Annonce
Debat

Læserbrev: Hvordan skal Marstal Havn og by se ud i fremtiden?

Bente Friis Andersen, Dansk Folkeparti, Ærø. Arkivfoto: Cecilie Damgaard Boeriths.
Annonce

Efter et inspirerende seminar om perspektiver til udvikling af havne og input fra byplanlægger Klaus Johannesen fra Svendborg, kunne man få den fornemmelse, at man i det kommunale regi kun snakker, og at der overhovedet ingen udviklingen sker i de kommunale havne på Ærø. Det er dog ikke den fornemmelse, vi i Dansk Folkeparti sidder med.

Marstal Havn og by har de senere år været i en uønsket udvikling, hvor flere af de maritime erhverv er forsvundet såsom Træskibsværftet, Motorfabrikken og Pedersen & Sørensen med flytning af flydedokken og manglende anvendelse af beddingerne.

I byen har der været butiksdød og lukkede restauranter for eksempel Marstal Bageri, boghandlen, Alberte, Imerco, Ø-Bolcher samt Cafe 34 og grillbar. Meget trist, men dette har desværre også kendetegnet andre lignende byer. Derfor har der også i de seneste år været arbejdet med at genskabe et maritimt mekka på Ærø, og et af resultaterne er, at vi har fået renoveret den sydlige bedding, og nu er vi i gang med markedsføringen af denne.


Marstal Havn og by har de senere år været i en uønsket udvikling, hvor flere af de maritime erhverv er forsvundet.

Bente Friis Andersen


Vi har til brug for udviklingen af de kommunale havne de seneste to år og fremover øget budgettet. Herudover har vi i Marstal Havn renoveret faciliteterne omkring sejlklubben med nyt miljøforsvarligt ophalersted samt med ny mastekran. Vi har ydet tilskud til ny stander i sejlklubben og opsat udendørs fitnessredskaber til glæde for gæstesejlerne og borgerne på Ærø. Vi har gjort det endnu mere attraktivt at være sejler i de kommunale havne ved at nedsætte priserne for gæstesejlere. Vi giver fremover tre årlige gratisdage til skonnerterne, som anløber Ærø. I Ærøskøbing er det besluttet at udvide lystbådehavnen med nye broer.

Der, hvor vi ikke er kommet så meget videre, er med helhedsplanen for Marstal by og havn, og den plan har været undervejs de sidste to år, hvor der i øvrigt ved disse års budgetforhandlinger er afsat budget til formålet på foranledning af Dansk Folkeparti.

Det, at vi ikke er kommet videre med helhedsplanen, er ikke manglende vilje, der har nemlig flere gange været forsøgt planlagt borgermøde herom uden held grundet forsamlingsforbud og corona. Borgerinddragelse var netop et af de indspark fra Klaus Johannesen i Snorrens online-seminar.

Annonce
Fyn

Pas på: Glat på udsatte steder

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce