Annonce
Svendborg

Mulig redningskrans til udstødte bådejere: Venstre vil trække opsigelser tilbage

Jørn og Vera Nielsen og Svend Hansen må ifølge nye regler fra 1. april 2022 ikke længere have deres både i Rantzausminde Havn, da de ikke bor i Svendborg Kommune. Nu vil Venstre imidlertid komme dem til undsætning. Fra venstre: Frede West, Jørn Nielsen, Vera Nielsen, Svend Hansen. Foto: Cecilie Damgaard Boeriths
Venstre vil komme de bådejere, som er bosat udenfor kommunegrænsen og derfor har fået opsagt deres bådpladser, til undsætning. Udvalgsformand forstår ikke kovendingen.

Svendborg/Rantzausminde: Det er ikke i orden, at omkring 15 bådejere, som ikke er bosat i kommunen, men i en årrække har haft deres både liggende i en af Svendborgs kommunale havne, bliver smidt ud som følge af nye regler.

Det mener Venstres byrådsgruppe, som kræver opsigelserne trukket tilbage.

"Venstre synes, at det er forkert, at opsigelserne ikke har været beskrevet under ”økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser”, og fremgangsmåden er i modstrid med de mange andre tiltag, som vi i Svendborg gør for at tiltrække mere bosætning," lyder det i en besked, som Per Nykjær Jensen har sendt til både forvaltningen og avisen på vegne af Venstres byrådsgruppe.

Annonce

Meldingen kommer efter, at avisen i weekenden beskrev, hvordan tre bådejere fra Odense, som længe har haft bådplads i Rantzausminde Havn, har fået varsel om, at de fra næste år ikke længere må være der. Og at andre bådejere uden for kommunegrænsen ville få samme besked, fordi det nye havnereglement siger, at man skal have bopæl i Svendborg Kommune for at få en bådplads i de kommunale havne.

Nu vil Venstre altså have sagen genbehandlet i teknik- og erhvervsudvalget, meddeler Per Nykjær Jensen, der som udvalgsmedlem ellers var med til at stemme det reviderede havnereglement igennem på seneste udvalgsmøde.

- Det er nok gået for stærkt, må jeg indrømme, og den må jeg tage på mine skuldre. For hvis man læser efter, kan man godt se, at der står, at der vil være krav om folkeregisteradresse for at bibeholde sin plads, siger han.

- Når det er sagt, var det til gengæld ikke noget, vi talte om på mødet. Der blev ikke sagt noget om, at vi skulle være klar over konsekvensen, når vi godkender de nye regler, som er, at vi skal fortælle en 14-15 stykker, at den plads, de har haft i 25 år, bliver opsagt. Den fik vi ikke tygget ordentligt igennem, lyder det fra Per Nykjær Jensen.

Han mener, at det vil være på sin plads at se på, om man kan gøre noget for den håndfuld bådejere, det drejer sig om.

- Vi synes jo, at opsigelserne er i strid med de anstrengelser, vi gør os for at tiltrække folk til at komme til Svendborg, siger Per Nykjær Jensen.

Per Nykjær Jensen (V), byrådsmedlem i Svendborg, vil have Teknik- og Erhvervsudvalget til at genbehandle sag om nye havneregler. Foto: Katrine Becher Damkjær

- Jeg kunne også bedre forstå det, hvis det drejede sig om 200 bådpladser, som svendborgenserne savnede. Her er der tale om 15 personer, som har haft pladserne i op til 20 år. Jeg synes ikke, at det er den dårlige omtale værd at lave om på 14-15 pladser.

Ikke nemt

Formand for teknik- og erhvervsudvalget, Flemming Madsen (S), har svært ved at se logikken i, at Venstre først er med til at stemme punktet igennem i udvalget for så at kræve sagen behandlet på ny.

- Det er ikke nemt at være udvalgsformand for en flok, som træffer en beslutning, der kun holder til fem minutter efter, lyder det Flemming Madsen, som understreger, at der på mødet ikke blev udtrykt betænkeligheder ved det nye reglement.

- Alle var fuldstændig enige, og det blev som det blev, og så skal jeg som formand ud at forsvare den beslutning. At det så ikke er så enigt alligevel... Ja, det er svært, må jeg indrømme, at gebærde sig i sådan et forum, hvor man siger noget en dag, og så mener man noget andet den næste, siger udvalgsformanden, der er indstillet på, at sagen nok kommer på dagsordenen igen.

Revideret ordensreglement for lystbåde

Havneadministrationen har udarbejdet et revideret ordensreglement for Svendborg Kommunes lystbåde- og øhavne samt bådebroer.

Det siger blandt andet:

- At der tilføjes krav om folkeregisteradresse i Svendborg Kommune for at bibeholde sin bådplads.

- At man fjerner muligheden for at opnå tre års gratis anciennitet til ventelisten ved tilflytning til Svendborg.

- At man fjerner muligheden for, at et barn kan overtage bådpladsen ved dødsfald.

- At man skærper og præciserer reglerne for anvendelse af både til beboelse.

Et enigt Teknik- og Erhvervsudvalget stemte punktet igennem på mødet 11. marts.

Mens Venstres melding skurrer lidt i ørerne hos Flemming Madsen, er den som sød musik i Frede Wests. Han er formand for Rantzausminde Bådelaug og har ytret sig kritisk om opsigelserne, som blandt andet rammer tre af hans brugere.

- Hvis det kan lade sig gøre (at trække opsigelserne tilbage, red.), er vi i bådelavet og brugerudvalget godt tilfredse. For vi vil gerne holde hånden under de folk, der har ligget i vores havne i mere end 20 år, siger han.

- Og så er det ellers fint nok, hvis man siger, at det fremover kun vil være Svendborg-borgere, som kan få plads her, tilføjer Frede West.

Annonce

Noterer os det

Det er havneadministrationen, der har udarbejdet et revideret ordensreglement for de kommunale lystbåde- og øhavne. Blandt andet fordi brugerudvalget i Svendborg Lystbådehavn har efterspurgt det.

Erik Thouber, der er formand for brugerudvalget i Svendborg Lystbådehavn, fastslår dog, at de hverken har været inddraget i beslutningen i teknik- og erhvervsudvalget eller har haft et særskilt ønske om, at eksisterende lejere skulle opsiges.

- Vi har haft det fokus, at vi gerne ville have afklaring i reglerne og har bedt om at få præciseret, hvad der gælder i reglementet. Og det har vi fået, siger Erik Thouber.

- Vi er af den opfattelse, at det bør være folk med bopæl i Svendborg, der skal have lov til at have fortrinsret til en plads hernede. Det er også fint i tråd med, at man i mange år i reglementet har haft det krav, lyder det fra formanden.

- Vi ønsker ikke udtale os om, hvad der skal ske med dem, der er kommet i klemme, for vi er ikke blevet inddraget i beslutningen. Vi noterer os blot, at den er truffet og er glade for, at der er kommet en afklaring, siger Erik Thouber.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg

Beboere på småøerne får en forlomme i vaccinationskøen

Annonce