Annonce
Søsiden

Miljøskibs-farcen: Det er et par fine fartøjer. Vi glæder os til at tage dem i brug ...

Første danske medie-omtale af Sif og Frigg - dengang Scirocco og Chinook - i Fyns Amts Avis 18. november 2015.
Sådan sagde en daværende funktionsleder, da Søsiden i 2015 spottede de to brugte, britiske skibes ankomst til Svendborg. Her er en kronologisk oversigt over forløbet fra 2013-2021.
Annonce

SVENDBORG: De to famøse miljøskibe dukkede første gang op i et dansk medie efter, at Fyns Amts Avis' Søsiden-redaktion spottede deres ankomst til havnen i Svendborg i november 2015.

Vi satte os for at undersøge, hvad to britiske offshore-katamaraner skulle i Svendborg. Sporet pegede mod den daværende Skov- og Naturstyrelsen. Herfra blev det oplyst, at den havde indkøbt et par tre-fire år gamle, havgående katamaraner. De skulle ombygges til optag af vandprøver i de indre dansk farvande. Skibene var forventet klar til drift i sommeren 2016.

Eller som daværende funktionsleder Søren Larsen sagde til avisen 18. november 2015:

- Det er et par fine fartøjer. Vi glæder os til at tage dem i brug.

Herunder giver Søsiden en kronologisk opsummering af, hvad der hændte op til ankomsten til Svendborg i 2015 og frem til, hvad Miljøstyrelsen planlægger skal ske i de kommende måneder før dens senest udmeldte, forventede driftsstart: Omkring årsskiftet 2020-2021.

Fra den lange Sif/Frigg-saga: Søsiden i Fyns Amts Avis, 11. november 2017.
Annonce

2013

• 2013 Skov- og Naturstyrelsens fartøjer til vandprøver vurderes som utidssvarende. Efter udbudsrunde vælger styrelsen at få bygget nye skibe hos Alnmaritec i Colchester. Det britiske værfts tilbud er godt en halv million kroner billigere end tilbud fra danske værfter. Danske værfters organisation raser over, at staten køber i udlandet. Billigste danske tilbud kom fra Faaborg Værft.

Annonce

2014

• 2014 Under de afsluttende forhandlinger om kontrakten hæver Alnmaritec prisen godt 4 mio. kr. til ca. 30 mio. kr. med påstand om, at styrelsen kræver mere end anført i kontrakten. Det får styrelsen til at droppe kontrakt-skrivning.

Fra den lange Sif/Frigg-saga: Søsiden i Fyns Amts Avis 23. marts 2019.
Annonce

2015

• November 2015 Efter forspillet med et britisk og flere danske værfter vælger Skov- og Naturstyrelsen for omkring 17 mio. kr at købe to brugte offshore-fartøjer i England.

• November 2015: Skibene kommer for første gang i medierne, da Fyns Amts Avis skriver, hvorfor de pludselig dukker op i Svendborg. Den statslige styrelse oplyser, at skibene skal ombygges. De forventes klar til indsats i sommeren 2016.

• Ultimo 2015: Skibskonsulentfirma i Marstal vurderer, at skibene skal forlænges for at klare styrelsens hastighedskrav. Skønnet pris ca. 8 mio. kr. Samlet pris incl. anskaffelsen vil så blive omkring 25 mio. kr.

Fra den lange Sif/Frigg-saga: Søsiden i Fyns Amts Avis 15. februar 2020.
Annonce

2016

• Primo 2016: Efter tvist med skibsingeniør i Marstal involveres et konsulentfirma i Frederikshavn og vurderer, at der også skal installeres nye motorer. Samlet pris incl. anskaffelse: Ca. 38 mio. kr.

• Forår 2016: Advokatfirma undersøger alternativt, hvad udlicitering af styrelsens sejlads vil koste.

• Juli 2016: Ansvaret for miljøskibene skifter fra Skov- og Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen.

• Efterår 2016: Styrelsens direktion dropper en tanke om udlicitering af sejladsen og beslutter at fastholde ombygning af Svendborg-skibene.

Annonce

2017

• Januar 2017: Styrelsens kontorchef vurderer overfor Fyns Amts Avis / Søsiden, at ombyggede skibe kan være klar til drift sidst i 2017 eller først i 2018.

