Annonce
Svendborg

Rullende information om nye affaldsordninger

"Vand og Affald har travlt med at lægge sidste hånd på den bil, der fra 1. februar kører rundt i hele kommunen med information om de nye affaldsordninger
Der er nye affaldsordninger på vej i Svendborg Kommune, hvor alle skal sortere mere til genanvendelse. Derfor har Vand og Affald etableret et rullende køkken, hvor du kan høre mere om de nye affaldsordninger og finde inspiration til at indrette dig hjemme.

Svendborg: Det handler om at gøre mere for vores miljø, når Vand og Affald fra september uddeler to nye affaldsbeholdere til alle i Svendborg Kommune. Med de nye beholdere kan man lige ved døren aflevere flere materialer til genanvendelse. Der bliver nemlig – foruden restaffald, som brændes – plads til papir, pap, metal, glas og madaffald. Da alle i Svendborg Kommune bliver berørt af de nye affaldsordninger, tager Vand og Affald rundt og taler med interesserede om affald og genanvendelse. Første gang bliver den 1. februar, hvor Vand og Affald besøger Svendborg Idrætscenter, og i løbet af 2020 kommer de rundt i hele kommunen. Med sig har de de to nye affaldsbeholdere og en bil indrettet med et lille køkken, hvor man kan finde inspiration til affaldssortering hjemme. Samtidig bliver der mulighed for at tale med medarbejderne om de nye affaldsordninger. Ifølge national lovgivning skal vi i 2022 anvende mindst 50 % af materialerne papir, pap, metal, glas, madaffald, plast og træ fra husholdningerne. Hvis det skal lykkes, kræver det, at vi alle sammen tager del i opgaven, for god sortering starter jo hjemme i køkkenet, siger kommunikationsmedarbejder hos Vand og Affald, Pia Duus Jensen, som er en del af det team, der tager rundt med det rullende køkken.

Annonce

Kort om affaldsordningen

Vand og Affald besøger i løbet af 2020 hele kommunen og fortæller om de nye affaldsordninger.

Første gang er 1. februar kl. 10-14 ved Svendborg Idrætscenter.

Følg med på Vand og Affalds facebookside, hvor du kan se, hvor du kan møde eventbilen: www.facebook.dk/vandogaffald

De nye affaldsordninger starter i september 2020, hvor de første husstande får nye affaldsbeholdere.

Hele udrulningen kommer til at tage tre måneder.

Alle husstande får som minimum to affaldsspande på hver 240 liter. Spandene har hver to rum, hvor man kan aflevere papir/pap (samme rum), metal/glas (samme rum), madaffald (til bioforgasning) og restaffald.

Alle får direkte besked i e-Boks eller brev inden, de får nye affaldsbeholdere.

Plast skal som hidtil afleveres på genbrugsstationen eller til storskrald, der ændrer navn til Genbrugsbilen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Min Mening: Tag en social pause

Jeg har her i februar gjort noget vigtigt for mit mentale velbefindende: Taget en lang pause fra mit, og alle andre danskeres, foretrukne sociale medie – Facebook. Måske ikke noget stort spring for menneskeheden, og jeg kan nok ikke sælge filmrettighederne for nogen stor sum, men for mig en frisættende begivenhed, i al dens maskinstormer-agtige banalitet. Jeg har været en del af produktet, Facebook sælger siden 2008, og jeg har – med nogen skam og undren at melde – i perioder brugt langt mere tid på fænomenet, end jeg bryder mig om at tænke på. Ikke at jeg bør føle nogen form for skam. For reklamemediet Facebook er jo netop designet til, at dets brugere SKAL spendere tid på det, og det helst i stride strømme. Snedig adfærdspsykologi indgår i Facebooks berømte algoritmer, der alene handler om at holde brugerne fast. Få dem til at ”engagere sig”, som det hedder på socialt mediesprog. Nu tror jeg heldigvis på personligt ansvar, så jeg foretrækker at se mig selv som bruger af Facebook. Ellers var ”offer for” måske en mere nærliggende betegnelse. Netop tidsforbruget, kombineret med stadigt mindre relevant indhold gjorde udslaget. Algoritmen er så viseligt indrettet, at den altid vil servere mere af det, den opdager, at man kan lide. Klik på kattevideoer fører til flere kattevideoer. Og har man, som jeg, en tendens til mest at klikke på nyhedsstof, fyldes ens feed ubønhørligt af alskens skræk og rædsel: Klimakriser, flygtningekriser, finansielle kriser, vold, trafikdrab – you name it. Og det i mængder, der hurtigt kan gøre selv den mest robuste sjæl ked af det. Man bliver med andre ord stopfodret med negative historier og ender nemt med at tro, at verden vitterligt ser ud, som ens Facebook-feed beskriver den. Og man glemmer at lægge mærke til alt det gode, smukke og meningsfyldte, den virkelige verden omgiver os med. Ideen var ellers god. Facebook startede som et bud på at forbinde alle med alle andre. Venner, familier, kollegaer kunne uafhængigt af tid og rum holde forbindelsen, let og uforpligtende. Men som med alt andet på nettet fulgte den ekstreme kommercialisering lige i hælene på den fine ide. Og over årene er Facebook endt som en noget skandaliseret, multi-milliard, global reklamemastodont. Adskillige historier om kriminel håndtering af brugerdata, påvirkning af demokratiske valg, skatteunddragelse, senatshøringer og EU-undersøgelser flyder tæt i mediets kølvand. Og så er der det med indholdet. Facebook er stort set ukurateret, og hvem som helst kan påstå hvad som helst. Helt omkostningsfrit. Man kan endda blokere sine kritikere, så den version af virkeligheden, man ønsker at forkynde, står helt uimodsagt og skarpt. Med andre ord er Facebook et perfekt redskab til spredning af fake news, alle hånde konspirationsteorier og underlødige politiske holdninger. Et faktum mediet gennem årene ikke har haft den store lyst til at anerkende. Facebook har indtil videre vendt håndfladerne opad og nægtet at tage ansvar for det indhold, dets brugere lægger op. Tiderne skifter, og vi ser nu vage forsøg på at fjerne indhold i strid med ”fællesskabets” – altså Facebooks egne – regler. Men det er for lidt og for sent. Vi er langt væk fra det sociale udgangspunkt, og tilbage er reklamer, ligegyldighed, og alt for lidt af det personlige indhold, man engang loggede på for at se, like og dele. At vinke farvel til Facebook er på den baggrund nærliggende, men hvad sætter man i stedet for? Gode bud er historier, fordybelse og eftertanke leveret i form af litteratur, der efter sigende gør en til et mere empatisk menneske. Andre bud findes naturligvis. Hovedsagen er, at man tager kontrollen tilbage og retter sin tid og opmærksomhed mod verden omkring os.

Annonce