x
Annonce
Læserbrev

Nyborgnet - en bestyrelse uden tillid?

Teknisk fungerer løsningerne fra YouSee godt, men internetpriserne følger ikke markedspriserne.

En gruppe af medlemmer af Nyborgnet ønsker derfor at få hurtigt internet fra en alternativ leverandør. Det kan lade sig gøre, hvis foreningen anmoder YouSee om at åbne netværket for en alternativ udbyder af internet.

Det er vigtigt at bemærke, at det ikke er et valg mellem enten YouSee eller en alternativ udbyder. Der er tale om et "både og" hvor begge kan levere samtidig, i fri konkurrence.

Det nægter bestyrelsen i Nyborgnet med henvisning til en aftale med YouSee om levering af både TV og internet.

Når generalforsamlingen derefter anmoder om at få indsigt i den kontrakt, som reelt giver YouSee monopol og samtidig stiller medlemmerne i en væsentligt dyrere situation, svares blot: ”Dirigenten tilkendegav, at det af hensyn til YouSee som medkontrahent ikke kunne forsvares at offentliggøre kontraktens præcise indhold” (referatscitat).

Foreningsbestyrelser er valgt af generalforsamlingen, og varetager et tillidshverv på medlemmernes vegne. Derfor:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed – hvordan kan bestyrelsen nægte at give relevante oplysninger til generalforsamlingen?

Hvorfor vejer hensynet til YouSee tungere for bestyrelsen end hensynet til foreningens, altså medlemmernes, interesser?

Hvori består denne stærke binding mellem bestyrelsen og YouSee helt konkret, som gør, at kontraktens præcise indhold ikke kan oplyses?

Har YouSee ret eller eneret til at levere internet?

Den tillidsbrist, som bestyrelsen udviser overfor generalforsamlingen og foreningens medlemmer, bør løses med åbenhed, ikke lukkethed. Fremlæg dog den aftale og få afklaret spørgsmålene!

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Danmark længe leve

Jeg har altid været taknemmelig og stolt over at være født i Danmark. Som pensionist i ”risikoalderen” er min taknemmelighed blevet forstærket i denne alvorlige coronatid. Efter udbringning af et ”leve” er der tradition for, at et ”hurra” følger efter. Et ”hurra” betyder, at man giver udtryk for ”hyldest /begejstring” . Efter min mening er der netop i dagens Danmark god mening i at udbringe adskillige ”hurra'er”. Først og fremmest til regeringen med statsministeren, finansministeren og sundhedsministeren i spidsen. De trådte i karakter med en meget hurtig indgriben - såvel for sundheden sundheden som med økonomiske tiltag. I samme forbindelse skal også roses det samlede folketing, som fra yderste venstre til yderste højre har udvist stor ansvarlighed. Det er demokrati og solidaritet i bedste danske forstand. ”Hurra” sendes også til de dygtige og ansvarlige personer vi lige pludselig har fået kendskab til via TV og presse. Fra Sundhedsstyrelsen, myndighederne, faglige organisationer, arbejdsgivere og medarbejdere. Repræsentanter fra stat, regioner og kommuner. Jeg er dybt imponeret af deres viden, energi og samfundssind. Jeg føler mig tryg ved at se – og ikke mindst at lytte til - og efterleve de anbefalinger, vi alle modtager. Sidst et kæmpe ”hurra” til de mennesker, der befinder sig i den såkaldte ”frontlinje”. Mennesker, der udfører et arbejde, som er vigtig for, at så mange som muligt kommer igennem krisen i god behold. Jeg tænker ikke mindst på området sundhed og pleje. Også medarbejdere inden for transport, ”nødvendig” butiksåbning og medie verdenen fortjener ros, - og det samme til de selvstændige og virksomheder, som udviser kreativitet med produktudvikling og nye tiltag for at fastholde sine medarbejdere. Omsorgen for hinanden er stor – frivillige ”tilbyder” sig i stort antal, og jeg er sikker på, at vi kan overføre mange af de udfordringer, vi udsættes for i disse uger til noget positivt, når vi har fået bugt med denne grimme coronavirus. Inden længe vil der komme meninger om mange af de initiativer, der er igangsat, set fra ”bagklogskabens klare lys”. Jeg er sikker på, det ikke vil ændre på min respekt for de forhold, jeg har beskrevet. God påske. Og til alle unge og gamle: Lad os vise sammenhold ved at holde afstand.

Annonce