• Februar 2017: Ansvaret for skibene flyttes fysisk fra en statslig enhed i Odense til Græsted på Sjælland.

• Forår 2017: Konsulentfirma i Frederikshavn vælges til udformning af udbud for ombygning.

• August-oktober 2017: Udbudsmateriale til ombygning udformes.

• Oktober 2017: Styregruppe beslutter at udsætte udbud af ombygning i to måneder for at undersøge, om det er bedre at sælge skibene og bygge helt nye.

• November 2017: Udbudsmateriale meldes overfor Fyns Amts Avis klart, men udsendelsen af det tilbageholdes.

• December 2017: Miljøstyrelsen indleder retsligt efterspil mod skibsingeniør i Marstal med påstand om, at han har leveret fejlagtige beregninger. Kammeradvokaten har senere forligt sagen. Styrelsen får ikke tilkendt erstatning fra skibsingeniøren.

Annonce

2018

• Januar 2018: Tanken om at sælge de brugt-indkøbte skibe og i stedet bygge helt nye droppes. Det besluttes at fastholde planen om ombygning.

• Juni 2018: Miljøstyrelsen prækvalificerer fem danske værfter i udbudsrunde. Kun Jobi Værft i Strandby ved Frederikshavn vælger at give tilbud. Andre værfter kritiserer udbudmaterialet for at være uklart og udenfor normer for den slags, fx at ombygningsværft skal give garanti for nybygningsarbejde udført på britisk værft. Styrelsens budget til bl. a. forlængelse, nye motorer og ombygning af aptering oplyses til godt otte mio. kr pr. skib.

• August 2018: Jobi Værft afleverer tilbud på i alt næsten 20 mio. kr. Det vil give en samlet pris for skibene på omkring 37 mio. kr.

• Efterår 2018: Miljøstyrelsen og Jobi Værft forhandler om tekniske detaljer. Jobi Værft får en forståelse af, at styrelsens budgetramme kan udvides til at dække værftets tilbud.

• December 2018: Miljøstyrelsen dropper udbudet med en begrundelse om, at det bliver for dyrt, bl. a. fordi de Svendborg-oplagte skibe i løbet af de tre år har mistet så meget værdi, at salgsprisen er styrtdykket. Jobi Værft raser overfor styrelsen over at have brugt ressourcer på en opgave, som værftet havde fået en forståelse af, var “hjemme”.

Annonce

2019

• Januar 2019: Kontorchef i Miljøstyrelsen oplyser til Fyns Amts Avis, at der i løbet af foråret 2019 vil komme et nyt udbud af ombygningen, hvor rammen vil være hævet til 24 mio. kr og hvor kravet til skibenes hastighed er udeladt. - Vi sigter på, at skibene skal sættes i drift medio 2020, sagde kontorchefen.

• Marts 2019: Efter næsten tre og et halvt år uvirksomme ved kaj i Svendborg løftes miljøskibene på land for opbevaring hos Petersen & Sørensen Motorværksted på Frederiksøen.

• Marts 2019: Sagen om Svendborg-skibene i samråd hos daværende miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V).

• August 2019: Ny udbudsrunde på revideret ombygning (nu forlængelse agterud, ikke gennemskæring) annonceres. Indbudte værfter: Søby, Assens, Hvide Sande, Jobi og Swedeship.

2020

• Januar 2020: Jobi-værftet får meddelt, at det - som eneste byder - har vundet udbudet. Skibene Søsættes i Svendborg 31. januar med henblik på slæb til ombygning hos Jobi i Nordjylland.

• Februar 2020: Miljøstyrelsen melder den 11. februar, at Kammeradvokaten har begået en alvorlig talfejl, der medfører, at udbudet trækkes tilbage og må gå om. Jobi-værftet raser.

Marts 2020: Styrelsen forventer at komme med et nyt udbud med materiale renset for Kammeradvokatens fejl.

Sommer 2020: Styrelsen forventer, at ombygning på værft går i gang.

2021

• Nytår 2020-2021: Styrelsen forventer, at de ombyggede skibe sættes i drift med optag af vandprøver.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce