Annonce
Faaborg-Midtfyn

Ny aftale på plads efter næsten et års tovtrækkeri: Dagplejere slipper for lønnedgang

Dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har demonstreret med bannere og slagsange ved alle kommunalbestyrelsesmøder siden april. Nu er FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune endelige blevet enige om en aftale. Arkivfoto: Michael Bager
Efter et knap 11 timers langt forhandlingsmøde er FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune nu enige om en ny aftale om dagplejernes løntillæg. Aftalen mangler blot at blive skrevet under.
Annonce

Faaborg-Midtfyn: Langt om længe får de faaborg-midtfynske dagplejere nu vished om, hvad der kommer til at stå på deres fremtidige lønsedler.

Efter næsten et års tovtrækkeri mellem FOA og Faaborg-Midtfyn er parterne nu enige om en ny lokal lønaftale, der bestemmer de tillæg, der ligger ud over overenskomsten.

- Vi er lykkelige over, at vi ikke mister lønkroner. Det er en stor sejr, siger dagplejernes fællestillidsrepræsentant Marianne Christensen.

På den anden side af forhandlingsbordet er der også tilfredshed at spore med aftalen.

- Vi har gået længe uden en aftale, og den uro, det giver, er jo ikke god for en arbejdsplads. Derfor er jeg glad for, at der nu ligger en aftale, siger chefforhandler og direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen, der også er glad for indholdet i aftalen.

Parterne mødtes onsdag på rådhuset i Ringe og forhandlede i 11 stive timer. Først klokken 20.30 kunne parterne give håndslag på aftalen. Nu er det blot et spørgsmål om at formulere og nedskrive indholdet i aftalen, som skal underskrives inden juleferien.

Sådan er dagpleje-konflikten forløbet

Oktober 2018: Kommunalbestyrelsen vedtog i budgetforliget en række besparelser og såkaldte effektiviseringer - herunder en genforhandling af dagplejernes lokale lønaftale. De første forhandlinger startede i det nye år.

Februar: Efter massiv kritik af besparelser på hele børneområdet - fra skoleledere, tillidsfolk og forældre - besluttede politikerne at genåbne budgettet. Dagpleje-forhandlingerne blev herefter sat på pause.

April: Dagplejerne tropper for første gang op til et kommunalbestyrelsesmøde, hvor politikerne trods modstand fra dagplejerne gav grønt lys til forvaltningen om at fortsætte forhandlingerne om dagplejernes lønaftale.

Maj: Forhandlingerne gik i hårdknude. Dagplejerne ville ikke afgive lønkroner, og derfor valgte Faaborg-Midtfyn Kommune helt at opsige lønaftalen med et varsel på tre måneder.

Juli: Flere politikere meldte ud, at de havde fortrudt, at de havde nikket til forhandlingerne, men ønskede ikke at trække beslutningen tilbage.

August: Konflikten så for en kort stund ud til at løsne sig en smule. Dagplejerne vælger dog at strejke, lige inden den gamle aftale udløber. Få uger senere gik forhandlingerne igen i hårdknude.

Oktober: Konflikten løftes til et nyt niveau, hvor repræsentanter fra FOA's hovedkontor og fra KL sidder med ved forhandlingsbordet. Parterne når til enighed om de store hovedtræk, men vil intet konkret melde ud.

4. december: FOA og Faaborg-Midtfyn Kommune er enige om en ny lokal lønaftale. Aftalen forventes at blive underskrevet inden jul og træde i kraft fra 1. januar 2020.

Annonce

Mindre tillæg

Som faggruppe samlet set kommer dagplejerne ikke til at miste lønkroner. Men nogle elementer i den gamle aftale sløjfes i den nye. Til gengæld får dagplejerne et nyt tillæg og nogle ekstra goder. Derfor kan den enkelte dagplejer godt opleve ændringer på lønsedlen.

Dorthe Jørgensen, pædagogisk sektorformand i FOA Sydfyn, fortæller, at dagplejerne blandt andet har måtte give køb på en del af det såkaldte femte barn-tillæg, som har fyldt en del i debatten det forgangne år.

Tillægget gives, hvis en dagplejer fast har et ekstra barn udover de fire sædvanlige. I Faaborg-Midtfyn Kommune har dagplejere med et femte barn tidligere fået et tillæg på 35 procent af lønnen, men fremover må de nøjes med 25 procent, som er mindstesatsen i overenskomsten.

- Men så har vi fået noget andet, siger Dorthe Jørgensen og nævner, at dagplejerne fremover har ret til kompetenceudvikling.

- Det er ikke en selvfølge, for det står ikke i overenskomsten. Skal man være en del af et professionelt dagtilbud, så er man nødt til at kunne udvikle og dygtiggøre sig, siger Dorthe Jørgensen.

Annonce

Handlede ikke om besparelser

Kompetenceudviklingen er også noget, som Siggi Kristoffersen fra Faaborg-Midtfyn Kommune ser en fordel i.

- Det er meget vigtigt for mig, for det betyder, at dagplejen bliver ved med at være attraktivt tilbud.

Genforhandlingen af dagplejernes lønaftale kom på bordet i første omgang, fordi kommunen skulle spare og effektivisere. Men ifølge Siggi Kristoffersen har det aldrig været et mål i sig selv at mindske kommunens lønudgifter til dagplejerne.

- I beslutningen fra kommunalbestyrelsen ligger der, at der skal forhandles en ny forhåndsaftale, men der ligger også en forventning om en besparelse på nul kroner. Der var altså ikke et krav om, at det skal være billigere. Og det har heller ikke været det vigtige for mig. Det vigtige har været at rykke aftalen i retning af kompetenceudvikling, siger han.

- Men genforhandlingen lå jo som en del af spareplanen vedtaget i budgettet for 2019. Så tanken har vel hele tiden været, at der skulle finde nogle penge?

- Det er helt bevidst, at kommunalbestyrelsen skrev et nul ind, for man kan jo ikke vide, hvad der kommer ud af en forhandling.

- Men der var vel stadig et underforstået ønske om en besparelse?

- Jeg ved ikke, hvad de har haft af forhåbninger. Men det har ikke været en bestilt opgave at finde en besparelse, og dermed har mandatet jo også været, at det kunne blive en forhåndsaftale, som kostede det samme.

- Så du er egentlig tilfreds med, at der ikke er kommet en besparelse ud af den nye aftalen?

- Ja, for vi har brugt midlerne på noget godt, siger Siggi Kristoffersen og henviser til retten kompetenceudvikling, som nu skrives ind i aftalen.

Direktør i Faaborg-Midtfyn Kommune Siggi Kristoffersen er godt tilfreds med den nye aftale, selvom han mener, den har været lidt for lang tid undervejs. Arkivfoto: Frederik Nordhagen
Annonce

Det hele værd

Den nye lokale lønaftale kommer efter næsten et år med skarpe udtalelser, utallige demonstrationer og en enkelt dags strejke. Dertil kommer løbende forhandlingsmøder, hvor stemningen indimellem er spidset til, og FOA har følt sig "smidt ud af forhandlingerne".

Både Dorthe Jørgensen fra FOA og fællestillidsrepræsentant Marianne Christensen mener imidlertid, at den langstrakte kamp har været det hele værd.

- Vi har vist, at vi har et godt sammenhold, og det her var ikke lykkedes, hvis ikke vi havde vist, at vi kunne stå sammen. Og det er jeg stolt af at være en del af, for der er ingen, der kunne have gjort det alene, siger Marianne Christensen.

- Og jeg vil også gerne sige tak til forældrene. Deres opbakning har været helt fantastisk, tilføjer fællestillidsrepræsentanten.

Siggi Kristoffersen roser til gengæld dagplejerne.

- De har været nogle enormt søde demonstranter, og jeg kommer til at savne dem til kommunalbestyrelsesmøderne, hvor de har været med til at give lidt liv, siger han og henviser til, at dagplejerne troligt har demonstreret til alle - uden undtagelse - kommunalbestyrelsesmøder siden april.

Den nye aftale træder i kraft 1. januar 2020.

Under en strejke i august omringede dagplejerne kommunens chefforhandler Siggi Kristoffersen, der måtte svare på kritiske spørgsmål. Arkivfoto: Frederik Nordhagen

Dagplejerne strejkede en enkelt dag i august, ellers har dagplejerne primært demonstreret for at vise deres utilfredshed med kommunens planer om at skære i lønnen. Arkivfoto: Frederik Nordhagen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce