Annonce
Erhverv

Landmand: Eneste mulige placering af ny stald til smågrise

Svineproducent Tony Lægsgaard fra Illebølle mener ikke, at der med en ny svinefarm bliver meget mere trafik i forhold til nu. Foto: Michael Lorenzen.
Svineproducent afviser, at støjgener og trafikbelastning ved en ny svinefarm bliver for voldsom, og han finder beskyldninger om underbetalt østeuropæisk arbejdskraft grundløse.

ILLEBØLLE: Landmand Tony Lægsgaard bor selv med sin kone og tre børn på Mørkebjerggård, Illebøllevej 20, midt mellem Illebøllevej 16 og sin hovedejendom, Hvidtfeldtgaard på Gillebjergvej 10. Han vil gerne imødekomme naboer og omgivelser i øvrigt. Omvendt er der en række forhold i sagen, som betyder, at placeringen med smågriseproduktionen kun kan lade sig gøre ved Illebøllevej 16, nævner den 39-årige landmand.

Ved Illebøllevej 16 i det gamle savværk er der foderproduktion. Han understreger, at denne produktion fortsætter. Avisen skrev sidste år fejlagtigt, at den stopper.

Fyns Amts Avis har fremført hovedpunkterne i den kritik, nogle naboer har rejst:

Annonce

Flere i nabolaget frygter for lugtgener. Kan du forstå dem?

- En produktion som denne kan man ikke bare putte ind i et excel-ark, og så kommer der en placering ud. Der er strikse rammer, herunder afstandskrav, så jeg ikke bare kan lægge stalden på en mark uden naboer, på ejendommen, hvor vi selv bor, eller på min mark her ved hovedejendommen. Jeg forsøger at mindske lugten, så godt jeg kan. Der bruges den nyeste teknologi, hvor der er øget ventilation i stalden og køling af gyllen, som samtidig giver grisene varme, så halmfyr undgås. Men helt undgå lugt kan man ikke. Ingen kan få grise til at dufte af lavendler eller andre blomster.

- Samtidig kører jeg aldrig gylle ud i weekender og på helligdage, og skal der holdes havefest eller lignende, er man altid velkomne til at henvende sig til mig. Så kører jeg naturligvis ikke gylle lige op til denne dag. Naboer, der har ønsket det, sender vi også en mail ud til, inden der køres gylle.

Hvad med trafikken? Kritikere af dit projekt mener, at vejene omkring Illebølle vil blive belastet ud over det, de kan tåle.

- Der bliver ikke meget mere trafik i forhold til nu. Når jeg sender smågrise afsted allerede i dag, skal de forbi foderfabrikken, hvor vi har en brovægt, og jeg har cirka 88.000 smågrise om året, så produktionen bliver ikke voldsomt forøget. Så bliver der cirka 250 gylletransporter med lastbil, men samlet set ikke meget mere trafik. Hvis jeg får lov til at bygge, kan jeg i de kommende år tage fem andre stalde ud af smågriseproduktionen. Nu transporteres der foder til tre af de ejendomme fra netop Illebøllevej 16. Da foderet produceres på samme ejendom, som jeg gerne vil have stalden opført på, vil fodertransport blive betydeligt reduceret, og derfor vil der samlet set ikke komme meget mere trafik. Men generelt set bliver der kørt mere på vejene over alt. Det er de små veje ikke bygget til. Der syntes jeg måske, kommunen svigter os, der bor på landet.

Kritikere mener, at det kun er dig og underbetalt østeuropæisk arbejdskraft, som får glæde af det her. Hvad tænker du om det?

- Det er noget vrøvl. Jeg underbetaler ikke, men følger overenskomsten med fagforbundet 3F og min arbejdsgiverforening. Nogle gange betaler jeg mere, afhængigt af kvalifikationer, og jeg har både danskere og udlændinge ansat.

Nu er der høring i forbindelse med et udkast til godkendelse af dit projekt. Jeg har talt med nogle, som mener, at det er for sent og derfor lige meget, og at du skulle have fremlagt dine planer tidligere.

- Det er ikke for sent. Det er derfor, der er en høring, og min ansøgning følger alle lovgivningens krav. Jeg har intet at skjule, men kan omvendt ikke gå og nævne enhver tanke for alle. Jeg har holdt otte infomøder med naboer, og de har bidraget til en masse positive forslag, både til det muligt kommende byggeri og til hverdagsrutiner på bedriften, som vi ved at ændre en smule betyder en masse for naboer. Folk må også gerne henvende sig, hvis der er noget, de føler sig generet af i dagligdagen. Men da kommunalbestyrelsen i juni 2020 ophævede lokalplanen for det gamle savværk, vidste jeg ikke, hvad jeg kunne etablere af svineproduktion. Mine tanker gik først og fremmest på slagtesvin, men jeg kunne ikke opfylde lovkravene. Desuden skulle jeg drøfte tingene igennem med min rådgiver.

Føler du dig uretfærdigt behandlet?

- Det er ikke sjovt at tilhøre en branche, der bliver lagt for had. Jeg elsker naturen og dyrene, og jeg nyder hver eneste dag, jeg er på arbejde. Jeg tilstræber et bæredygtigt landbrug med fokus på at producere så meget foder selv som muligt og arbejder i alternativer til sojaprotein.

Tony Lægsgaards virksomhed tæller 20 ansatte. Udover smågrise har han 2100 søer og producerer 11.000 slagtesvin.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Svendborg For abonnenter

Ekspert: Det skal der til, før kommunen kan rive øverste etage af Rubberton-byggeri ned

Annonce