Annonce
Langeland

Sag om ulovlig cigaretreklame fra Langeland: Anklager beder om lov til at gå videre

På grund sagens karakter kan spørgsmålet kun afgøres af Procesbevillingsnævnet, der består af en højesteretsdommer, en landsretsdommer, en byretsdommer, en advokat samt en jurist fra et af landets universiteter. Arkivfoto: Birger Vogelius
Dom i sag om ulovlig reklame skal prøves i landsretten, mener statsavokaturen. Procesbevillingsnævnet afgør, om man får lov

RUDKØBING: Sagen om en ulovlig reklame for cigaretter, bragt i Ugeavisen Øboen op til Langelandsfestival 2016, er måske ikke slut alligevel. Rudkøbing Brugsforening blev frikendt ved Retten i Svendborg, der hæftede sig ved passivitet fra myndighedernes side i forhold til at forfølge et bødekrav mod brugsforeningen på 40.000 kroner. Rudkøbing Brugsforening, som driver Super Brugsen Rudkøbing, ville ikke betale en bøde i den størrelsesorden, og derfor endte det med en retssag i januar i år.

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at Rudkøbing Brugsforening selv var uden skyld i, at det tog så lang tid at få sagen bragt for domstolen.

Det er netop spørgsmålet om passivitet og dennes betydning for udfaldet af sagen, der betyder, at Statsadvokaturen ønsker sagen indbragt for landsretten, oplyser vicestatsadvokat Torben Thygesen. Statsadvokaturen finder, at der er tale om noget principielt.

På grund sagens karakter kan dette spørgsmål kun afgøres af Procesbevillingsnævnet. Dette nævn består af en højesteretsdommer, en landsretsdommer, en byretsdommer, en advokat samt en jurist fra et af landets universiteter.

Annonce

Sådan arbejder Procesbevillingsnævnet

Procesbevillingsnævnet blev oprettet pr. 1. januar 1996 med det formål at behandle ansøgninger om appeltilladelser til landsretten og Højesteret i civile sager og straffesager. Med virkning fra 1. april 2019 har Procesbevillingsnævnet desuden kompetence til at meddele appeltilladelse til landsretten vedrørende familierettens afgørelser.

Siden den 1. januar 2007 har Procesbevillingsnævnet endvidere haft til opgave at behandle klager over Civilstyrelsens afslag på ansøgninger om fri proces. Desuden behandler Procesbevillingsnævnet klager over Civilstyrelsens afslag på retshjælp til klagesager ved internationale klageorganer.

Kort fortalt indebærer en appeltilladelse, at en sag, der ikke ellers ville kunne ankes eller kæres, kan indbringes for en højere retsinstans. Appeltilladelse forudsætter, at sagen rejser spørgsmål af principiel karakter, eller at særlige grunde taler for tilladelse.

De tre forskellige afdelinger holder gerne et møde ugentlig hver især.

Kilde: Domstol.dk

Tanketorsk

Retten i Svendborg var ikke inde at vurdere selve indholdet i annoncen. Brugsuddeler Kim Behnfeld Jensen, Super Brugsen Rudkøbing, erkendte i retten, at annoncen var ulovlig. Der var tale om en tanketorsk, der aldrig vil gentage sig, nævnte han.

Der var tale om et udsnit af brugsens ugentlige annonce i Øboen. En medarbejder stod med forskellige cigaretpakker, og i en tekstboble forklarede hun, at hun førte alle mærker, og at der var bestilt rigeligt.

Samtidig slog uddeleren fast, at han fandt bødekravet fra Fyns Politi/Forbrugerombudsmanden helt ude af proportioner i forhold til, hvor langt annoncen nåede ud. Øboen har et oplag på 12.200 eksemplarer.

Kim Behnfeld Jensen har ikke selv hørt fra myndighederne.

- Men generelt kan man pege på, at vi lever i et frit land, hvor det står både anklagere og forsvarere frit for at forsøge at anke en sag. Mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt, påpeger Kim Behnfeld Jensen.

Der kan gå måneder

Det var institutionen Forbrugerombudsmanden, der kørte sagen i retten i Svendborg på vegne af politiet. Jurist og fuldmægtig Maria Asmussen oplyser, at Forbrugerombudsmanden ikke har nogen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Der kan sagtens gå et par måneder, før Procesbevillingsnævnet har truffet beslutning.

Siger nævnet nej til, at der må ankes, er sagen afsluttet. Ender det til gengæld med et ja, skal man så beramme sagen - finde en dato. Og i givet fald er det i Vestre Landsret i Viborg, det skal foregå.

Brødtekst

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Sæt fuld turbo på turismen

Indimellem kan man stadig høre folk her på egnen vrænge lidt af turismen her - som om det ikke var et rigtigt erhverv. Den slags ord falder tit, når snakken falder på, hvad området skal leve af fremover - og her må man forstå, at vi ikke "skal rende rundt i nationaldragter", men noget "rigtig produktion" ville være bedre. Den slags ytringer er ikke bare dumsmarte og forældede, men også direkte skadelige for vores egns udvikling. Fordi vi har brug for turisterne. Derfor er det godt nyt, at man med de seneste opgjorte tal for Langeland kan se en meget positiv udvikling. Øen er nu den næstmest populære kommune for turisterne i forhold til antallet af overnatninger. Det er især tyskerne, der er vilde med den lange ø - de tegner sig for næsten halvdelen af de godt 500.000 overnatninger, der var sidste år. På Ærø er tallene knap så gode og viser en lille tilbagegang i forhold til året før, men her er til gengæld optimisme og tro på fremtiden, fremgår det blandt andet af øens turist- og erhvervsdirektørs nyhedsbrev. Nedgangen tilskrives nedgangen i bryllupsindustrien, som ellers har varmet godt i lavsæsonen i foråret og efteråret. Til gengæld er der tro på, at det med den forøgede færgekapacitet er muligt at tiltrække endnu flere turister den kommende sæson, og modsat manges og ikke mindst indenrigsministerens opfattelse, så melder øen om kapacitet til endnu flere turister. Det er værd at notere sig i den on-going debat om landevejsprincippet, der som bekendt fortsat ikke gælder hele året, netop med henvisning til, at nogle øer ikke ville kunne klare flere turister. Med hensyn til de sydfynske øer kan man vist roligt sige, at man godt kan rumme flere turister - og at der er i den grad er brug for det i vores erhvervsudvikling. Det er afgørende vigtigt, at vi alle har det store potentiale for øje, når vi snakker udvikling af området. Det handler ikke kun om udvikling for os lokale eller for tilflyttere, men i særdeles også om de gæster, vi kan tiltrække til at tage del i livet her - gerne hele året rundt. Så med den store vækst, der er igen er set inden for turismen bredt set i Danmark sidste år, så er det bare med at sætte turboen på også her. Og det gælder i øvrigt også for os selv: Micro-eventyr og stay-cation er jo ikke længere nye begreber, selvom de lyder som sådan. Det handler bare om at være turist på egen egn. Og måske det var værd lige at tjekke de sydfynske øer til næste weekendtur eller måske sommerferie. For turisterhvervet her har ret meget at byde på - også selvom de ikke går i nationaldragter...

Annonce