Annonce
Læserbrev

Lokaldebat: - Hvor længe skal vi vente på cykelstien gennem Kingstrup?

Lokaldebat: Hvor længe skal vi vente? I foråret blev der opsat markeringspæle vedrørende forberedelser til ændring af forholdene for cyklister gennem Kingstrup. Det er nu syv år siden, der blev lovet en cykelsti mellem Gelsted og Ejby i forbindelse med nedlæggelse af overbygning på Gelsted Skole, men der mangler stadig færdiggørelse af en kilometer gennem landsbyen. Desværre signalerer pælenes placering, at der ikke engang kan etableres en standartcykelsti gennem det smalle Kingstrup.

I forbindelse med opsætningen af pælene var der en omtale i avisen om emnet. Vej- og trafikchef Uffe Høybye udtalte ved den lejlighed (vedrørende spørgsmålet om ekspropriation for blot at få en standardcykelsti på de bare ”sølle” 1000 meter) - ”Det har vi ikke råd til ”.

Det var pokkers. Når man betragter alle de tiltag, der finder sted i Middelfart by med renovering af Gammeltorv (4 millioner kroner), pladsen foran Kulturøen (5,5 millioner kroner), Nytorv, gågadeprojektet (4,6 millioner kroner), marinaen, asfalterede cykelstier gennem Staurby Skov og nu overvejelser om køb af trafikhavn.

En udmelding om potentielle midler til et måske kommende stadion/koncerthus, cirka 3 millioner til kunstbane i Nørre Aaby, og senest 0,5 millioner til 245 meter grussti ved Strib - så må der være penge nok i kommunekassen. Millionerne ruller i forbindelse med ovennævnte projekter, men ikke én eneste gang er der fremsat bemærkning om sparsommelighed vedrørende disse tiltag.

Det er lidt svært – set med ”udkantsbriller” – at glæde sig over de i øvrigt fine etableringer i ovennævnte eksempler, for kontrasten er stor. Vi må så blot konstatere, at man ikke kan (vil) skaffe midler nok til ”bare” en standardcykelsti gennem Kingstrup. Man undres.

Uden at kende prisen er det vel en realistisk vurdering, at en egentlig ekspropriation ville kunne gennemføres for selv beskedne midler - også med de snævre geografiske forhold på stedet.

Det virker som om discountløsninger er gode nok i ”udkanten”, sådan virker det. Så det er svært ikke at føle forskelsbehandling mellem land og by i den her sammenhæng. Det er en kritisabel situation – det kan kommunen simpelt hen ikke være bekendt.

Kære politikere: Kør en ny omgang. Skab nu den optimale tryghed i trafikken også på disse…1000 meter!

Find nu de ”pebernødder”, det koster. Det er trods alt cyklisternes (ikke mindst elevernes) daglige

utryghed / tryghed, der er tale om. Husk at en god kommune bl.a. kendes på sikre skoleveje!

Annonce
Læserbrevsskribenten håber, at Middelfart Kommune snart får øjnene op for oplandet og for den manglende cykelsti gennem Kingstrup. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Navne

Så er det tid til at indstille til Den Sydfynske Initiativpris: Chefredaktør er stolt og ydmyg over avisens rolle

Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis spørger: Kære læser, er du med?

Det er for alvor blevet in at skælde ud på medierne. Nogen vil nok sige, at sådan har det altid været, men vi oplever en stigende tendens til at skælde ud på os, der arbejder i offentlighedens tjeneste med at belyse tidens sager. Og vi oplever, at vi selv i løbet af to-tre artikler bliver en decideret part i sagen - alene ved, at vi belyser en given sag. Hvis man ikke er enig i det, der bliver skrevet, så er fanden løs, og så bliver der tastet hårdt i vrede, og man udkommer på de såkaldt demokratiske, sociale medier med lige præcis den version, man selv ønsker sig af en given sag. Sådan er det, og det kan også føre en masse god, ny debat med sig. Men ofte sker det med et forvrænget billede af fakta og med et mere eller mindre slet skjult karaktermordforsøg på medierne. Vi laver selvfølgelig fejl som alle andre mennesker, og når det sker, retter eller præciserer vi de forkerte eller mangelfulde oplysninger så hurtigt som muligt. Man kan selvfølgelig klage over vores journalistik til Pressenævnet, som vi naturligvis er tilmeldt. Pressenævnet er en uafhængig institution, der behandler klager over de danske medier, der er tilmeldt Pressenævnet. Formandskabet udpeges af højesteret, og derudover er der medlemmer udpeget af journalistforbundet, danske mediers redaktionelle ledelser og to repræsentanter fra offentligheden, udpeget efter indstilling fra Dansk Folkeoplysningsforbund. Nævnet tager afsæt i Vejledende regler for god presseskik, som vi på Fyns Amts Avis selvfølgelig også følger i vores daglige arbejde. Nogle læsere vil synes, at den slags virker lidt indviklet. Vores oplevelse er, at man i stedet for at sætte sig ind i rammerne for vores arbejde, så logger man ind på facebook, og får med det samme afgjort sagen. Egentlig stik imod de principper, man i første omgang var imod i ens egen sag. Nemlig at flere sider skal høres, og det skal foregå uvildigt og uden fejl ... Vi er klar over, at det er et vilkår i øjeblikket, men vi mener, vi skylder at give årets oplevelser lidt ord med på vejen. Der er ikke tal på de gange, hvor Fyns Amts Avis er blevet skældt ud på sociale medier. Med adskillige likes til følge og en hurtig dom af os som medie - ofte helt uden at flere sider høres, og uden at selv alvorlige anklager er uvildigt prøvet ved uafhængig instans. Adskillige gange er vi truet med at blive "trukket i Pressenævnet". Og havde det dog bare været et løfte frem for en trussel ... Vi har selv et stort ønske om at få uenigheder om sager gennemgået ordentligt - frem for de hurtige, ofte grundløse beskyldninger og hurtige følelser på Facebook. Og måske tror du, kære læser, at avisen indimellem laver mange alvorlige fejl? Faktum, at der i min endnu korte periode som chefredaktør er klaget til Pressenævnet over Fyns Amts Avis én gang. Her fik klageren ikke medhold. Det synes jeg, er væsentligt at tage med i betragtningerne om, hvordan vi som lokalt medie forvalter det ansvar, det er at udkomme med nyheder og historier hver dag. Og det er det, jeg håber, du er med på? God lørdag.

Annonce