Annonce
Langeland

Rema 1000-planer i Rudkøbing er måske på kant med loven, mener bevaringsforening

Peter Dragsbo, der er formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, stiller spørgsmålstegn ved Langeland Kommunes planer om at udvide bycenteret og opføre en Rema 1000 på Nørrebro. Han er i tvivl om, om det er i overensstemmelse med planloven. Privatfoto.
Rudkøbings centerudvidelse strider måske mod den gældende lovgivning og mod et kommende lovforslag fra regeringen. Det mener Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø.

Rudkøbing: Langeland Kommunes plan om at udvide centerområdet med en Rema 1000 ved det gamle gasværk er muligvis ulovlig.

Det mener formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø, Peter Dragsbo, efter at han har kontaktet Bolig- og Planstyrelsen for at få en afklaring på lovligheden af udvidelsen.

Peter Dragsbos fortolkning af styrelsens besvarelse er, at kommunalbestyrelsen har fået en løftet pegefinger.

Annonce

- Styrelsen henviser direkte til en paragraf i planloven, der siger, at bycentre skal defineres ud fra den koncentration af butikker og institutioner, der allerede eksisterer, siger Peter Dragsbo.

I Bolig- og Planstyrelsens svar til bevaringsforeningen henvises der til planlovens § 5 m, stk. 2, hvor der blandt andet står, at hver by kun kan have én bymidte. Med de såkaldte Rema 1000-planer er man ved at lave to bycentre, selvom manøvren italesættes som en udvidelse, mener Dragsbo.

- Man siger, at det er en udvidelse af centerområdet, men det er et nyt center, for der er ingen - og der bliver aldrig - nogen naturlig forbindelse mellem Østergade og Nørrebro. Der er bare nogle, der prøver at snige et nyt center ind ved at kalde det en udvidelse af det nuværende centerområde, siger Peter Dragsbo.

Vi er i den lykkelige situation, at Rudkøbing har en levende bymidte, fordi man i 20 år har sagt, at dagligvarebutikker skal ligge inde i nærheden af Østergade. Det liv tiltrækker både langelænderne og turisterne. Nu skal vi passe på det, vi har

Peter Dragsbo, formand for Bevaringsforeningen for Langeland og Strynø

Hvorvidt Langeland Kommune overholder paragraffen vil være et retsligt spørgsmål, fremgår det af styrelsens besvarelse:

- Det er et retligt spørgsmål, om kommunens planlægning vil være i overensstemmelse med disse regler. Det er Planklagenævnet, der vil skulle tage stilling til en eventuel klage herom, står der.

Klage

Det er ingen hemmelighed, at bevaringsforeningen er modstandere af centerudvidelsen og en Rema 1000 på Nørrebro lidt uden for den nuværende centergrænse. Og bevaringsforeningen har tænkt sig at klage til Planklagenævnet.

- Det vil vi da gøre. Selvfølgelig, lyder det fra Peter Dragsbo.

Han håber, at den politiske virkelighed vil se anderledes ud efter valget, og at det vil spænde ben for Rema 1000-planerne.

- Jeg tror, der bliver et andet flertal efter kommunalvalget - det håber vi i hvert fald, siger han og nævner blandt andet sin og bevaringsforeningens bekymring for, om Rudkøbings byliv går til grunde, hvis der kommer et nyt bydelscenter.

- Jeg har set så mange byer i Danmark, hvor handelslivet simpelthen er dødt, fordi der er centre udenfor bymidten. Hvorfor skulle Rudkøbing kunne tåle det? spørger han.

Planen om udvidelsen af centerområdet er endnu ikke vedtaget, men et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte planarbejdet. Det ærgrer Peter Dragsbo, at planerne overhovedet er kommet så langt.

- Vi er i den lykkelige situation, at Rudkøbing har en levende bymidte, fordi man i 20 år har sagt, at dagligvarebutikker skal ligge inde i nærheden af Østergade. Det liv tiltrækker både langelænderne og turisterne. Nu skal vi passe på det, vi har, siger han.

Annonce

Nyt lovforslag

Peter Dragsbos sag kan få medvind med regeringens udspil "Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund". Her foreslår den blandt andet at indføre et femårigt stop for planlægning af nye aflastningsområder, som siden 2017 har givet landets kommuner mulighed for at planlægge områder til butikker uden for bymidten for at øge konkurrencen.

Det påpeges også i Bolig- og Planstyrelsens svar til bevaringsforeningen. Dragsbo medgiver, at det er svært at komme med konklusioner på baggrund af svaret fra styrelsen, selvom der henvises til et muligt brud på gældende lovgivning:

- For de skriver også, at det her stop for aflastningscentre ikke er vedtaget endnu og formentligt først bliver det i slutningen af året, siger han.

Hvis lovforslaget vedtages inden kommunalbestyrelsen på Langeland har fået alle godkendelserne i orden, og Planklagenævnet giver Peter Dragsbo medhold i, at der er tale om etablering af et nyt aflastningscenter fremfor en udvidelse af centerområdet, kan det medføre at byggeriet må droppes, mener Dragsbo.

- Det er selvfølgelig et juridisk spørgsmål om dette er et aflastningscenter eller ej, men hvis det tolkes som et aflastningscenter, så rammes det jo af regeringens forslag, siger han.

Planloven § 5 m

I Bolig- og Planstyrelsens svar til Bevaringsforeningen bliver der peget på planlovens § 5 m, stk. 2. Styrelsen kan dog ikke vurdere, om Langeland Kommune overtræder planloven i forbindelse med centerudvidelsen på Nørrebro.

Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten). I byer med 20.000 indbyggere og derover kan der udlægges arealer til butiksformål i den centrale del af en bydel (bydelscenter).

Stk. 2. Beliggenheden og afgrænsningen af bymidter og bydelscentre skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service. Hver by kan kun have én bymidte, jf. dog stk. 4.

Stk. 3. Den eksisterende afgrænsning af bymidter og bydelscentre i kommuneplanerne kan opretholdes uanset stk. 2. Ændres afgrænsningen, skal dette ske i overensstemmelse med stk. 2.

Stk. 4. For hovedstadsområdet fastlægger erhvervsministeren efter § 3, stk. 1, beliggenheden af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder. I det indre storbyområde i hovedstadsområdet, jf. § 5 j, stk. 2, kan der udlægges mere end én bymidte.

Langeland Kommunes administration arbejder i øjeblikket med et forslag til et kommuneplantillæg, hvor centerområdet bliver ændret. Hvis kommunalbestyrelsen godkender det, skal kommuneplantillæget i offentlig høring i otte uger.

Derefter skal høringssvarene behandles politisk, der skal svares på høringssvarene og kommunalbestyrelsen skal tage stilling til kommuneplantillæget igen med høringssvarene in mente.

Hvis kommunalbestyrelsen nikker ja, vil det så at sige være det første grønne lys for Rema 1000 og andre butikker, der ønsker at etablere sig i det nye centerområde.

For Rema 1000's vedkommende skal supermarkedskæden herefter tage kontakt til Langeland Kommune, der i dag ejer gasværksgrunden. Her vil kommunalbestyrelsen igen skulle tage stilling til et salg af grunden.

Hvis der er enighed om et salg af grunden, vil der skulle udarbejdes en lokalplan for området omkring gasværksgrunden og de tilstødende ejendomme.

Annonce
Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Landsretten knuste forældres håb om at få dødssyg søn hjem i hans sidste tid: Må kun besøge ham tre gange om ugen

Danmark

Lørdagens coronatal: 36.000 er testet positiv det seneste døgn

Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Erfaringer fra Svendborg Sygehus skal nu udbredes: - Et demensvenligt sygehus er et patientvenligt sygehus

Ærø For abonnenter

Borgmester i debut, knipsende konservativ og coronasyg politiker: Den nye kommunalbestyrelses første møde forløb i fuld fart

Langeland

Debat: Medarbejder- og borgerinddragelsedagsordenen

Svendborg

Lørdagens coronatal: Rekordhøje smittetal på Sydfyn

Jens Jensen har stemt på 'Tulle' én gang: - Det var, fordi han havde hjulpet mig med at tage vasketøjet ned

Faaborg-Midtfyn For abonnenter

Anti-vaccine-skilte ulovlige: Nu sendes kommunale vejfolk på sagen

Danmark

Alene i julen? Sådan passer du på humøret juleaften

Langeland

Klumme: Rudkøbing er sluppet nådigt

Svendborg For abonnenter

Giftstoffer ved at blive fjernet: Hundstrup Borgerforening spiller Filippahuset på banen som vuggestue

Den afgående formand: DF's nekrolog bliver gjort til skamme

Faaborg-Midtfyn

Christina sad på ambassaden i Beijing og savnede Svanninge: Corona fik familien til flytte hjem til bakkerne

Søsiden For abonnenter

Mølle-Maries lystjagt har sat sejl gennem tre århundreder

Debat For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Det går op og ned i ... børnetal

Annonce