Annonce
Ærø

Naturklumme: Skovrejsning uønsket

Ruth Nøjgaard er uddannet hortonom (uddannelse inden for havebrug, gartneri, frugtavl og planteskoledrift), og folkeskolelærer.
Annonce

En klumme som denne er en god mulighed for at blive klogere på et eller andet, og jeg har længe haft lyst til at komme lidt bagom begrebet ”Skovrejsning uønsket”. På Ærø er der nemlig store arealer, som har fået mærkatet ”Skovrejsning uønsket”. Blandt andet den jord, der hører til min ejendom. På kommunens hjemmeside kan man se et kort over områderne.

Kortet viser kommuneplanen for skovrejsning anno 2011, regionalplanen for skovrejsning anno 2005, øens nitratfølsomme områder (grundvandsbeskyttelse) og også Danmarks Naturfredningsforenings forslag til skovrejsningsområder på Ærø.

Kommunen opsummerer baggrunden for de ønskede og uønskede arealer for skovrejsning således:

Kommunen ønsker, at der rejses skov for at fremme en aktiv beskyttelse af grundvandsressourcerne, for at fremme friluftsmæssige kvaliteter, og ikke mindst for at forbedre spredningsmulighederne for det vilde dyre- og planteliv. Skovrejsningen begrænses af ønsket om at bevare udsigten over de åbne vidder og øhavet.

På kortet kan man se de små og få klatter, hvor der ønskes rejsning af skov. Og ja, naturen kan være noget irriterende noget. Den tager vores udsigt, snupper vores høns og stikker os i nakken. Jeg kan ikke selv sige mig fri for at begrænse den nære natur. Da vi plantede træer - i området for ”Skovrejsning uønsket” - sørgede vi for, at de ikke ville komme til at tage naboens eller vores eget kig til havet.

Det meste af Danmark – og Ærø - har i tidernes morgen været dækket af skov med alt, hvad dertil hører af liv. I det hele taget er skov en ærkedansk naturtype, som dog kom på tilbagetog allerede i bondestenalderen for 6000 år siden, så der efterhånden blev skabt vores velkendte kulturlandskab med en blanding af marker og bevoksning. Uberørt skov findes der meget lidt af i Danmark, og der er intet tilbage på Ærø. I 2004 fik Danmark en ny skovlov, som skal sikre, at der plantes mere skov - på en bæredygtig måde med øget fokus på diversitet og bevarelse af oprindelige arter.


Danmarks reneste grundvand ligger under skovene. Det er først og fremmest, fordi der i skove og skovbrug bruges intet eller mindre sprøjtegift og kunstgødning end i landbruget.

Ruth Nøjgaard, klummeskribent


Men tilbage til kommuneplanen. For dykker man lidt længere ned, viser det sig, at der i det oprindelige forslag til en kommuneplan var afsat 867 ha til skovrejsning, som ved godkendelsen i maj 2011 var reduceret til 300 ha. Det blev ikke vedtaget uden modstand, kan man læse, men endte alligevel på omkring en tredjedel af det første forslag. Vildt! Og jeg bider mig selv i næsen for ikke at have fulgt bedre med den gang. Nu er der et nyt kommuneplanforslag i høring, hvor man vil øge arealet for ønsket skovrejsning, særligt i nogle, men ikke alle, grundvandsfølsomme områder. Arealet for skovrejsning uønsket er det samme. Man er tilbage til det tidligere forslag om ønsket skovrejsning på cirka 10 procent af Ærøs areal. Der kommer et borgermøde om det i midten af januar, som også kan findes via kommunens hjemmeside under nyhedsarkivet.

Skov og skovbrug er godt for vandmiljøet, som det ovennævnte forslag også påpeger.

Danmarks reneste grundvand ligger under skovene. Det er først og fremmest, fordi der i skove og skovbrug bruges intet eller mindre sprøjtegift og kunstgødning end i landbruget.

Og derfor undrer jeg mig over, at der er flere af de arealer, hvor grundvandet særligt skal passes på, som i det nye forslag er markeret ”skovrejsning uønsket”. Der er flere måder at beskytte grundvandet på end ved at plante træer, men hvis man ikke vil have skov på disse følsomme indvindingsområder, hvordan vil man så beskytte grundvandet? Lige nu er de dækket af marker, som sprøjtes og gødskes, måske kun fordi man vil bevare det flotte kig udover øen?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Fyn

Politikere er ikke i særlig kategori: Middelfarts 46-årige borgmester lod sig covid-19-vaccinere på samme tid som plejehjemsbeboere

Annonce