Annonce
Fyn

Lange to-do-lister truer med at overskygge meningen med vores arbejdsliv: Karriererådgiver anbefaler et årligt karriere-retreat

Kompetencerne til at træffe karrierebeslutninger, sætte sig mål og vide, hvordan man flytter sig helt konkret, bliver formentlig endnu vigtigere på fremtidens arbejdsmarked, vurderer karriererådgiver Monika Janfelt fra Moveo Nordic. Foto: Trine Grauholm
Flytter du dig ikke bevidst gennem dit arbejdsliv, sørger din arbejdsgiver, din familie eller tilfældigheder for at udstikke din retning. Derfor råder karriererådgiver Monika Janfelt alle til at tænke over deres ønsker og motivation, for ellers kan meningen med at gå på arbejde nemt blive kvalt af lange to-do-lister.

Dalby: To-do-listens lange fangarme har det med at stjæle dage, timer og minutter. Opgaverne står i kø, nye måder at løse dem på kræver energi, og resultatet kan ende med at blive et stort spørgsmålstegn ved meningen med hele vores arbejdsliv.

Derfor burde vi alle sammen tage en årlig karriere-retreat. Ikke nødvendigvis en uge helliget ro og fordybelse i helt andre og fjerne omgivelser end vores vante, men i hvert fald en dag eller nogle timer, som vi kan bruge til at gøre status over vores arbejdsliv og meningen med det.

Det mener karriererådgiver Monika Janfelt, der har en lang forskerkarriere bag sig som historiker, men siden 2009 har arbejdet med HR og karriererådgivning af primært forskere og ledere i universitetsverdenen. Hun er optaget af, hvad der driver mennesker, og hvordan de når deres fulde potentiale og arbejder derfor med at hjælpe professionelle med retningen i deres arbejdsliv og at flytte sig i deres karriere.

Derfor fylder processen med at skabe og udvikle en professionel identitet meget i hendes arbejde i rådgivningsvirksomheden Moveo Nordic, som hun har drevet siden 2014. Ved siden af skriver hun fagbøger og er netop udkommet med fagbogen "You and Your PhD - Essential Career advice for doctoral students".

Tidligere har hun også udgivet "Kunsten af flytte sig", og selv om man i traditionel forstand tænker karriere som noget for ambitiøse mennesker med minimum 60 timer om ugen til faglig fordybelse og en ambition om at stige i graderne, giver det god mening for alle andre også at gøre sig nogle af de samme overvejelser, for karrierebegrebet er i dag langt mere varieret. Reelt er ordet "arbejdsliv" mere dækkende.

- I dag tænker man i høj grad karriere og arbejdsliv som en individuel rejse og et individuelt ansvar. Det har den slagside, at det i høj grad er op til os selv at finde vej og vide, hvad vi vil. Men det er ikke altid lige let, og det handler også om arbejdsmarkedet og hvilke muligheder, man i øvrigt har. Men samtidig betyder det, at man kan forme sit arbejdsliv meget mere varieret, end man kunne, når vi tænker 30 år tilbage. I en periode kan vi klatre op, i en anden periode kan vi downshifte, og senere kan vi gøre noget helt tredje. Vi kan skabe et ret varieret arbejdsliv, siger Monika Janfelt.

Under alle omstændigheder er det en god idé at gøre sig nogle tanker om, hvad man gerne vil. Også selv om man sidder i et job, man er glad for og godt kan se sig selv i mange år frem. For pludselig bliver chefen fyret, opgaver ændret, eller der kommer en coronakrise og tvinger os til at skifte branche.

Annonce

Flere forandringer

Det bliver næppe mindre i fremtiden med et arbejdsmarked, hvor eksperterne forventer kortere ansættelser og behov for en høj grad af fleksibilitet og omstillingsparathed.

- Vi skal nok indstille os på, at der kommer flere af de her transitionsfaser, hvor vi bevæger os fra en ting til noget andet. At det ikke bare er en eller to gange i vores liv, men at det sker oftere og oftere. Derfor bliver vores kompetencer til at håndtere forandringer og flytte sig noget, der bliver endnu vigtigere. Man kalder det career management skills - at have kompetencer til at håndtere sit arbejdsliv: Tage karrierebeslutninger, sætte sig mål og vide, hvordan man flytter sig helt konkret. Den type kompetencer bliver formentlig vigtigere og vigtigere, understreger Monika Janfelt.

Som arbejdsmarkedet ser ud i dag, opfordrer hun alle til at holde øje med, hvor de er på vej hen, og hvor de egentlig gerne vil hen.

