Annonce
Fyn

Mild vinter og corona luner: Kommunen har overskud på 60 millioner, men resultatet går i nul

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over et regnskab for 2020, der rammer nullet. Arkivfoto: Kim Rune.
Assens Kommune rammer nullet i regnskabet for 2020, der mandag bliver præsenteret for kommunens økonomi-politikere.

Færre kroner til saltspredere, SFO-børn og møder og andre lignende aktiviteter i corona-året 2020.

Men flere penge til eksempelvis hjemmehjælp til ældre og udsatte børn og unge.

Assens Kommune er i gang med at sætte to streger under sit godt 2,6 milliarder kroner store budget for 2020, og man forventer at gå i noget, der minder om et rundt nul.

Annonce

Mandag bliver politikerne i Økonomiudvalget præsenteret for kommunens regnskab for 2020. Det viser et overskud på driften på 60 millioner kroner.

- Det er et regnskab i balance, og det er en stor landvinding, siger borgmester Søren Steen Andersen (V), der endnu ikke har præsenteret sine kolleger i Økonomiudvalget for resultatet.

Han henviser til senere års turbulente økonomi i kommunen, som har været præget af besparelser. I budgetterne for 2019 og 2020 gennemførte man eksempelvis besparelser for henholdsvis 67,9 og 34,5 millioner kroner, mens man i det seneste budgetforlig havde 63 millioner kroner at dele ud af til drift og anlæg om året frem mod 2024.

Mild vinter luner

Det er i regnskabet for 2020 de fleste områder i kommunen, som har brugt færre millioner end forventet. Eksempelvis på færre lønudgifter i administrationen, mens en mild vinter i 2020 har lettet det tekniske område for 4,5 millioner kroner.

Og generelt færre børn i daginstitutionerne og færre møder og anden aktivitet på skolerne under corona-krisen har lunet i kassen. Omvendt har der været stigende udgifter til blandt andet udsatte børn og unge, hjælpemidler og hjemmehjælp.

Borgmester Søren Steen Andersen (V) ser frem mod sommerens økonomiforhandlinger med staten, hvor man derefter har klarhed om, om der i Assens igen er råd til at penge ud til eksempelvis mere velfærd. Arkivfoto: Kim Rune.

Overskuddet lander på samlet knap 60 millioner kroner, men når regnestykket går i nul, så hænger det ifølge økonomichef Morten Bjørn Bentsen sammen med, at man søger byrådet om at overføre et forholdsvist stort beløb - 40 millioner kroner - til budgettet i 2021, da man blandt andet forventer at skulle indhente nogle efterslæb som følge af Covid-19-situationen.

Annonce

Rammer nullet

Når renter og en forventet såkaldt efterregulering til staten er betalt, så lander den del af overskuddet, som lægges i kassen - ifølge økonomichefens beregninger - på en halv million kroner.

Det kan ifølge Morten Bjørn Bentsen ikke undgås, at der i et budget på godt 2,6 milliarder kroner vil være delområder, hvor udgifterne bliver mindre end forventet, mens udgifter på andre områder bliver større.

- Eksempelvis har vi haft færre udgifter til SFO, idet nogle forældre har hjemtaget børnene (i forbindelse med corona-situationen, red.). Her sparer vi nogle penge. Tilsvarende har vi haft færre udgifter til befordring, vikarer, administrativt personale og forbrugsafgifter. Modsat har vi blandt andet haft stigende udgifter til sårbare børn og unge og til det specialiserede socialområde, lyder det fra økonomichefen.


Eksempelvis har vi haft færre udgifter til SFO... færre udgifter til befordring, vikarer, administrativt personale og forbrugsafgifter.

Morten Bjørn Bentsen, økonomichef


Annonce

Altid forskydninger

Borgmester Søren Steen Andersen glæder sig over, at man ender med en halv million kroner i plus på bundlinjen.

- Generelt har vi et godt budget, som rammer præcist. Men under det er der altid forskydninger og forskubninger. Det vil der i alle regnskaber være, konstaterer borgmesteren.

- I har ikke været for fedtet i de enkelte udvalg, hvor der er sparet en del millioner (mellem 12 og 19 millioner kroner)?

- Det er så vigtigt at skelne. Der er noget, der hedder antal brugere, og så er der noget, der hedder den service, det antal brugere skal have. Hvis vi have været for fedtet, havde vi lavet politiske ændringer i serviceniveauet. Det er der ikke tale om. Det handler om antallet af brugere, og hvad der var muligt i 2020 i forhold til corona, siger Søren Steen Andersen.

- Har corona været jeres held? Og luner nogle af de færre udgifter på grund af corona-situationen ikke?

- Nej. Noget af det er efteruddannelse og andre ting, der skal udføres senere.  Vi har også haft besættelse af en direktørstilling, der trak ud, sier han.

- Men var det rent held, at I ramte en halv million kroner? Der skal ikke ske meget, før der ville komme ændringer?

- Nej, det er klart. Når du lægger et budget, så vedtager du det også for at ramme det. Når noget løber den ene eller anden vej, så prøver man at tage hånd om det således, at man kan ramme nullet, siger Søren Steen Andersen.

- Kan du huske, hvornår I sidst har ramt nullet på den måde?

- Vi har været tæt på førhen. Vi har nok aldrig været tættere på end 0,5 millioner kroner. Igen: Alle regnskaber vil altid indeholde nogle interne forskydninger og forskubninger. De vil i øvrigt også altid været korrigeret. Det er fordi, du altid er nødt til at korrigere dit budget henover året, når Folketinget laver ny lovning. For eksempel hvis vi bliver trukket nogle penge på bloktilskuddet eller får flere penge. Eller hvis vi bliver midtvejsreguleret. Nu er vi over vandoverfladen, har et godt udkigspunkt og en stabil og solid økonomi, påpeger borgmesteren.

Færre ansatte og mindre gæld

Kommunen betegner selv regnskabsresultatet som "meget tilfredsstillende".

Det samlede overskud lander på 160 millioner kroner. Det er 30 millioner kroner bedre end forventet.

Kommunen budgetterer hvert år med overskud, som skal gå til anlægsopgaver, afdrag på langfristet gæld og en polstring af kommunens likviditet.

Overskuddet er blandt andet bedre end forventet på grund af anlægsopgaver, der er skubbet til 2021.

Desuden spiller corona en rolle, da kommunen mangler at blive kompenseret for ekstraudgifter i andet halvår af 2020, og da man er blevet overkompenseret i forhold til ledige, som man forventer at skulle afregne til sommer.

I 2020 betalte man 38,6 millioner kroner af på den langfristede gæld. På fem år har man skåret 153,7 millioner kroner af gælden, så den nu er på 307,5 millioner kroner.

I 2020 var der samlet 2.532 ansatte (fuldtidspersoner) i Assens Kommune. Det er et fald på 63 ansatte i forhold til 2019, og det skyldes blandt andet tidligere års besparelser, projekter finansieret af statslige puljer, der udløb og færre i seniorjob.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce