Annonce
Læserbrev

Læserbrev: Gratis hjælp til naturprojekter

Læserbrev: Multifunktionel jordfordeling - måske en mulighed for, at Ærø kan skabe flere naturoplevelser for borgere og turister.

I 2016 faldt Ærø Kommunes projekt om at hæve vandstanden i Stokkeby Nor med få centimeter, fordi nogle få lodsejere ikke ville være med. Dermed mangler Kommunen stadig at indfri sine forpligtelser ift. Natura 2000 Handleplanen.

Projektet skulle ikke koste kommunekassen penge, det kan man have sympati for, derfor skulle lodsejerne medvirke frivilligt, det kan man også have sympati for.

De berørte lodsejere ville blive kompenseret af staten for noget jord, som har ringe dyrkningsværdi, men som har opnået landbrugsstøttesatser, som om det var værdifuld landbrugsjord i omdrift.

I tørkepakken fra 2019, blev der afsat 150 mio. kroner til multifunktionel jordfordeling frem til 2022. Midlerne kan anvendes til jordfordeling og ikke til projektomkostninger og lodsejerkompensation.

I forhold til projektet ovenfor kunne en multifunktionel jordfordeling være, at lodsejere, som ikke ønskede at være del af projektet i Stokkeby Nor, i stedet fik jord andre steder, f.eks. reel landbrugsjord, som ellers vil blive solcellepark.

Jordfordeling kan involvere rigtig mange parter, som helst alle skal have fordel af den - ellers kan der blive tale om kompensation. Da jord til solcelleindustri nok prismæssigt ligger fra markjord i retning af byggegrunde, vil der nok skulle være kompensation involveret i det tænkte eksempel, men der er mange andre muligheder.

Det komplicerede puslespil om jorden (jordfordelingen) varetages gratis af Landbrugsstyrelsen, hvis projektet godkendes.

Ærø Kommune har flere naturprojekter i skuffen, som er skrinlagt, fordi de berørte lodsejere ikke ville være med. Disse projekter, og nye, kunne måske realiseres ved en multifunktionel jordfordeling - en mulighed som Ærø Kommune bør undersøge.

Annonce
Morten Brixtofte Petersen. Arkivfoto: Timo Battefeld
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Fyns Amts Avis mener: Skærmkaos i myndighederne

Det er ikke kønt, når myndigheder må trække på skuldrene og sige, at det er der vist ikke noget at gøre ved. Det er tilsyneladende, sådan sagen om en reklameskærm på Ring Nord ved Svendborg hænger sammen. For selvom politiet mener, at den er vildledende og til ulempe for trafikken, har det ingen betydning, når Svendborg Kommune skal tage stilling til en byggetilladelse. Det vil være magtfordrejning, siger Svendborg Kommune. Det er der jo ingen grund til at betvivle, når sådan et fint ord bliver smidt på bordet. Men så kan politiet vel…? Nej, for det er kommunen, der er vejmyndighed, og derfor kan politiet ikke sætte foden ned og stoppe byggeriet, lyder det fra den uniformerede ordensmagt. Politiet kan kun beordre en nedtagning af skærmen, når den er sat op. Og det er der jo heller ingen velfunderede grunde til at betvivle, når politiet siger det. Det er noget snørklet og også til at trække lidt på smilebåndet af. Men det har jo den konsekvens, at det er blevet mindre sikkert at køre bil på Ring Nord. Og trafikforsker Harry Lahrmann er bekymret på vegne af trafiksikkerheden, når der generelt bliver sat flere og flere skærme op i det danske trafiklandskab. Derfor går det selvfølgelig heller ikke, at myndighed a peger på myndighed b, der peger på myndighed a. Og så sker der så ikke mere. Det her lyder og ligner et hul i bureaukratiet, og det skal stoppes. Hvis det er en tredje myndighed, der kan rede trådene ud og slå fast, om det er en kommune eller politiet, der kan stoppe trafikfarlige skærme på forhånd, så er det bare at komme i gang. Ellers må lovgiverne på banen og skabe klarhed. Mon ikke der også findes mere trafikfarlige skærme end den på Ring Nord, nu hvor politiet ikke mener, at den skal tages ned. Men det er hverken rimeligt over for trafikanterne eller de erhvervsfolk, der står bag sådanne skærme, at vi i Danmark i 2020 ikke har en myndighed med hjemmel til at stoppe sådan et projekt, før der er brugt penge eller lavet buler i bilerne eller det der er værre.

Annonce