Annonce
Svendborg

Kronik: Landvindmøller er ikke sund fornuft

Arkivfoto
Annonce

Kronik: Desværre har den seneste tid budt på mere vildledning end vejledning, når det har handlet om at forklare borgerne i Svendborg kommune, hvad der egentlig står i byrådets nye Klima- og Energipolitik.

Her står at Svendborg Kommune som virksomhed, (det vil sige, kommunens forbrug af energi til lys, opvarmning, ventilation, vejbelysning, køkkener, kontorer med videre), senest i år 2030 skal komme 100 procent fra varige energikilder (VE), såsom sol- og vindenergi.

Ti år efter, i år 2040, skal hele Svendborg Kommune, som geografisk enhed, være forsynet via VE. Det betyder at alle private husstande, alle private virksomheder og al privat aktivitet i 2040 skal forsynes 100 procent via VE.

Hvordan når vi så de fastlagte mål?

Jo - i realiteten kunne det være meget simpelt! Svendborg Kommune skulle blot holde helt op med at købe ”sort” strøm (strøm baseret på olie, gas og kul) og alene købe VE-strøm. Hvis vi på den måde blev forsynet med 100 procent VE strøm, for eksempel den fra havvindmøller, ville det automatisk fortrænge sort strøm. Dermed ville målsætningen om at nedbringe CO2 udslippet med 100 procent være opfyldt længe før de vedtagne 2030 mål.

Jo flere kommuner, borgere og virksomheder som gjorde det jo hurtigere ville det fortrænge sort strøm. En stigende efterspørgsel efter grøn strøm vil automatisk føre til opførelsen af flere havvindmøller og flere solcelleparker. Jo mindre sort strøm der kan sælges, jo mindre sort strøm bliver der produceret. Det er det kendte princip om udbud og efterspørgsel, og det er vel de færreste som vil fornægte den mekanisme.


Vi synes det er en underlig filosofi at fastholde ønsket om at gennemføre noget, som borgerne er så stærkt imod.


Af samme årsag fik Venstre i sidste års budget afsat et beløb, som Svendborg Kommune i dag køber VE-strøm for. Vi vil i det kommende budget se på, om det var nok til at nå de 100 procent, og ellers vil vi i budgettet i år arbejde på at få beløbet hævet.

Her begynder den politiske uenighed desværre. Nogle af vores byrådskolleger ønsker, at kommunens forbrug af varig energi overvejende skal komme fra lokale landvindmøller. Vi hører endda postulater om, at der er en regeringspålagt kommunal selvforsyningspligt og et dertil hørende forbud imod at købe VE-strøm, som ikke er produceret inden for kommunegrænsen, og at Broholmmøllerne derfor er en forudsætning for at opnå målsætningen i Klima- og Energipolitikken. Den udlægning anerkender vi ikke.

Vi synes det er en underlig filosofi at fastholde ønsket om at gennemføre noget, som borgerne er så stærkt imod, når der findes andre løsninger og alternative metoder, som er mindst lige så gode.

Her tænker vi især på de seneste års store Energiforlig, som er vedtaget med et stort flertal på Christiansborg. Heri redegør man for hvorledes to nye energi-øer og tre nye store havvindmølleparker, én i Nordsøen, én i Kattegat og én i Østersøen tilsammen kommer til at producere mere strøm end samtlige husstande i Danmark forbruger.

Set i det lys giver det ingen mening at holde fast i en forældet tankegang, som landvindmøller i beboede områder er, især når vi ved hvor meget de påvirker hverdagen for vores medborgere.

Derfor vil Venstre i Svendborg kæmpe til det sidste for at få vedtaget, at VE strøm skal komme fra havvindmøller og solcelleparker. Vi ønsker, at byrådet træffer en principbeslutning om ikke længere at ændre på vores skønne natur og genere vores borgere med opsætning af flere landvindmøller.

Vi synes, det er forkert at skæmme landskabet og dyrelivet og allerværst forpeste de berørte borgeres hverdag, liv og helbred. Medborgere som ikke har nogen chance for at fravælge de gener andre påfører dem, og som kan betyde, at nogen må rejse fra deres hus og hjem.

Udviklingen er løbet fra landvindmøller på grund af deres størrelse, og hvis et flertal i byrådet godkender opsætningen af de tre store landvindmøller, på hver 150 meter, ved Broholm og naturområdet ved Tange Å, så frygter vi, at det samme byrådsflertal vil være parat til at godkende endnu flere landvindmøller, også andre steder i kommunen. Det bør Svendborg Kommunes borgere reagere på nu, for hvornår og ikke mindst hvor sker det? Der tales allerede om interesse for opsætning af to nye store testmøller, og hvor skal de mon placeres? Hvem bliver de “heldige vindere” af det naboskab ?

Venstre ønsker en retning, som følger regeringens og folketingets overordnede beslutninger, hvor der satses på VE primært fra havvindmøller.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce