Annonce
Ærø

Markant ændring af lægevagten på Ærø på vej

Inga Blom Thomas sammen med partifælle Carl Jørgen Heide. Arkivfoto
Annonce

Læserbrev: Regionsrådet i region Syddanmark skal på næste møde tage stilling til en omfattende ændring af lægevagten på Ærø, der betyder, at al lægevagt fra 16-08 skal foregå på sygehuset. Det vil ikke længere være muligt at få et besøg i hjemmet eller på plejehjemmene af en læge mellem 16 og 08.


Hvordan passer det nu lige med det nærhedsprincip, som vi gerne vil have gennemsyrer det ærøske samfund?

Inga Blom Thomas og Carl Jørgen Heide, Ærø Plus


Regionen foreslår, at man i stedet for at få besøg af en læge, kan få besøg af kommunens aften- og natsygeplejerske. Denne nye ordning stiller en række spørgsmål, som er vigtige at rejse og om muligt få besvaret:

Har den kommunale sygeplejerske overhovedet tid til at varetage sygebesøg på vegne af sygehusets læge og har alle sygeplejerskerne den fornødne uddannelse til dette?

Hvem bestemmer nu over sygeplejerskernes tid om natten? Er det den regionale lægevagt eller er det os som kommune - altså hvilke patienter skal prioriteres først?

Vil sygeplejerskerne få beføjelser til at indlægge patienter efter eget skøn og vil den nye ordning betyde, at langt flere patienter vil blive indlagt på sygehuset?

Hvad vil den nye ordning betyde for rekruttering af læger til sygehuset, når nu sygehusets læge på vagt også skal være vagtlæge for øens 6000 indbyggere ved siden af sin normale funktion som sygehuslæge?

Er denne ordning noget, som øens praktiserende læger har ønsket, eller er det en beslutning truffet uden om dem? Kunne man have forestillet sig en middelvej, hvor de praktiserende læger havde vagten fra 16-22 og sygehuset fra 22-08?

Ordningen betyder, at f.eks. en stærkt svækket ældre patient ikke længere vil kunne få et besøg af en læge enten i hjemmet eller på plejehjemmet, men skal transporteres til sygehuset for en lægefaglig vurdering.

Hvordan passer det nu lige med det nærhedsprincip, som vi gerne vil have gennemsyrer det ærøske samfund?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Nyt stort butiksområde på vej i Svendborg:  Plads til byggemarkeder, fastfood-restauranter og meget andet

Annonce