Annonce
Søsiden

Sådan virker den: Når flydedokken er udpumpet, er skibet tørlagt

Udpumpningen af havvand er afsluttet. Tørlægningen af m/f Frigg Sydfyen skete i løbet af nogle timer i Flydedok 1 hos Petersen og Sørensen Motorværksted i Svendborg. Endnu mangler adgangstårnet ved færgens agterport at blive etableret. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
En tørdok, en bedding eller en flydedok er nødvendige, når større skibe skal serviceres under eller omkring bunden.
Annonce

SVENDBORG:Når en bil skal kikkes efter under bunden, kan den liftes op eller køres over en smøregrav.

Anderledes med skibe. De større af slagsen har brug for en bedding, en tørdok eller som hos Petersen & Sørensen i Svendborg - en flydedok.

En flydedok er populært sagt en pram, der kan hæves og sænkes. Til forskel fra en pram er også, at der i hver side af dokken er opbygget en såkaldt dokvold til brug for bl. a. afskærmning, spor til kraner og kontrolrum.

Før en flydedok kan løfte et skib på det tørre, fyldes tankene i dokkens bund med havvand. Dokken tynges af vandets vægt og kommer efterhånden så langt ned, at skibet kan sejle ind.

Når skibet er på plads over dokkens klodser, udpumpes havvandet fra dokkens bundtanke. Dokken lettes efterhånden gradvis, og det inddokkede skib følger med, når det har fået bund-fæste på dokkens klodser.

Udpumpningen af havvandet fra dokkens bundtanke stoppes, når dokkens dæk er tørt. Dermed er hele det inddokkede skibs bund og sider tilgængeligt - tørskoet - fra dokken.

Annonce

Flydedokke på Fyn

Skibe kan dokkes ind af mange årsager, både akutte og programmerede. Inddokning kan fx ske, når et skib skal smøres med anti-begroning under bunden eller det skal males på siderne eller når ror, propel-system, skrueaksel, tæreklodser eller kølesystem skal serviceres. Alt det, der ikke kan klares, når skibet er i vandet.

Flydedokke er i reglen tilknyttet et reparations-værft. På Fyn findes der foruden de to flydedokke hos Petersen & Sørensen i Svendborg også en flydedok hos genboen, Ring-Andersens træskibsværft, en på Faaborg Værft samt to på Assens Skibsværft.

I det jyske er der større flydedokke i Frederikshavn, Skagen, Hirtshals, Thyborøn og Esbjerg.

Søby Værft på Ærø og Fayard i Munkebo anvender tørdokke. Det er stationære, nedgravede bassiner med en port i den ene ende. Når et skib skal ind i tørdokken, åbnes porten og dokken fyldes med havvand. Når skibet er på plads, lukkes portene og havvandet udpumpes.

En tredje mulighed for tørlægning af mindre skibe som fx skonnerter, bugserbåde og coastere er beddinger. Her trækkes skibet op på en beddingvogn som det kendes fra Ring-Andersen i Svendborg samt i Marstal, Ærøskøbing og Bagenkop.

Det længste skib nogensinde inddokket hos Petersen og Sørensen Motorværksted er det 132 meter lange BBC Skysails - meget tæt på dokkens max-kapacitet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Svendborgs tredje flydedok ligger hos Ring-Andersen på Frederiksøen. Her er værftets egen nybygning fra 1951, Lilla Dan af Svendborg, dokket ind for service på propel og ror. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Søby Værft på Ærø disponerer over tre tørdokke. Ved inddokning sejler skibene ind, porten lukkes og dokken pumpes tør. Her er det Søværnets P570 Knud Rasmussen, der er parkeret på det tørre. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
En tredje mulighed for tørsætning af skibe er bedding som her hos Ring-Andersen på Frederiksøen i Svendborg. På den forreste bedding ligger galeasen Palnatoke af Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Bagsiden

Hjemmebagt fynsk brunsviger-blues

Annonce