Annonce
Langeland

Sæt kulturarven i centrum i planstrategien!

Annonce

LÆSERBREV: Skal Langeland og Strynø have en fremtid som både bosætnings- og turistområde, skal der satses på natur, kulturlandskaber og historiske miljøer.

I kommunens kulturpolitik blev kulturmiljøet beskrevet som en ”række unikke helheder. Rudkøbing by er en af landets bedst bevarede byhelheder, Tranekær er Danmarks eneste markante fyrsteby uden for Sønderjylland, og landskabet viser en rig variation af godser, landsbyer, skove, hegn, overdrev, havnebyer og kystbebyggelser. Øen er også rig på fortidsminder fra den ældste stenalder på havbunden til Langelandsfortet fra Den kolde Krig”.

I Kulturpolitikken blev det derfor formuleret, at kommunen værdsætter både natur- og kulturlandskaberne som ramme for identitet, oplevelser, bosætning og aktivitet. Gennem en fast og klog bevaringsplanlægning vil kommunen sikre fremtiden for de særlige kulturmiljøer i dialog med beboere og brugere i respekt for det, der skal bevares, og med vilje til det der skal fornys”.

Dette bør også være centralt i den nye planstrategi. Kulturarv og kulturmiljøer angår os alle og skal ses som en integreret del af både bosætnings-, turisme-, kultur- og erhvervspolitik.

I planstrategien bør der derfor også indføjes nogle konkrete projekter og mål, blandt andet: En rullende plan for udpegning af kulturmiljøer, en strategi for formidling af kulturarven, en udbygning af forbindelserne mellem havn og by i Rudkøbing, etablering af kulturruter, præmiering af gode restaureringer, nybyggeri og landskabselementer og så videre.

Bevidstheden om kulturarven bør også forpligte kommunen til, at de eksisterende lokalplaner (Rudkøbings indre by, Tranekær og Strynø) fastholdes og respekteres. Dispensationer, der nedbryder respekten og følelsen af lige forpligtelser for alle, skal være fortid.

Spillereglerne for at bo og bygge i vores kulturmiljøer bør ikke mindst udvikles i dialog med beboere og brugere, så der opstår en forståelse af fælles ansvar og spilleregler. Lokalplaner skal fungere som en ”bagstopper”, der kan træde i kraft, hvis denne forståelse trues.

Arkivfoto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce