Annonce
Ærø

Læserbrev: Afvent Folketingets klimaløsninger for landbruget

Bent Erik Krøyer, Enhedslisten, Ærø
Annonce

Læserbrev: Ærø Kommune har udsendt tillæg til kommuneplanen om landskab, natur og jordbrug i høring. Det der kendetegner planen, er, at den nærmest låser sig selv i forhold til nytænkning.

Særlige hensyn til oplevelsesrige landskaber, særligt karakteristiske landskaber og større sammenhængende landskaber gør, at der næsten ikke findes en plet på øen, hvor nye tiltag kan foretages. De åbne intensivt dyrkede landbrugsjorde fylder mest på Ærø og bliver i planen betragtet som karakteristiske og oplevelsesrige. Som Ruth Nøjgaard skriver i sin naturklumme 14. december, forhindrer denne favorisering af udsigten blandt andet tilplantning af ny skov på det meste af øen. Det virker, som om udsigt ud over havet fra alle dele af øen er en vigtigere oplevelsesfaktor end hensynet til naturen og til oplevelsen i rent faktisk at gå ud i landskabet.


Enhedslisten på Ærø mener derfor, man bør udsætte beslutningen om det nye plantillæg indtil Folketinget har besluttet politikker på området


Der er da gode hensigter om forbedringer i forslaget, men der mangler anvisninger for, hvad der konkret kan gøres. Et eksempel er landskabet ved Ommelshoved, som ifølge planforslaget er bevaringsværdigt og skal beskyttes. Men med meget intensivt dyrkede marker med fodermajs sker det modsatte. Der benyttes en høj grad af ukrudtsbekæmpelse og gødskning, og der dyrkes ikke efterafgrøder. Det betyder udledning af al for meget CO2, udvaskning af næringsstoffer i havet samt ringe levevilkår for anden flora og for dyr. Forestil dig at store områder på begge sider af vejen blev udlagt som strandeng evt. med græssende får og adgang for gående.

Danmark skal inden 2030 sænke CO2-udledningen til 70 procent. Dette vil også få store konsekvenser for fremtidens landskab, natur og ikke mindst jordbrug. Enhedslisten på Ærø mener derfor, man bør udsætte beslutningen om det nye plantillæg indtil Folketinget har besluttet politikker på området, hvilket forventes at ske i første kvartal af 2021. Derefter vil man kunne lade plantillægget for Ærø forholde sig til ny lovgivning samt til de overordnede retningslinjer og ikke mindst de muligheder for nytænkning, der givetvis vil komme.

Henvisning til digitalt borgermøde om planen 18. januar findes på kommunens hjemmeside.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Årets Sportsnavn på Fyn 2020

Ærø

Ny dagligvarebutik bekymrer købmænd på øen: Jeg forudser 12 fyringer

Sport

Kaninerne skal have slikket såret

Annonce