Annonce
Mindeord

Mindeord: Landsstævnet i Svendborg blev kronen på Jørgen Jacobsens lederindsats


Annonce

Lørdag den 5. oktober tog vi afsked med Jørgen Jacobsen i Ullerslev Kirke - en fremtrædende idrætsleder lokalt på Fyn og på landsplan.

Jørgen startede sin lederkarriere som 17-årig i Gudbjerg og var aktiv indtil sommeren 2019. Med sin veludviklede organisationssans varede det ikke længe, inden han fik ledelsesmæssige opgaver lokalt i Gudbjerg, men også i Svendborg Amts SGI.

Her var han en initiativrig formand i en lang årrække og var med hele vejen, da idrætterne udviklede sig aktivitetsmæssigt og medlemsmæssigt med baggrund i 1960'ernes halbyggerier overalt i byerne på landet.

Hidtil var alle opgaver blevet udført af frivillige foreningsledere, der samtidig var ledere i amtsforeningen, men udvikling af stævner og turneringer, kurser og lejre gjorde, at der måtte lønnet hjælp til at løse de administrative opgaver.

Dette så Jørgen hurtigt var forudsætningen for at tiltrække og fastholde de frivillige ledere, og hans indsats lykkedes ved ansættelse af først en sekretær - siden en forretningsfører og endelig etablering af et egentligt sekretariat i Midtfyns Fritidscenter.

Sideløbende med formandsposten i Idrætsudvalget i SASG&I blev Jørgen Jacobsen valgt ind i DDSG&'Is Idrætsgruppe, og blev siden dens formand frem til dannelsen af DGI i 1992. Med disse formandsposter fulgte også medlemskab af de øverste organer i Svendborg Amts SG&I, samt i overbestyrelsen i DDSG&I og hovedbestyrelsen i DGI.

Jørgens grundige forberedelse til alle møder var legendarisk, og vi, der var sammen med ham, husker hans modeller, statistik og diagrammer, når store og fremadrækkende beslutninger skulle tages. Han ledede møderne på en måde, så alle kom til orde og følte sig hørt, inden konklusionerne blev truffet.

Landsstævnet i Svendborg i 1994 blev på en måde kronen på hans lederindsats. Det var på hjemmebane. Han var som hovedbestyrelsesmedlem afgørende for beslutningen om stævnets placering og var som idrætsudvalgsformand med i gennemførelse af et stævne med 42.000 deltagere og 3000 frivillige fra amtsforeningens lokalforeninger.

Når han kunne rumme alle disse opgaver, skyldtes det i høj grad hans evne til at systematisere sin dag og kalender. Det hører med til historien om Jørgen, at familien blev inddraget i de situationer, hvor der var mulighed for, at de kunne deltage i ferielejre, fester eller besøg i forbindelse idrætsarrangementer, hvilket også gav mange familiemæssige venskaber over hele landet. Idrætsarbejdet var en livsstil for familien.

Jørgen Jacobsen var historielærer i sit arbejdsliv, og det var også på dette felt hans frivillige ledergerning sluttede, nemlig i arkivudvalget i DGI Fyn, hvor idrættens historie blev samlet og gemt til eftertiden. I denne historie vil Jørgen Jacobsen blive nævnt flere steder for sin utrolige indsats for det frivillige foreningsarbejde.

Æret være Jørgen Jacobsens minde.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce