Annonce
Søsiden

Se alle Søsiden-billederne: Om bord på verdens største restaurering af et sejlskib

Solid mekanik i dette flotte kabinet agterude forbinder det dobbelte nød-rat med roret lige nedenunder. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Firmastbark Peking er verdens største renoveringsprojekt for et sejlskib til museumsbrug. Den 110 år gamle Kap Horn-farer åbner for publikum i 2023. Søsiden forhånds-kikkede om bord i Hamborg.

HAMBORG: Målt på pris er renoveringen af den legendariske firmastbark Peking syv gange så dyr som Nationalmuseets genbygning af Marstal-skonnerten Bonavista.

Projektet med at gøre den 110 år gamle Kap Horn-farer så god som ny løber op i små 300 millioner kroner fra den tyske statskasse. Dermed er forvandlingen af Peking fra et forsømt problembarn i New York til en flot attraktion i Hamborg verdens hidtil dyreste renovering af et sejlskib til museumsbrug.

Status for Peking lige nu er, at projektet vel er omkring trekvart færdigt.

Annonce

Efter omfattende renovering og genopbygning af bl. a. skrogets stål, dækket, master, rig, lastrum og spil på Peters Werft ved Elben, blev Peking for et års tid siden slæbt til sin nuværende, midlertidige kajplads.

Her ved Hamborgs gamle havnemuseum er frivillige og professionelle i gang med den videre renovering, før firmasteren kan åbnes permanent for publikum.

Indtil det nye nationale havnemuseum er forventet færdigt i slutningen af 2020'erne, vil Peking ligge her langs den historiske kaj med de gamle havnekraner. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Det vil nok aldrig ende ...

Tidligere i efteråret holdt arbejdet en pause og åbnede ”byggepladsen” for besøg i begrænset omfang. Søsiden, der også besøgte Peking på Peters Werft i sommeren 2019, kikkede igen om bord i Hamborg.

Vel er Pekings todo-liste stadig lang, men det er ikke svært at danne sig et indtryk af rammerne for det færdige resultat. Standarden synes høj. Skitsen til en maritim attraktion i verdensklasse toner allerede frem.


- Vi starter rekonstruktionen af ​​interiøret i år og vil gerne færdiggøre hele Peking-projektet i 2023.

Ursula Richenberger, projektleder for Peking og for Hamborgs kommende havnemuseum


Noget af det der mangler er genopbygningen af interiøret. Det gælder fx kaptajnens kahyt.

- Vi starter rekonstruktionen af ​​interiøret i år og vil gerne færdiggøre hele Peking-projektet i 2023. I begyndelsen vil korthusets indre blive rekonstrueret. Derefter vil kahytterne i brodækket på bagbord side følge, fortæller projektleder for Peking og for det nye havnemuseum, Ursula Richenberger til Søsiden.

Indretning af kahytter og kaptajnens salon er et af de ventende projekter. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ursula Richenberger erkender også, at projekt Peking er en tidsmæssig uendelig størrelse:

- De manglende ting om bord vil være en konstant opgave for os. Den vil sandsynligvis aldrig ende.

Senere projekter vil være det forsvundne ene anker samt redningsbådene.

Selvom Peking kun skal flyde, ikke sejle, er det også planen, at den for et syns skyld udstyres med et eller flere sejl specielt konstrueret til udstilling.

FAKTA: Firmastbark Peking af Hamborg - 110 års historie

1911: Levering fra Blohm & Voss-værftet i Hamborg til rederiet F. Laeisz. Jomfrurejse på 11.000 sømil til Valparaiso. Retur fra Sydamerikas vestkyst med chilesalpeter (som reelt er næringsrig havfugle-møg, guano, skrabet af klipper).
1914: Under 1. verdenskrig interneres Peking i Valparaiso, Chile.
1920: Peking overgives til Italien som krigs-skadeserstatning.
1923: Peking købes tilbage af F. Laiesz og genindstættes i salpeter-farten.
1927: Ændres til kombineret fragt- og skoleskib.
1929: Kaptajn Irving Johnson smalfilmer en Kap Horn-runding på Peking. Fantastisk dokumentation. En god halv time på dvd.
1932: Peking sælges til England og ombygges til stationært skoleskib. Skifter navn til Arethusa.
1939: Anvendes af de britiske styrker i anden verdenskrig under navnet HMS Pekin.
1945: Navneskift igen til Arethusa. Skibet anvendes til internat.
1975: Sælges til museum i New York. Navnet ændres til Peking.
2002: Første forhandling med New York-
museum for at få Peking til Hamborg.
2013: Venneforeningen - Freunde der Viermastbark Peking - stiftes med det formål at redde skibet og at få det til Hamborg.
2015: Den tyske stat bevilger ca. 1 mia kr. til nyt nationalt havnemuseum i Hamborg - herunder lift og renovering af Peking.
2016: Peking klargøres i New York for transport til Hamborg.
2017: Dokskibet Combilift III fragter Peking fra New York til Brunsbüttel. Efter 85 år er den legendariske Flying P-Liner tilbage på Elben. Slæbes den sidste etape til overdækket dok hos Peters Werft i Wevelsfleth ved Elben-bifloden Stör.
2020: Hovedparten af renovering afsluttet på Peters Werft. Peking slæbes i september til det nuværende havnemuseum i Hamborg. Planlagt fortsat renovering - bl. a. udført af frivillige - forsinkes af corona.
2021: Kortvarig, antalsbegrænset og restriktiv adgang for publikum til ”byggepladsen” om bord.
2023: Peking forventes færdigindrettet som museum og vil åbne for publikum.
Ultimo 20’erne: Peking forhales til det færdige, nationale havnemuseum i Hamborg.  sosn

Annonce

Mange originale dele

Vores rundgang på Peking viser en allerede nu meget autentisk renovering og genopbygning med optimal praktisk mulig respekt for det oprindelige fragtskib anno 1911.

Den største bevarede træ-genstand er dækkets korthus - bestiklukaf - og det sammenhængende skylight. Efter den helt store omgang afsluttet med 15 gange teakolie fremstår begge dele som højglansskinnende nye.

Korthuset - eller bestiklukafet - er renoveret til højeste standard afsluttet med 15 lag olie. Sammenbygget er skylightet med lysindtag til kaptajnens salon. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings ”dåbsattest” som nybygning nummer 205 fra Hamborg-værftet Blohm & Voss. Et andet sted om bord hænger et lignende skilt vedrørende renoveringen på Peters Werft - en opgave som Blohm & Voss også bød på. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.
Efter mange års forfald i New York er det lykkedes at renovere det flotte korthus, også kaldet bestiklukaf.  Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Dele af rattene er udskiftet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Det centrale, dobbelt hovedrat med konsol og rist midtskibs foran korthuset. Rattet er lidt "snyd". Det er ikke tilkoblet roret. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
I dag kan moderne fragtskibe styres med computer og joystick. For 110 år siden var det noget anderledes. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Solid tysk mekanik i rattets konsol agter. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Foruden "dåbsattesten" fra 1911 for byggeværftet Blohm & Voss er Peking nu også udstyret med dette anno 2020-skilt fra Peters Werft ved Elben-bifloden Stör. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Store metal-komponenter som master, ræer, brasespil, kapstaner og ankerspil er også renoverede original-dele ligesom de nyrensede koøjer af messing. Doraderne - luftindtag - er dog nylavede.

I det nittede skrog er i alt forarbejdet omkring 1000 kvm stål. I udskiftningen er taget højde for, at styrken ikke mere behøver at kunne modstå ocean-sejlads.

En del af det omfattende riggerabejde er udført af Peking Takler Team med deltagelse af bl. a. mandskab fra det danske skoleskib Georg Stage. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Spillene til at brase ræerne - masternes tværgående bomme - var noget nyt , da Peking blev bygget i 1911. Nu er de renoveret. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Når låget på denne pullert drejes, fungerer den også som luftindtag til dækket nedenunder. Smart tænkt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings dæk er fyldt med flotte, historiske detaljer - omend valget af tovværk synes nutidigt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Det flot renoverede ankerspil ude under bakken, dvs. det forhøjede dæk ved stævnen. På dækket ovenover står et fod- og håndkraft-drevet såkaldt gangspil for løft af anker. Det ene anker bortkom i New York-tiden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Alt metal på Pekings dæk står skinnende nylakeret. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Brasespillet kræver flere mands håndkraft for at virke. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Et blik ud over midterdækket med den forbindende gangbro. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Der er brugt omkring 1500 kvm oregon pine til Pekings dæk. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Peking var et fragtskib med dertil hørende store luger på dækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Døre som disse kan klare en orkan ved Kap Horn - med dækket sejlende i havvand. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings fordæk - også kaldet bakken. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Ved Pekings bovspryd ligger en række mindre museumsfartøjer. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Disse stave stikkes ind i fordækkets gangspil, når ankeret skal hives op med håndkraft.  Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings bagbord anker. Det andet er på uopklaret vis bortkommet under det lange og forsømte ophold i New York. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Det hvide kabinet ved siden af masten er en nybygget nedgang til lastrummene. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den nye publikums-adgang til lastrummet er også holdt i passende maritim, rustik stil. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Det nye plankedæk af oregon pine er lagt ved hjælp af bl. a. 3D-scanneteknik.

Nye elevatorer og trapper fører fra dækket ned til de to dæks renoverede lastrum under lugerne. Vildt imponerende oplevelse at stå her.

Før Peking igen åbner for publikum installeres også plancher og andet til visualisering af firmasterens legendariske historie - herunder 34 rundinger af Kap Horn.

Fra en udstillet model. Det er tanken, at Peking skal have et eller flere sejl for et syns skyld. Foto: Søren Stidsholt Nielsen


En fin lille del-model af Peking har fundet vej om bord. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Når Peking er færdig vil den også rumme plancher og andet til visualisering af dens historie. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
I lastrummet. Det gule er en mast og det stålblanke er en ferskvandsbeholder. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
I  det underste lastrum er der i dørken skabt denne åbning til et kik ned i ballasten af cement. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Et kik opad fra det nederste lastrum. Øverst oppe bagsiden af dækslugen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
En net model. Vintersyssel for Pekings frivillige er at udføre det store net under bovsprydet. Nettet er en sikkerhed for arbejdende søfolk og kan også forhindre forsejl i at ryge i havet. Det rigtige net skal være klar til april. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den midterste åbning er skabt for at kørestole og bevægelseshæmmede kan passere. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Agterude i nederste lastrum. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Stadig i lastrummet.  Cement, stål, træ og nitter ... Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings lastrum fordelt på to dæk kunne fragte omkring 5000 tons gødning i sække. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Imponerende syn. Pekings nederste og højeste lastrum, 100 meter langt og op til 12 meter bredt. Under Pekings hjemsejladser fra Chiles vestkyst har rummene været fyldt af sække med gødning - læs: havfuglemøg indsamlet fra kystens klipper. Det nitrat-holdige fuglemøg til anvendelse i Europas landbrug blev også kaldt chilesalpeter eller guano. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
De to gennemgåede dæk med lastrum er flot renoveret eller nybygget. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Alle Pekings fire master går gennem dækkene og hviler på bunden af skibet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
En solidt udført lille luge i siden af lastrummet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Her står vi på det øverste lastrums dæk og kikker forud. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Indhegningen af åbningerne ved lugerne er ikke oprindelig, men etableret for publikums sikkerhed. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Foruden trappeadgangen til lastrummene er der også indrettet elevator fra hoveddækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Pekings øverste lastrum. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Skuffet foreningsmand: Står der padelbaner i hal 2 til september, er jeg ikke med længere

Danmark

De seneste coronatal: 306 bekræftede tilfælde det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Langeland

Efter kraftig opfordring fra politiet: Ny parkeringsplan kan sende p-vagter tilbage på gaden

Ærø For abonnenter

Strandbyggeri i modstand: - Enhver entreprenør burde vide, at det ikke må indeholde plastik

Svendborg

Hævdede at være fra Islamisk Stat: 18-årig mand fra Svendborg dømt for bombetrusler og trusler mod mindreårige piger - slipper for udvisning

Svendborg

To mænd dømt og udvist af landet for tyveri af spiritus: SuperBrugsen i Skårup oplever flere, der snupper de dyre flasker

Se med her: Statsministeren svarer på læsernes spørgsmål op til folkeafstemningen

Ærø

Mek Peks far og søn projekt er efter ti år endelig lykkes

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Intet er sket med faldefærdig bygning, selvom deadline blev overskredet for en måned siden: - Skal vi komme til skade eller miste livet, før nogen gør noget?

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Svendborg

Mads og Signe vågnede til lyden af knust glas midt om natten: - Pludselig stod der en fremmed mand i naboens have

Elektricitet på de ædlere dele kan hjælpe en stor patientgruppe med et udbredt problem

Sport For abonnenter

Svendborg-Oure FA er i 3. division - nu falder afgørelserne i Danmarksserien

Sport For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Multiarena i Svendborg kan sikre, at vi ikke længere skal være underdogs

Svendborg For abonnenter

Reaktioner på ny multiarena i Svendborg: Stor begejstring, men politiker er skeptisk

Annonce