Annonce
Debat

Lokaldebat: - Vi føler os umyndiggjort og tilsidesat

Fonden Langelands Elforsyning er på vej mod et salg til Energi Fyn, men forhandlingerne er sket bag lukkede døre. Foto: Energi Fyn

Debat: Åbent brev til formanden og bestyrelsen for Fonden Langelands Elforsyning:

Som medlemmer af repræsentantskabet for Fonden Langelands Elforsyning føler vi os tilsidesat og umyndiggjort i processen omkring salg af alle aktiver til Energi Fyn, idet vi først blev informeret 21. januar samtidig med udsendelse af pressemeddelelse.

Vi ønsker derfor svar på nedennævnte opklarende spørgsmål, så alle kan være forberedt til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde 12. februar. Vi foreslår desuden, at alle langelændere/brugere via f. eks. annoncering i Øboen og et link på www.lef.dk får mulighed for at overvære repræsentantskabsmødet, som jo afvikles digitalt.

Dermed sikres information til brugerne, som så også kan overvære spørgsmål, svar og debat på repræsentantskabsmødet.

Vores spørgsmål til bestyrelsen er følgende: Vil bestyrelsen

1) fremsende listen over alle aktiver, som sælges, med individuel prissættelse?

2) beskrive, hvad de resterende 120 millioner kroner, der ikke indgår i den kommende almene fonds 400 millioner kroner, skal bruges til? Den nuværende fonds egenkapital er 350 millioner kroner jf. mail til repræsentanterne 21. januar, og salgsbeløbet er 170 millioner kroner.

3) uddybe, hvordan bestyrelsen vil sikre, at den nye fonds bestyrelse bliver valgt på demokratisk vis? Da fonden reelt tilhører langelænderne og strynboerne, bør de vælge den nye fondsbestyrelse. Kommunens rige foreningsliv og oprettelse af Lokalt Demokratiudvalg viser, at borgerinddragelse er meget vigtig og skal vægtes højt, langt højere, end bestyrelse og direktion hidtil har gjort.

4) uddybe, hvordan bestyrelsens frygt for, at de ansatte ville forsøge at finde andre jobs, hvis det blev offentliggjort, at der blev forhandlet om et salg til Energi Fyn, kan godtages som et argument for tilsidesættelse af den demokratiske proces?

5) anerkende, at otte måneders hemmeligholdelse af salget blev gjort lettere af, at fonden ikke følger denne anbefaling til god fondsledelse: at ”flertallet af fondens bestyrelsesmedlemmerne ikke samtidig er med i dattervirksomheders bestyrelser og direktioner”?

6) inddrage folk udefra (foruden jurister) i udfærdigelsen af de nye fondsvedtægter, samt inddrage borgerne på Langeland i den endelige godkendelse af vedtægterne for den nye fond?

Vi ser med stor interesse frem til at modtage svar.

Svar fra bestyrelsen:

1) Der fremsendes ingen liste, men på mødet den 12. februar vil prisfastsættelsen blive forklaret af revisionsfirmaet Ernst & Young.

2) I dag er Fondens egenkapital ca. 350 millioner kroner, heraf udgør værdipapirporteføljen ca. 220 millioner kroner. Fondens aktiver udgør så ca. 130 millioner kroner. Disse aktiver sælges for 170 millioner kroner.  Herefter er der 220 +170 = 390 millioner kroner. Det er tanken, at den eksisterende Fonden Langelands Elforsyning fortsætter som en erhvervsdrivende fond med almennyttige formål. Der bliver ikke lavet en ny fond.

3) Det er ikke tanken at ændre på fondens måde at vælge repræsentantskab og bestyrelse på.

4) Bestyrelsen mener ikke, at der er tilsidesat nogen demokratisk proces. Samtidigt mener bestyrelsen ikke, det ville være rimeligt over for medarbejderne at offentliggøre undersøgelser om et muligt salg flere måneder før, man vidste om det overhovedet kan lade sig gøre. Bestyrelsen vil gennemgå processen på repræsentantskabsmødet 12. februar.

5) Der er ikke noget at anerkende, det havde ikke ændret på noget. Bestyrelsen i Fonden Langelands Elforsyning skal ikke spørge bestyrelserne i datterselskaberne om de må sælge aktierne i selskaberne.

6) Der bliver ingen ny fond. Bestyrelsen arbejder på at få ændret vedtægterne, så formålet bliver så bredt som muligt. Bestyrelsen bruger advokatfirmaet Bech-Bruun og har det første møde allerede i denne uge. Det er fondsmyndighederne, der skal godkende ændring af vedtægterne. Det vil sige Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce