. I sin harme tog hun da en stor sten og slyngede den mod kirken for at knuse den, men hendes kræfter slog ikke til. Stenen faldt der, hvor den nu ligger.

Troldkvinden opgav ikke at få kirken ødelagt, så hun fyldte sit forklæde med grus og sten for deraf at lægge en bro fra Langeland over til Strynø. Det nåede hun dog ikke, for da hun kom ud midt i Lindelse Nor, gik der hul på forklædet, så det meste af "bromaterialet" faldt i vandet og dannede flintholmsgrunden. Rasende rev hun forklædet af og kastede det med de sidste rester af gruset efter kirken, men forklædet faldt i stranden ude ved Fårevejles yderste odde, og af gruset dannedes to små øer, Køue og As (Kueholm og Asholm), som tilsammen kaldes Køuerne.

Når småbørnene i Klæsø og egnen deromkring i gamle dage spurgte om, hvor de små børn kom fra, blev der svaret, at dem hentede storken ude ved Søstenen. Der skulle være en dør i stenen, men den var ikke til at opdage.

I dag lever Søstenen en kummerlig tilværelse, idet stenen er godt dækket til med marksten, så døren ikke kan åbnes, og dermed kan der ikke komme flere børn til Langeland. Det må være den sandfærdige forklaring på, at befolkningstallet falder på Langeland.

(Efter optegnelser af Carlin Klæsøe i 1946)

Annonce

Mest læste

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce