Annoncørbetalt indhold

Solenergi skaber udvikling i Uganda

Solcellelamper har givet over 12.000 familier i Uganda en bedre og mere sikker hverdag

Mawanda Jude er 42 år gammel og bor på Ssese Øerne, der ligger i Viktoria søen tæt på Ugandas hovedstad Kampala. Lige nu er han i gang med at tage en uddannelse på universitet. En simpel solcellelampe har gjort dette muligt, og har gjort en kæmpe forskel for hans familie.
Mawanda Jude fortæller:

- Jeg købte min solcellelampe i marts 2011, og siden har jeg ikke haft brug for at købe petroleum for at få lys. Jeg bruger min lampe, når jeg skal læse i mine bøger. Jeg har også købt en solcellelampe til min far. Tidligere brugte han ca. 20 kr. om måneden på at købe petroleum – nu bruger han kun 5 kr.

- Jeg vil nu have fat i vores parlamentsmedlem, som også er vores vicepræsident. Jeg tror ikke på, at strømmen fra energiselskabet nogensinde når helt ud til befolkningen på landet. Derfor synes jeg, han skal kende det her solcelleprogram og se, hvordan hele vores samfund kan udvikle sig ved at spare penge og forbedre sundhedstilstanden nu og her.

Det solcelleprogram, Mawanda Jude taler om, hedder Lys i Afrika og tilhører energiselskabet Energi Nord. Projektet har til formål at hjælpe ugandiske familier til en bedre hverdag ved hjælp af solcellelamper, og indtil nu har ca. 13.000 familier haft glæde af det.

Ingen adgang til strøm

I Uganda er der mørkt 12 timer i døgnet hele året rundt. Det bliver til mange mørke timer på et år, når eneste lyskilde for hovedparten af befolkningen er en brandfarlig og forurenende petroleumslampe, der oftest er fremstillet af en brugt konservesdåse. Dette faktum er baggrunden for at Energi Nord tilbage i 2010 lancerede Lys i Afrika.

- At det lige blev Uganda, der blev valgt som vores fokusområde, var lidt en tilfældighed. Hele Afrika har jo brug for at få strøm, men i Uganda fandt vi den rigtige samarbejdspartner i JEEP Folkecenter. De havde i forvejen – og med stor succes - arbejdet sammen med Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i mange år, og JEEP kunne hjælpe os med at få solcellelamperne helt ud til den trængte befolkning på landet. Det var afgørende for os, udtaler projektleder i Energi Nord, Helle Pasgaard

Helle Pasgaard var i 2012 selv i Uganda for at følge Lys i Afrika projektet. Det blev til en rejse, der gav stof til eftertanke.

- Vi tænker ikke over det i hverdagen, men strøm har en enorm betydning for, at vi kan have den hverdag, vi selv kender til. Derfor var det også overvældende at se, hvilke udfordringer uganderne lever med i hverdagen, blot fordi de ikke har strøm. Jeg kan i flæng nævne f.eks. brandfare, lugtgener, luftvejslidelser, alvorlige brandskader, og risikoen for ikke at opdage den giftige slange, når man f.eks. skal ud på toilet om aftenen.

Familierne i Uganda betaler 15.000 Shillings for at få en solcellelampe fra Lys i Afrika projektet. Energi Nord ville gerne have givet lamperne væk, men deres samarbejdspartner JEEP sagde, at sådan burde det ikke være, for så ville folk ikke passe ordentligt på det, de fik. Helle Pasgaard uddyber:

- Det har vist sig at være en rigtig beslutning, at familierne skal betale et beløb for lampen. I praksis fungerer det på den måde, at Energi Nord betaler for selve lampen. Det beløb, familierne betaler går til at dække JEEP’s omkostninger til transport, administration, uddannelse m.m. JEEP har haft penge nok i projektet til at kunne uddanne 10 lokale elektrikere i de områder, hvor der er delt lamper ud. Det er vi meget tilfredse med, for udover at familierne har et sted at få løst evt. problemer med deres solcellelampe, er det også med til at skabe arbejde i landet.

Pengene til køb af solcellelamperne kommer dels fra Energi Nord og dels fra private danskere og virksomheder, der har ønsket at støtte projektet.

- Lys i Afrika er godkendt til indsamling af politimyndighederne i Danmark, og vi er meget stolte af, at mange mennesker viser Energi Nord så stor tillid, at de vælger at give et pengebeløb til projektet. Man behøver dog ikke selv at skulle have penge op af lommen, for at støtte Lys i Afrika. I Danmark kan alle frit vælge, hvem der skal levere den strøm de bruger. På baggrund af de kunder, der køber Energi Nords produkt Lys i Afrika-Strøm, giver vi 2 øre pr. kWh strøm til projektet, uden det betyder, at kunden får en dyrere elregning. For en dansk husstand med et gennemsnitligt elforbrug, svarer de 2 øre pr. kWh til, at de kan hjælpe 2 ugandiske familier med at få en solcellelampe om året. Mange kunder køber allerede produktet, men vi vil naturligvis gerne have mange flere med, for den forskel solcellelamperne gør er til at tage og føle på, og behovet for lamper i Uganda er uendeligt, slutter Helle Pasgaard.

Det er muligt at skifte til Lys i Afrika-Strøm på www.energinord.dk. Det samme er muligt på projektets hjemmeside www.lysiafrika.dk. Her er det også muligt selv at give et bidrag, købe projektets nye Little Sun solcellelampe eller se film fra f.eks. lampeuddelingerne i Uganda.

Annonce

Erfaringer og fakta fra Uganda


  • Ca. 95 % af befolkningen i Uganda har ikke adgang til strøm.

  • Ca. 29 % af befolkningen, som tæller ca. 32 mio. mennesker, lever under den internationale fattigdomsgrænse.

  • Lys i hjemmet kommer fra små petroleumslamper. Oftest er lamperne lavet af gamle konservesdåser. Røgen fra lamperne forurener lige så meget som 2 pakker cigaretter om dagen.

  • Ved at bruge solcellelamper i stedet for petroleumslamper vil mange luftvejssygdomme kunne undgås hos både børn og voksne.

  • Brandfare og brandskader elimineres, når petroleumslampen erstattes med solenergi.

  • Der er mange eksempler på, at familier også begynder at bruge deres myggenet, som beskytter dem mod malaria, når petroleumslampen – og brandfaren - fjernes fra hjemmet.

  • Efter mørkets frembrud gør solcellelampen det muligt at læse lektier, samles i flok i hjemmet (kunne se hinanden) eller lave andre håndarbejdssysler. Det giver øget livskvalitet for den enkelte og mulighed for en ekstra indtægt.

  • Solcellelampen gør det også muligt at kunne færdes sikkert udenfor – f.eks. hvis man skal på toilettet eller se til sine husdyr.

  • Når udgiften til petroleum mindskes eller fjernes helt, kan familien få råd - eller spare op - til f.eks. mere og bedre mad, husdyr, skolemateriale, tøj, lægebesøg – eller endnu en solcellelampe.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.