- Man bevæger sig hele tiden, uanset om man vil det eller ej. Hvis ikke man selv tager styringen, bliver man styret af ens arbejdsgiver, familien eller hvad vennekredsen synes er smart. Man kan ikke overlade det til en arbejdsgiver eller organisation at tage hånd om ens arbejdsliv, mener Monika Janfelt.


Mange begynder at kigge tilbage på deres arbejdsliv ud fra nogle lidt mere eksistentielle vinkler og stille nogle lidt mere grundlæggende spørgsmål, når de når længere hen i deres karriere. Hvad har man bidraget til, og hvordan har man brugt sit arbejdsliv? Man summerer op og får set nogle lange linjer i sit arbejdsliv.

Monika Janfelt, karriererådgiver og indehaver af Moveo Nordic


Samtidig giver det at tænke over sit arbejdsliv bedre forudsætninger for at holde arbejdsglæden oppe, for flyder man bare med, ender man ofte med at halse efter den lange række af opgaver, der hele tiden bliver ved dukke op.

- Hvis man ikke har en idé om, hvorfor man laver det, man gør, eller hvor man er på vej hen, kan ens arbejdsliv nemt ende op med at føles som en lang to-do-liste, og det er ikke sjovt, hvis man ikke kan se meningen med at løse alle de opgaver. Så det at tænke over sin retning er også relevant på det personlige plan, understreger Monika Janfelt.

Annonce

Professionel identitet

En ting er at tænke. Noget helt andet er at gøre noget ved det, for der er mange ting på spil, når man går fra et job til et andet eller måske ligefrem vælger den hierarkiske opstigen fra for at gøre noget, man oplever som mere meningsfyldt.

- Det er hele den professionelle rolle og identitet, der er på spil, uanset hvilken retning, du bevæger dig i. Du bliver nødt til både at ændre noget ved måden, du arbejder på, og tænke både dig selv og opgaven anderledes, og det gør også, at du skal give slip på noget. Du er nødt til at opgive noget af det, du har bygget op, er tryg ved og godt kan lide, for at træde ind i noget nyt, og den proces kan godt være svær. Man skal begynde at forstå både sig selv på en ny måde og ændre sit faglige fundament, identitet og rolle. Det kan være tricky og tage tid.

- Men selv om et skifte kan være fyldt med usikkerhed, og at modet nogle gange svigter os, opfylder det for mange mennesker også et behov for at lære nyt. Mange har et behov for at udvikle sig som professionelle, lære nyt og opdage nye sider af arbejdslivet og bruge vores faglighed på nye måder. Det er et energifyldt behov, som gør, at vi kaster os ud i og søger noget nyt. Det er ikke bare svært. Det er også inspirerende, siger Monika Janfelt.

Hun fik selv lyst til at opdage andre sider af arbejdslivet, da hun i sin tid skiftede forskerkarrieren ud med HR og karriererådgivning.

Annonce

Flyt dig med succes

Monika Janfelt peger på to områder, der er afgørende for at kunne flytte sig med succes. Det ene er det personlige plan, hvor en god selvindsigt er afgørende. Det gælder både i forhold til faglige kompetencer og i forhold til, hvad der motiverer dig. Samtidig er det en klar fordel at kunne gå ind i en transitionsproces med et optimistisk blik for de muligheder, den rummer.

Derudover er det vigtigt med en vis indsigt i branchen. Læs aviser, følg med i branchens udvikling, hold dig opdateret på, hvilke typer af jobs, der er i branchen, og hvilke virksomheder, der vækster, råder Monika Janfelt til.

- Du har faktisk behov for ikke bare at forstå dig selv som person men også dig selv i en arbejdsmarkedskontekst. Du skal forstå din faglighed, din uddannelse og dit cv og kunne se på det udefra og vide, hvordan du bygger videre på det. Du skal forstå din profil og hvordan, du kan arbejde med den, siger Monika Janfelt.

Hun oplever, at jagten på mening og retning i sit arbejdsliv ikke kun gælder unge mennesker, der skal finde deres plads på arbejdsmarkedet. Med tiden bliver det måske endda mere udtalt, og de eksistentielle spørgsmål kan melde sig kraftigere.

- Mange begynder at kigge tilbage på deres arbejdsliv ud fra nogle lidt mere eksistentielle vinkler og stille nogle lidt mere grundlæggende spørgsmål, når de når længere hen i deres karriere. Hvad har man bidraget til, og hvordan har man brugt sit arbejdsliv? Man summerer op og får set nogle lange linjer i sit arbejdsliv, fortæller hun.

Annonce

Bevidste valg og klare linjer

Samtidig understreger Monika Janfelt, at man selvfølgelig ikke kan skære alle over en kam, men specielt når det gælder ambitiøse karrieremennesker indenfor ledelse og forskning, oplever hun, at yngre mennesker har det med at fokusere meget på sig selv og deres eget arbejdsliv, mens de i den sidste fase af deres arbejdsliv ofte begynder at tænke mere på sig selv i en sammenhæng.

- Derfor bliver ledelse med tiden ofte noget, man tænker mere på, fordi det handler om andre. Det handler mere om organisation, om opgaven og om sammenhæng og andre mennesker, fortæller Monika Janfelt.

Har man allerede tidligt i sit arbejdsliv en forestilling om, hvilke linjer, man senere hen gerne vil kunne kigge tilbage på, gælder det derfor om at være bevidst om sine valg. Uden dog at tro, at man kan styre alting.

- Men så har man en idé om, hvad man skal gå efter, men det betyder ikke, at man kan planlægge alting. Livet har det med at blande sig og sno sig i alle mulige retninger, men hvis du har nogle klare linjer, ved du også, hvad du skal gå efter, og hvad der er særligt vigtigt at få i hus, siger Monika Janfelt.

Monika Janfelts tre gode råd om karriere

Til dig, der er i begyndelsen af dit arbejdsliv: 

Når man lige har fået sin eksamen, er det vigtigste at få sit første job. Det er vigtigere at komme i gang end at vente på det helt rigtige. Det kan også være svært at vide, hvad det helt rigtige er. På det tidspunkt handler det om at få noget erfaring og få afprøvet forskellige ting. Som ung har man typisk en vis frihed. Arbejdsgiverne tænker også, at det er i orden, at man ikke er så lang tid på samme post. 

Til dig, der er midt i dit arbejdsliv:

Ofte er det i den periode, du både er bundet af familie og skal forsøge at bygge et cv op og skabe resultater både for din arbejdsplads og for dig selv. Derfor er det en periode med et hårdt pres, og det kan være en udfordring for mange. Der bliver forventet meget af os fra arbejdsmarkedets side, og mange har også høje forventninger til sig selv. Derfor er det vigtigt, at man indimellem tænker lidt strategisk og overvejer, hvad man vil. Ellers kan man hurtigt ende med bare at arbejde og arbejde og ende med at tænke: Hvordan endte jeg egentlig her? Det var jo slet ikke meningen.

Til dig, der er i slutningen af dit arbejdsliv:

På det tidspunkt er der nogle, som har oplevet og skabt det, de gerne ville. De skal sørge for at gøre det færdigt og få det afsluttet på en god måde. Andre har ikke nået det, de gerne ville. De skal være hårdere i deres prioriteringer. Man kan hurtigt tælle, når man har 10 eller 15 år tilbage på arbejdsmarkedet, og så handler det om at gøre det, der er vigtigt her og nu. Andre har drømt om noget i lang tid, og så er det ved at være sidste udkald. Det kan give nogle lidt mere radikale karriereskift, og det er måske også nemmere på det tidspunkt, hvor man måske har fået lidt mere frihed igen, efter at børnene er flyttet hjemmefra. 

Monika Janfelt

  • Er født og opvokset i Finland og har boet i Stockholm, inden hun flyttede til Danmark.
  • Indledte sin egen karriere som forsker i universitetsverdenen og har også undervist, holdt foredrag, vejledt, arbejdet i forskergrupper og skrevet bøger og artikler.
  • Et behov for at lære nyt førte hende ind i HR-branchen, og siden 2014 har hun været selvstændig med virksomheden Moveo Nordic, hvor hun arbejder med forskere og ledere, som ønsker at skabe retning i deres arbejdsliv og flytte sig i deres karriere.
  • Foruden en række artikler har hun skrevet bøgerne "Karriere - kunsten at flytte sig" og den nyeste "You and Your PhD -Essential Career advice for doctoral students".
Monika Janfelt fra Moveo Nordic arbejder primært med ambitiøse mennesker indenfor ledelse og forskning, og hun oplever, at de med tiden generelt kommer til at tænke deres egen karriere ind i en sammenhæng og får behov for at se nogle mere eksistentielle linjer i forhold til, hvad de har bidraget med gennem deres arbejdsliv. Foto: Trine Grauholm
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce