Annonce
Svendborg

Overlæge på intensivafdeling på Svendborg Sygehus: - Min mavefornemmelse er god

Personale omskoles i disse dage til at fungere på Svendborgs Sygehus' intensivafdeling. Foto: Hans-Henrik Dyssel
På Svendborg Sygehus' intensivafdeling forbereder man sig i øjeblikket på de mange patienter, prognoserne siger, coronavirussen vil sende ind på landets sygehuse i løbet af de kommende uger. 120 sygeplejersker vil i de kommende uger blive omskolet til at kunne passe intensivpatienter, og afdelingen gør klar til at kunne tage godt det dobbelte antal patienter ind. I front for forberedelserne står ledelsen på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling i Svendborg, hvor Henrik Stougaard er ledende overlæge.

Hvad er situationen på din afdeling lige nu?

- Vi forventer jo, der kommer et stort pres på intensivafdleingerne i hele landet. Det er der ikke aktuelt, men på den anden side kan vi se, det udvikler sig dag for dag, og det går hurtigt, så vi har en forventning om, at det sker forholdsvist hurtigt, at vi får pres på særligt de intensive afdelinger, men også de almindelige sengeafdelinger.

Det gælder også på Svendborg Sygehus?

- Det gælder også på Svendborg Sygehus. Vi skal også her på afdelingen modtage patienter, der er smittet med covid-19. Vi er en del af det regionale beredskab i Region Syddanmark. Vi har normalt et antal intensivpladser hos os, og det skalerer vi i vores skaleringsplan op til lidt over det dobbelte i forhold til det, vi har i dag.

Og hvor mange pladser har I i dag?

- Vi har otte intensive behandlingspladser. Der er mulighed for, at vi kan behandle otte intensivpatienter, også med respirator. Det bliver så til 16 i første omgang, og så kan vi eskalere op til 20. Det er det, vi har budt ind med. Vi har jo skullet lave nogle estimater på hvor mange pladser, vi tænker, vi maksimalt kan eskalere op til. Og det er selvfølgelig ud fra forskellige betragtninger. Hvad har vi af udstyr i afdelingen, hvad har vi mulighed for at skaffe andre steder fra. Respiratorer, dialyseudstyr, sådan nogle ting. Det har vi lavet nogle estimater af på regionsniveau, hvor hver sygehusenhed har budt ind med, hvad de tror, de kan eskalere op til, og hvor mange af de ressourcer, for eksempel respiratorer, vi har, og så hvad vi kan skrabe ind fra reserver rundt omkring. Nogle, der for eksempel lige er udfaset. Så vi tænker, at vi på udstyrssiden er nogenlunde godt med. Der burde vi kunne honorere de scenarier, vi i hvert fald lige umiddelbart kan se forude.

Kan I også det på personalesiden?

- Ja, det er den kritiske ressource, for det er klart, at når jeg siger, vi normalt har otte intensivpladser, har vi en bemanding, der passer til de otte. Og der har vi intensivsygeplejersker svarende til det antal pladser, vi har. Man kan ikke lige uddanne intensivsygeplejersker på 14 dage, så vores strategi har været at sige, nu lukker vi ned for rigtig meget planlagt aktivitet, som godt kan vente lidt. Vi opererer stadig kræftpatienter og akutte patienter, der har brug for operation. Men vi får frigjort en hel del ressoucer. Anæstesisygeplejersker, operationssygeplejersker og dagkirurgiske sygeplejersker.

Er det dem, I omskoler nu?

- Vi har lige færdiggjort vores uddannelsesprogrammer både for de dagkirurgiske sygeplejersker, operationssygeplejerskerne og anæstesisygeplejerskerne, og de skal så varetage visse opgaver i forhold til at passe de intensive patienter i samarbejde med intensivsygeplejerskerne. Så vi er ved at lave planer for, hvordan vi håndterer det. I første omgang er vi i gang med at gennemføre de her uddannelsesplaner, vi har lagt, og det tænker vi, vi har styr på inden for en uge til fjorten dage. Så har vi uddannet det personale, vi har til rådighed selv. Det tror vi nogenlunde kan dække behovet op til de der 20 pladser, vi maksimalt har eskaleret til.

Hvor er de her sygeplejersker taget fra?

- De er ansat i vores afdeling. De er ansat i Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V i Svendborg og Nyborg. I Nyborg foregår der dagkirurgi og planlagt kirurgi, og det har vi simpelthen lukket ned for nu. Så den kirurgi, vi foretager, foregår i Svendborg.

Annonce
Henrik Stougaard, ledende overlæge på Anæstesiologisk Intensiv Afdeling V på Svendborg Sygehus. PR-foto

Personalet er jokeren

Hvad er din forventning til den kommende tid?

- Det er et rigtig godt spørgsmål. Det kan jeg ikke rigtig svare på, andet end at jeg tænker, vi må polstre os så godt, vi kan i forhold til de scenarier, vi kan forudse. Selvfølgelig har vi skelet til, hvordan det er gået andre steder i verden, Kina og Norditalien. Norditalien er lidt et skrækscenarie for os, og vi tror og håber, at vi er væsentligt bedre polstret og forberedt, end de har været. De er kommet bagud. Og jeg tænker også, at de tiltag, som er gjort nationalt og regionalt, er med til at afbøde den kurve, vi allesammen har set på tv, hvor vi får det mere flade forløb og derfor bedre kan følge med i sundhedsvæsnet. Det er i hvert fald vores klare intention og forhåbning.

- En udfordring er selvfølgelig, hvor meget vores personale bliver syge. Det har man jo nogle erfaringer med nogle andre steder fra. Også fra Norditalien. Vi gør, hvad vi kan i forhold til at holde folk hjemme, hvis de har sygdomssymptomer, og vi gør selvfølgelig det, vi skal i forhold til at håndtere patienter, der er mistænkt eller har konstateret covid-19, så vi får mindst mulig sygdom blandt personalet. Men det er lidt en joker det med sygdom blandt personalet.

Men I føler jer klar?

- Vi er ikke klar. Vi er i gang. Men jeg tror, vi bliver klar. Presset er ikke maksimalt i øjeblikket på intensivområdet. Det er det slet ikke. Og der er rigtig mange, der byder sig til rundt omkring. Jeg har lige været til videomøde med de lægestuderende, som også er en ressource, vi kan trække ind, og som er i gang med at uddanne sig, så de også kan bruges på et tidspunkt, hvis vi får brug for dem. Der er kiropraktorstuderende, der er sygeplejerskestuderende, der er pensionerede læger. Så jeg tænker, der er meget stor opbakning i befolkningen til, at det her nok skal lykkes. Og så er det rigtigt, at vi i en periode ikke vil have et normalt system, men vi vil have et system, som vil blive støttet af nogle mennesker, som ikke er helt vant til de opgaver, de bliver sat til, men vi mener faktisk, at vi med de uddannelsestiltag, vi gør, stadig kan have en stor grad af patientsikkerhed.

Hvordan sikrer man det med så kort oplæring?

- Det gør vi blandt andet ved, at når vi får de her covid-patienter, laver vi en kohorde-isolering. Det vil sige, at vi placerer et antal patienter på samme stue, og hvor vi normalt har en intensivsygeplejerske til at passe én patient pr. vagt, vil vi lave nogle behandlingsteams, der består af både intensivsygeplejerske, anæstesisygeplejerske og en operations- eller dagkirurgisk sygeplejerske. Så bidrager de hver især med de kompetencer, de har, og intensivsygeplejersken kan tage sig af det, der kan være kritisk så som respiratorer og medicingivning, som de har særlige kompetencer i. Vi hjælper hinanden på en anden måde, end vi plejer. Men jeg tænker stadig, at vores kvalitet vil være ikke som den plejer, men rigtig god.

Hvor stor en del af oplæring af personalet fylder det med selv at undgå smitte?

- Den fylder rigtig meget på den måde, at på OUH er der udarbejdet dels et videomateriale, som vi har rundsendt til alt vores personale, og så har vi oprettet en lokal gruppe, der får samtlige personaler igennem et praktisk træningskursus i forhold til af- og påklædning af de her værnemidler. Det har alle været igennem inden for to-tre dage.

Hvor lang tid tager sådan et omskolingsforløb alt i alt?

- Hvis det er operations- og anæstesisygeplejersker, er det tre til fire dage og med nogle følgevagter derefter. Og så er der grænser for, hvor store hold, vi kan lave, for de skal også have nogen at følges med. Vi må ikke sætte for mange personaler i samme rum i øjeblikket, og vi skal passe på med at holde afstand. Der er mange ting at tage hensyn til. Men vi tænker, vi kan få uddannet det meste af vores personale i løbet af et par uger.

Hvor mange er det?

- Vi har godt 40 anæstesisygeplejersker og 80 operationssygeplejersker. Så vi taler omkring 120, som bliver tilført intensivsygeplejerskerne. Dem har vi omkring 70 af. De kan assistere intensivsygeplejerskerne i plejen af de der op til 20 intensivpatienter. Det er vores kalkulationer, men selvfølgelig vil der være justeringer undervejs, og tingene ændrer sig hele tiden. Det gør det også i vores hverdag lige nu.

Hvordan er din fornemmelse i maven?

- Jeg har en meget god mavefornemmelse lige nu. Selvfølgelig skal man som befolkning tage det her alvorligt, men jeg tænker, at vores sundhedsvæsen i vores region i hvert fald - det er den, jeg kender bedst - er meget godt med. Det er rigtig vigtigt, at befolkningen bevarer roen og tilliden til, at vi gør det bedste, vi kan, og vi kan faktisk ret meget på kort tid.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Erhverv

Butikkerne lider: Men loyale kunder i lokalsamfund kan gøre livet lettere efter krisen

Annonce