Annonce
Søsiden

Statens miljøskibe i Svendborg: Farcen synes uden ende

Før Kammeradvokatens halvt års forsinkende fadæse kom frem, blev miljøskibene søsat fra Frederiksøen i Svendborg - 31. januar 2020. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Med denne uges udvikling er sagen om Miljøstyrelsens oplagte skibe langt fra afsluttet. Søsiden har fulgt Sif og Frigg, siden de dukkede op i Svendborg i 2015. Her er et tilbageblik - og et kik forud.

SVENDBORG: Ved siden af Ærø-færgens og Hjortøbådens lejer i Svendborg har Miljøstyrelsens Liv II sin faste plads. De fleste ville nok sætte fartøjet i klasse med en mellemstor motorbåd.

Liv II blev bygget i Faaborg i 1988. Dermed er alderen problemet. Liv II og dens jævnaldrende søstre trænger til udskiftning. Hvilken slags skib der skal afløse fartøjerne til optag af vandprøver, begyndte den statslige styrelse at overveje for omkring ti år siden.

For de fleste profesionelle skibsejere ville en aldersbetinget udskiftning af et fartøj i den størrelse nok være en mindre og relativt hurtigt overstået opgave.

Sådan er det ikke gået for den statslige styrelse. Endda meget langt fra.

Det er ikke nogen overdrivelse at fastslå at alt, hvad der kunne gå galt er gået galt.

Eller som Miljøstyrelsens vicedirektør, Lars Møller Christiansen, sagde til Fyns Amts Avis, da ministeriet slap nyheden i mandags:

- Vi er ved at være rigtig godt trætte af den sag om de to skibe.

Dermed sigter vicedirektøren til styrelsens brugt-indkøbte Sif og Frigg. De to alu-katamaraner har siden 2015 ligget uvirksomme i havn og på land i Svendborg. Det er som bekendt planen, at Sif og Frigg skal ombygges og afløse Liv II og dens søskende.

SØSIDEN-OVERBLIK: Seks år og fem planer for skift af skibe

2013 Styrelsen beslutter at lade bygge to nye skibe. Realiseres ikke.

2015 Styrelsen køber to brugte skibe. Skibene oplagt i Svendborg siden køb.

2016 Undersøgelse: Sælg de brugt indkøbte skibe og udliciter opgaven. Realiseres ikke.

2017 Undersøgelse: Sælg de brugt indkøbte skibe og køb to nye. Realiseres ikke.

2018 Plan: Skær de brugt indkøbte skibe tværs over og forlæng dem. Realiseres ikke.

2020 Aktuel plan: Forlæng de brugt-indkøbte skibe agterud. Venter på udbudsrunde.

sosn

Annonce

Jura, økonomi og skibskonstruktion

Sagen om ombygningen af skibene er kompleks. Den kører i tre hovedspor. Et juridisk, et økonomisk og et skibsteknisk.

Håndteringen af de tre temaer har af alle andre end styrelsen selv været genstand for stærk kritik. Det nye er nu, at styrelsen tager afstand til den juridiske rådgivning købt hos den private virksomhed Kammeradvokaten. Styrelsens vicedirektør bruger i sin vurdering af juristernes arbejde ord som “ærgerligt” og “meget beklageligt”.

Annonce

Et ikke ubetydeligt nul

Kammeradvokatens fadæse er, at dens jurist(er) har overset et ikke ubetydeligt nul i et bilag til udbudsmaterialet for ombygning.

Af det fejlagtige materiale fremgår, at det vindende værft, nordjyske Jobi, i garantiperioden skulle stille banksikkerhed for 100 procent af ombygningsprisen for de to miljøskibe. Det skulle korrekt have været 10 procent, som er det normale.

På grund af advokat-fejlen må udbudet nu gå om, så alle værfter stilles lige. Resultatet er, at den planlagte ombygning af skibene endnu en gang bliver forsinket.

- Det er en ærgerlig fejl, men alle værfterne – både dem, som valgte ikke at byde pga. kravet om 100 procent garanti, og det værft, som ellers stod til at vinde – får nu mulighed for at være med igen, og det er det vigtigste, skriver partner i Kammeradvokaten, Tomas Ilsøe Andersen i et mailet svar til Søsidens anmodning om kommentar.

Miljøstyrelsens alu-katamaraner Sif og Frigg blev løftet op på Frederiksøen i Svendborg i marts 2019 for bundrensning samt for senere demontering af ror og propeller. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Avis-start i 2015

Da de to brugte, tidligere britiske offshore-fartøjer første gang blev omtalt i et dansk medie (Fyns Amts Avis, november 2015) oplyste styrelsen, at skibene efter ombygning ville blev sat i drift i sommeren 2016.

Seneste melding fra styrelsen i Odense er nu, at Sif og Frigg forventes at tage de første vandprøver omkring nytår 2020-2021 - altså mere end fem år efter statens indkøb af skibene.

Statens miljøskibe har ventet nytteløse i Svendborg siden 2015. En spøgefugl - formoder vi - har symbolsk nok under Frigg anbragt dette venteskur. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Første plan: Nye skibe

Oprindelig var planen for styrelsens fornyelse af fartøjerne, at den ville købe nyt. Udbudet blev vundet af et værft i Storbritannien, dengang medlem af EU.

Dansk værfts-industri rasede over, at staten ikke købte dansk. I korthed endte sagen med, at det britiske værft alligevel ikke fik ordren. I stedet valgte styrelsen at bruge de bevilgede midler til at købe brugte skibe for: Sif og Frigg, der ankom til Svendborg i 2015.

Skibene konstrueret til havgående persontransport i offshore-industrien skulle selvsagt gennem en ombygning, før de kunne anvendes til vandprøve-tagning i de indre danske farvande.

Miljøstyrelsens skibe Sif og Frigg har ligget oplagt hos Petersen & Sørensen Motorværksted i Svendborg fra marts 2019 og indtil for et par uger siden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Ny plan: Udlicitering?

Også forløbet omkring tegningerne til ombygningen gik galt. Det førte i en tidlig fase til en sag mod skibsingeniør Jens Kristensen i Marstal med krav om erstatning for påståede fejlberegninger. Kammeradvokaten forligte sagen og styrelsen fik ikke tilkendt erstatning.

Da en skibskonstruktør i Frederikshavn overtog tegnearbejdet, nåede han frem til, at skibene for at kunne leve op til styrelsens krav til fart, skulle skæres tværs over og forlænges samt udrustes med to gange to nye motorer. Udsigten til denne omfattende operation forskrækkede styrelsen i en grad, så den igangsatte en advokat-undersøgelse af, om ombygningen burde droppes, skibene sælges og vandprøve-tagningen udliciteres. På baggrund af undersøgelsens resultat, fastholdt styrelsen at skibene skulle bygges om.

Den 31. januar i år ankom kran-entreprenøren BMS til Svendborg med tre store køretøjer for søsætning af statens miljøskibe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Ny ny plan: Nye skibe?

Et års tid efter revurderes beslutningen: Måske er ombygning en dum idé? Projekt Ombygning udsættes derfor i to måneder for at undersøge, om det bedre kan betale sig at sælge skibene og købe to helt nye. Senere droppes denne plan.

Ved en efterfølgende udbudsrunde viser det sig, at styrelsens otte mio. bevilgede kroner langt fra rækker til en ombygning, der kan honorere kravene. Eneste byder på ombygningen, værftet Jobi, når frem til, at de omfattende forandringer af de to skibe vil løbe op i 20 mio. kr. Det løfter skibenes samlede indkøbs- og byggepris op på 37,4 mio. kr.

Efter den kostbare melding dropper styrelsen ombygningen. Samtidig raser det nordjyske værft over at have brugt ressourcer på en ordre, som det havde fået en klar forståelse af var hjemme.

Kranføreren fortalte til Søsidens udsendte, at hvert skib vejer omkring 45 tons. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce

Ny ny ny billigere plan

Næste farce - undskyld fase - i forløbet blev, at styrelsen ville billiggøre projektet ved at reducere kravet til skibenes fart. Dermed kom projekteringen af ombygningen endnu en gang gennem en konstruktørs computer.

En væsentlig ændring i denne for tiden gældende plan er, at skibene ikke skal skæres tværs over for indsættelse af en ny, forlængende sektion. Nu skal Sif og Frigg forlænges agterud. Og det er denne udgave af ombygningen Jobi har budt på og som styrelsen nu har trukket tilbage på grund af Kammeradvokatens fejl.

Styrelsen bebudede tidligere på ugen et nyt, fejlrettet og dermed tredje udbud på ombygningen. Det forventes at ske i løbet af marts.

Ved sidste budrunde prækvalificerede styrelsen Søby Værft, Hvide Sande Shipyard, Assens Skibsværft, Swedeship i Göteborg samt Jobi. De fire første værfter trak sig.

Bemærk, at skibets propeller og ror er demonteret, så flytning i vandet nu kræver bugser-fartøj. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Værfts-direktør uafklaret

Søsiden har spurgt Jobis direktør, Jesper Faurholt Jensen, om han vil være med i en ny udbudsrunde:

- Det har vi ikke taget stilling til endnu, siger han.

Hvis Jobis direktør efter to aflyste udbudsrunder, som han vandt, vælger ikke at bruge mere energi på miljøskibene, og de fire øvrige værfter stadig takker nej, har styrelsen bragt sig i en situation, hvor ingen af dens udvalgte værfter vil påtage sig ordren. Det kan forventes afklaret i løbet af foråret.

Miljøstyrelsens seneste plan går ud på at forlænge de 18 meter lange fartøjer med omkring et par meter bagud. Desuden skal dækshuset ændres markant, og der skal bl. a. installeres nye motorer - en i hver ponton. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Ombygning er vanvid

Så er der den med økonomien. Statskronerne ruller. Hvor ender det?

Hvis ombygningerne gennemføres som planlagt lige nu, vil styrelsen om et år stå med to “nye” reelt ti år gamle skibe til en samlet indkøbs- og ombygningpris på omkring 40 mio. kr. Oveni det beløb kommer ekstra udgifter til bl. a. Kammeradvokaten, tre forskellige skibstegnestuer, oplægning og to gange heldags-kranløft i Svendborg samt en ikke realiseret, forventet besparelse efter udfasning af de nuværende gamle skibe.

Når - eller hvis - Sif og Frigg kommer i sejlads, vil økonomiske faktorer som driftsudgifter og praktisk anvendelighed også spille ind. Begge dele er foreløbig ren teori.

Eller som Tomas Valling, skibsingeniør og indehaver af Valling Ship i Svendborg sagde til Søsiden sidste år:

- Miljøstyrelsen burde sluge en bitter pille, erkende fejlkøbet, sælge skibene og få bygget nyt på et dansk værft. Eller anvende sine brugte skibe nogenlunde som de er. Den påtænkte ombygning er vanvid.

De to katamaraner blev i 2011 og 2012 bygget under licens på britisk værft til brug for havgående persontransport i offshore-industrien. Skibstypen hedder CTV. Det står for crew transfer vessel. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Direktør på Petersen & Sørensen Motorværksted, Cai Larsen, havde termodragten på, da miljøskibene blev søsat 31. januar. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Petersen & Sørensens lille bugserfartøj Dudi var i aktion, mens mandskab fra Svendborg-rederiet NH Towage kikker på fra rederiets Danasund. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Den netop søsatte Frigg blev håndteret af bugserfartøjet Dudi fra Petersen & Sørensen Motorværksted. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Mandskab plus tre køretøjer fra BMS og to bugserbåde fra Petersen & Sørensen Motorværksted var i aktion, da Miljøstyrelsens skibe skulle søsættes. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Miljøstyrelsens skibe ankom til Svendborgs Nordre Kajgade i 2015. Nu er de tilbage præcis samme sted. Ingen kender næste havn. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Petersen & Sørensens Motorværksteds Birk bakser med miljøskibet Frigg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Miljøstyrelsens Liv II - en 45 fods motorbåd - i Svendborg havn. Det er dette og to lignende fartøjer de ombyggede Sif og Frigg planlægges at skulle afløse. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Debat

Debat: Venstre fører fej politik

Fyn

Nyt tilbud fra regionen: Nu kan sårbare ældre blive vaccineret i eget hjem

Debat

Debat: Gang i folkeskoledebatten

Annonce