Annonce
Ærø

Læserbrev: Hvordan kan du være uvidende om situationen i Lebymark, Lennart Mogensen?

Ole Finnerup stod for nylig frem i avisen og fortalte om, hvor ringe han og konens brøndvand er. Og de er ikke de eneste med vandproblemer i Lebymark. Foto: Rikke Brunsgaard Andersen
Annonce

Læserbrev: Det glæder os meget, at Lennart Mogensen som formand for Teknik-, Miljø- og Havneudvalget i avisen torsdag den 22. oktober siger, at han vil arbejde for, at der bliver rakt en hjælpende hånd ud til os borgere i Lebymark.

Dog forstår vi ikke Lennart Mogensens bemærkning om, at Søby Vandværk endnu ikke har rettet henvendelse til kommunen.

Vi ved fra Søby Vandværk, at de allerede har indsendt høringssvar til kommunen med meddelelse om, at ud af de 13 lodsejere på Lebymarksvej og Vitsø 25 er vi 10, der for længst (marts 2020) har meldt os til vandværket som absolut interesserede i at blive tilsluttet vandforsyning.

Desuden har Søby Vandværk redegjort for projektet herude og de økonomiske beregninger og oplyst, at de ikke uden tilskud fra kommunen kan gennemføre projektet så hurtigt, som vi her i Lebymark har behov for.

Vi undrer os også over Lennart Mogensens bemærkning om, at man i kommunalbestyrelsens prioriteringsdebat den 23. september umiddelbart fokuserede på, at kun Bregninge kunne have et behov for tilskud.

På vegne af os 10 lodsejere sendte vi nemlig dagen før debatten pr. mail en ”Appel til Ærø Kommunalbestyrelse om støtte til vandværkstilslutning for Lebymarksvej og Vitsø nr. 25” til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer med bilag, hvori syv af lodsejerne beskriver deres vandproblemer. Så hvordan kan Lennart Mogensen være uvidende om vores situation?

I interviewet med Kirsten Johansen, direktør for Teknisk Forvaltning, henviser hun til, at kommunen kun er ansvarlig for kvaliteten af vandet, ikke kvantiteten. Som løsning på den manglende kvantitet anbefaler hun, at man køber ind i større mængder og fylder i en tom brønd.


Pris for leveringen af de syv kubikmeter: 1380 kroner. Enhver kan sige sig selv, at vi ikke har råd til at få vand bragt hver anden – tredie uge i længere tid.

Annette og Ole Finnerup


Tak, det har vi gjort! For nogle uger siden tømte vi vores brønd for det sidste af det sortgrumsede, ubrugelige vand på bunden og fik via Redningskorpset hældt syv kubikmeter rent vand på. Inden for et døgn var vandstanden sunket med to en halv meter, uden at vi havde brugt af det.

Siden har vi sparet ganske meget og har kun brugt vand til afskylning og håndvask, men ikke til toilettet, bad, tøjvask eller madlavning. Selv i en weekend, hvor vi ikke var hjemme, faldt vandstanden 10 centimeter. Pris for leveringen af de syv kubikmeter: 1380 kroner. Enhver kan sige sig selv, at vi ikke har råd til at få vand bragt hver anden – tredie uge i længere tid.

Og vi er jo ikke de eneste herude, der kæmper med vandsituationen. Forskere siger, at det danske grundvand er voldsomt under pres af klimaforandringer og forurening, og da de geografiske forhold med hensyn til grundvandet er specielt spegede på Ærø, mener vi, at det må være en påtrængende, kommunal opgave at være meget visionær og lave langsigtede planer for, hvordan vandforsyningen kan sikres på længere sigt.

Her på vores ejendom har vi i perioden fra 1997 aldrig manglet vand eller haft forurenet vand før i 2018, 2019 og nu i 2020. I nogle år var vi fire personer i husstanden, og de sidste 16 år har vi blot været to personer.

Vandboringer må lukkes rundt om i Danmark - og også på Ærø – på grund af pesticidforurening, og regnmængderne bliver mindre. Hvordan skal det dog ende?

Her på Lebymarksvej 9 er situationen den, at det for os er lige så slemt at være belastet af dårlig vandkvalitet som af manglende vandkvantitet – og dobbelt så slemt, hvis man er ramt af begge dele. Vores bøn til vejrguderne om mere regn har ikke hjulpet, så eneste løsning er en hurtig tilslutning til Søby Vandværk for hele området.

Annonce
Ærø

Elev på HF-Sørfart smittet med corona

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce