Annonce
Langeland

Opførelse af omstridt svinestald rykker nærmere trods rod i paragrafferne

- Hvis det lader sig praktisere, er det jo noget, som loven ikke tager hensyn til. Der er noget galt med loven, hvis han kan omgå juridisk modstand ved at tilpasse sig på den måde, siger nabo Jo-Ann Hansen om landmand Tony Lægaards muligheder for at have 90.000 smågrise ved Illebølle. Arkivfoto: Michael Lorenzen.
Modstandere af opførelsen af en industriel svineproduktion ved det gamle savværk i Illebølle havde håbet, at specifik fejl i sagsbehandlingen ville føre til ny høringsrunde. Det bliver ikke tilfældet.

Illebølle: Landmand Tony Lægsgaards ansøgning om at anlægge en svinestald til 90.000 smågrise på Illebøllevej 16 har hidtil været behandlet under en forkert paragraf i Husdyrbrugloven. Men det åbner ikke for en ny høringsrunde, som flere af anlæggets kritikere ellers havde håbet. Derimod er ansøgningen blevet ændret. Sagsbehandlingen fortsætter under samme paragraf.

- Det er træls, at vi ikke har været opmærksomme på fejlen fra start, men det er sådan en fejl, en høringsrunde netop kan være med til at fange. Måske har visse naboer haft en anden forventning til udfaldet. Men hvis landmanden kan løse det inden for lovens rammer, kan vi som myndighed ikke nægte ham det, siger Lene Lind, biolog i Svendborg Kommune, som behandler sagen.

Under en høringsrunde gjorde naboer til Illebøllevej 16 myndighederne opmærksomme på, at sagen skulle flyttes fra paragraf 16b til 16a. Årsagen var, at den oprindelige ansøgning indeholdt et ønske fra grundejer Lægsgaard om at drive to husdyranlæg på hhv. Illebøllevej 16 og Illebøllevej 30 som en samlet bedrift.

Annonce
Landmand Tony Lægsgaards ansøgning om at omdanne det gamle Illebølle Savværk til svinestald har fået en hård medfart. Nu ser det ud til, at sagsbehandlingen nærmer sig sin afslutning.

Et vilkår for en endelig godkendelse af projektet bliver nu, at Lægsgaard også på papiret holder anlæggene adskilt.

En af de naboer, som har forsøgt at ændre sagsbehandlingens kurs ved at gøre opmærksom på fejlen med paragrafferne, er Jo-Ann Hansen.

Om ændringen af Lægsgaards ansøgning siger hun:

- Det kommer ikke bag på mig. Men hvis det lader sig praktisere, er det jo noget, som loven ikke tager hensyn til. Der er noget galt med loven, hvis han kan omgå juridisk modstand ved at tilpasse sig på den måde. Jeg formoder, at han er blevet bremset af kravene om udledning af ammoniak. Hvis han lægger sine anlæg under samme bedrift, skal han under en tungere lovgivning. Det kommer han så rundt om ved at udmatrikulere.

Ingen ændringer

Lene Lind fra Svendborg Kommune fortæller, at justeringerne i ansøgningen ikke kommer til at påvirke det fysiske anlæg.

- Ændringerne er af ren teknisk og juridisk karakter, siger hun.

- Det er et spørgsmål om, hvordan man definerer en ejendom. Det kan nogle gange være praktisk for landmænd at have anlæg på forskellige matrikler samlet under en ejendom. Her bliver han fanget i, at det ikke er smart i forhold til Husdyrbrugloven. Et vilkår for en endelig godkendelse af projektet vil nu være, at han adskiller sine anlæg, så de tilhører selvstændige ejendomme, siger Lene Lind.

Hun vurderer, at den resterende sagsbehandling bliver en relativ kort proces.

Annonce

Smalt politisk råderum

Sagen om Illebøllevej 16 har medvirket til en intern gennemgang af det kommunale samarbejde mellem Langeland og Svendborg. Ifølge Lene Lind har en juridisk undersøgelse bekræftet samarbejdets værdi, ligesom den har stadfæstet Svendborg Kommunes rolle som gældende myndighed i miljøsager fra Langeland.

- Hvis de i Langeland Kommune rent fagligt havde begrundet, at de ikke ønskede et anlæg af denne type, havde vi taget en snak om det. Det har de ikke, men det er der ikke noget usædvanligt i, for der er ikke det store råderum at melde afslag i sager som denne, siger Lene Lind.

Ansøgningen om industriel svineproduktion blev sendt, efter kommunalbestyrelsen på Langeland ophævede lokalplanen for det gamle savværk, som ligger på adressen. Langelands borgmester Tonni Hansen (SF), som stemte for at ophæve lokalplanen, har tidligere sagt, at han vidste, Tony Lægsgaard ønskede at anlægge en svinestald, men at han ikke kendte omfanget af Lægsgaards visioner.

Lægsgaards ansøgningen blev modtaget i Svendborg Kommune, som derefter sendte den i høring hos Langelands Teknik- og Miljøforvaltning. Her blev der blandt andet bemærket, at jorden på adressen kan være forurenet. Hvis jorden skal flyttes i forbindelse med udgravning til eksempelvis gylletank, kræver det, at Lægsgaard ansøger om at flytte jorden først.

- Det er Langeland, som er myndighed på det område, hvor vi i Svendborg er myndighed på miljøgodkendelse, siger Lene Lind.

Hun tilføjer, at bemærkningerne fra Langeland Kommune, som vedrører andre tilladelser til projektet, samlet set er almindelig praksis.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Danmark

Nu er opgravningen af minkene i gang

Annonce