Annonce
Debat

Naturklumme: Noget om at overleve på trods

Kim Bang Jensen skriver i sin naturklumme om, at en del af de danske fugle, som normalt overvintrer i udlandet, med årene er begyndt at blive herhjemme vinteren over. De har denne vinter været nødt til at tilpasse sig. Foto: Kim Bang Jensen

Vi skriver marts - årets første forårsmåned, men vi skal ikke mange uger tilbage før urt og busk stod skjult i sne. Da stod jeg lunt og godt i mit hjem og skuede ud over frosne marker og meterhøje driver af sne og så, hvordan vinden fejede hen over det åbne land.

Jeg tænkte på alle de skabninger, der skal overleve derude under så vanskelige vilkår. Men det kan de, fordi de gennem årtusinder har tilpasset sig de skiftende årstider. Under ekstreme forhold, som tørre somre eller hårde isvintre, vil mange individer bukke der, men der vil, såfremt bestanden er livskraftig, altid være individer, der overlever. Disse individer vil videregive deres gener til kommende generationer, og skabe bestande af stærke individer.

Denne vinter var ikke speciel hård, men alligevel særlig, fordi der for første gang i de senere år var en længere periode med dagsfrost og tocifret nattefrost. Og netop fordi Danmark gennem en årrække har været begunstiget af milde vintre, har en del fuglearter, som normalt er kendt for at forlade landet i vinterhalvåret, valgt at blive i landet ud fra et energiøkonomisk perspektiv. Hvorfor bruge energi på at trække mod sikre fødekilder, når føden kan hentes på stedet?

De havde tilmed et forspring, når yngle-territorierne skulle besættes. For de arter var denne vinter en udfordring. Sneppen var en af dem, der, for en del eksemplarers vedkommende, havde valgt at overvintre. Den kunne man nu opleve steder, hvor den normalt aldrig observeredes: I haver, i parker, i rabatter og så videre. Sneppen er ingenlunde en sjælden fugl, men alligevel en sjælden fugl at se, da den lever en skjult og nataktiv tilværelse og samtidig er eminent godt camoufleret. Dens føde består primært af orme og larver, som den søger i blød og fugtig underskov. Men kombinationen af frossen og snedækket jord og ”beslutningen” om at overvintre betød, at snepperne hurtigt kom i fødemangel og var tvunget til at ændre adfærd i et forsøg på at overleve. Mange snepper er sandsynligvis gået til, men endnu flere har overlevet samtidig med, at de fleste trods alt havde fulgt deres traditionelle trækmønster og befandt sig langt fra is og sne.


Og det var arter, man normalt aldrig oplever på klintkysten: Solsorte, sjaggere, rødkælke og en enkelt sortstrubet bynkefugl. Derudover et par mere almindelige kystfugle som skærpiber og gærdesmutte.


Et særligt eksempel på overlevelses-strategi blandt fugle, oplevede jeg selv på et kyststræk ved Lebymark. På et tidspunkt, hvor store driver stadig spærrede for adgangen til de fleste småveje til havet, hvor vinden stadig var frisk fra nord, og hvor jorden var hård af frost, bemærkede jeg, på et 100 meter langt stræk, et spændende fænomen. Her var mange af strandens sten oversået med fuglelort. Det viste sig, at en mængde fugle holdt til på dette stræk. Og det var arter, man normalt aldrig oplever på klintkysten: Solsorte, sjaggere, rødkælke og en enkelt sortstrubet bynkefugl. Derudover et par mere almindelige kystfugle som skærpiber og gærdesmutte. Langs kysten lå grupper af krikænder, mens pibeænder underholdt længere ude med begyndende parrings-adfærd.

Det var ikke svært at forstå, hvorfor disse fugle havde valgt at søge føde netop her, for da vinden som bekendt var i nord, var her læ. På klinten groede forskellige buske, og gav dermed skjul og føde. Og da det samtidig var en solrig dag, var jordoverfladen på den sydvendte klint optøet og faktisk var her virkelig behageligt at opholde sig, modsat oven for klinten. Disse faktorer tilsammen havde affødt en anderledes adfærd for disse fuglearter: En overlevelsesstrategi.

Særligt var jeg optaget af den sort-strubede bynkefugl. Den ser man trods alt ikke hver dag, og da slet ikke om vinteren, men også den har de senere år valgt at overvintre i Danmark. Og fotogen er den også, især hannen, som man ser på billedet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce