Annonce
Debat

Kronik: Der er mere end et rodet hjørne med rustne gamle siloer på spil

Sådan ser tegningerne ud ovenfra af en ny Netto på havnen i Marstal

Onsdag den 20. januar besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen i Ærø Kommune, at man ville arbejde videre med at muliggøre en Netto-butik på Marstal Havn. Beslutningen undrer, da det er i strid med både gældende kommune- og lokalplan at etablere en ny stor dagligvarebutik på havnen - og det er meget svært at få øje på øens interesse i denne beslutning generelt. Blandt det politiske flertal begrundes beslutningen med, at det er en kommunalpolitisk opgave at fremme privat initiativ og erhvervsudvikling, at det vil gavne beskæftigelse og sikre et større og bedre udbud af dagligvarer, og at det endog vil fremme både bosætning og turisme. Men vil det mon nu også det?

Ærø Kommune har, i forhold til antallet af indbyggere, mange dagligvarebutikker. En meget stor del af ærøborgernes dagligvarehandel sker på Ærø. Hvis der var tale om en ny dagligvarebutik i en provinsby på fastlandet, kunne en ny butik tiltrække nye kunder og dermed øge den samlede omsætning i byen. Man taler om at øge sit handelsopland. Men Ærø er en ø. Her er der intet handelsopland at vinde. Derfor vil en ny discountbutiks omsætning tages fra de eksisterende butikker i Marstal og rundt på Ærø i øvrigt. Et rent nulsums-spil. Det samme med beskæftigelsen. Discountbutikker har få ansatte i forhold til omsætning. Så samlet set må påvirkning af beskæftigelsen forventes at være negativ.

En discountbutik af normalstørrelse vil erfaringsmæssigt have en omsætning i omegnen af 45 millioner kroner. Konsekvensen af at være erhvervsvenlig overfor Netto/Salling Group vil med stor sandsynlighed blive, at Marstal om få år står med en SuperBrugsen, der har et smallere udbud af varer, ingen specialafdelinger, lavere service med videre. Hertil en lukket lokalkøbmand (Letkøb i Vestergade), ligesom andre dagligvarebutikker på øen og udvalgsbutikkerne i gågaden i Marstal må forventes at miste omsætning. Samlet må det vel betegnes som dårligere service for borgerne og skadeligt for handelslivet i Marstal bycentrum generelt.

Annonce

Placeringen på havnen har været genstand for stor debat - forståeligt. Som Turist- og erhvervschefen har været inde på i et indlæg i avisen, og som enhver, der kommer til Marstal, kan opleve og fornemme, så er havnen som kulturmiljø og fortsat levende havneområde noget helt særligt. Det er byens DNA, og det der gør byen til noget særligt - også i national og international sammenhæng. Besøg blot museet lidt henne ad Havnegade.


Mange har fået øjnene op for Ærøs og Marstals kvaliteter. Flere flytter til øen og til andre småøer. Der tales om re-urbanisering og øer, der knækker koder.


Med færgens genkomst, et aktivt værft og spirende aktiviteter i Motorfabrikken, nyt røgeri, kaffeklub, Balastbar med videre, er der morgenluft og fremgang i Marstal. Havnen lever, og i sommeren 2020 strømmede turisterne til som aldrig før. Mange har fået øjnene op for Ærøs og Marstals kvaliteter. Flere flytter til øen og til andre småøer. Der tales om re-urbanisering og øer, der knækker koder.

Motorfabrikken, og mange andre aktiviteter, bygger videre på havnens kvaliteter og byens DNA. En Netto på havnen vil fjerne en stor bid, og vil med sin synlighed virke ødelæggende for det unikke miljø lige ved havnepladsen – byens hjerte og udgangspunkt. Der er mere end et rodet hjørne med rustne gamle siloer på spil.

Der vil ikke komme en eneste turist eller tilflytter til Marstal og Ærø ved, at der etableres en Netto på havnen. Det har vi, hvor vi kommer fra. Tværtimod, vil der med stor sandsynlighed komme færre. For vi flytter og holder ferie med hjertet. Vi tager derhen, hvor steder taler til os. Det gør Marstal Havn. Den har talt til os som fritidshusejere og tilflyttere. Med en Netto vil den tale mindre.

Det fremgår af byrådets udviklingsstrategi at: - På Ærø går udsyn, nytænkning og rummelighed hånd i hånd med respekten for Ærøs særlige DNA som øsamfund og øens stærke traditioner og kulturelle og maritime rødder.

Det er meget svært at se, at strategien følges på havnen i Marstal. Og når man kan læse, at nabovirksomheden, et bådeværft, har villet udvide sine aktiviteter på arealet men nu synes forhindret, bliver det endnu sværere at se, hvordan udviklingen hænger sammen med kommunens egen strategi.


En Netto på havnen kan være med til at undergrave det fundament, som også er byens stærkeste udviklingspotentiale.


Blikket skal hæves, for der er meget på spil. Som da marstallerne i sin tid stod sammen om at bygge molen, som lagde fundamentet for havnebyens udvikling, således burde byen og kommunen stå sammen om at værne om og bygge videre på det fundament, byen står på. En Netto på havnen kan være med til at undergrave det fundament, som også er byens stærkeste udviklingspotentiale.

Heldigvis er der stadig lang vej. Ærøs kommuneplan angiver, at butikker i Marstal skal ligge i bymidten og at havnen er forbeholdt havneaktiviteter. Det vil sige, at kommuneplanen skal ændres, dertil skal der laves en ny lokalplan, og begge dele skal i høring. Kommunen har endnu ikke – som den skal efter planloven – foretaget en vurdering af konsekvenserne for den eksisterende detailhandels-struktur eller redegjort for behov og formål med at ændre kommuneplanen og give mulighed for en større dagligvarebutik på havnen. Vi forudser, at det bliver meget svært at begrunde denne planmæssige ændring, da placeringen ligger meget tæt på den eksisterende bymidte og butikken ikke vil betjene et lokalområde, som i dag mangler butiksforsyning.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce