Annonce
Svendborg

Koncert: Eftermiddag med det 20. århundredes mastodonter

Christina Bjørkøe, docent på Syddansk Musikkonservatorium. PR Foto

Svendborg: Det er spændende toner, der præsenteres ved Kammermusikforeningens koncert søndag 24. november kl. 15.30.

Programmet giver et billede af den musikalske mangfoldighed, der kendetegnede perioden for omtrent 100 år siden omkring første verdenskrig, og som ofte, på grund af krigssituationen, kom til udtryk i værker komponeret for små ensembler.

Eftermiddagens kammerensemble er en trio bestående af Johannes Søe-Hansen, violin, koncertmester i DR SymfoniOrkestret igennem er årrække, John Kruse, soloklarinettist i Det kgl. Kapel samt Christina Bjørkøe, docent på Syddansk Musikkonservatorium.

Alle tre er kendt som flittige solister og kammermusikere og desuden ofte dommere/jurymedlemmer i internationale konkurrencer.

Annonce
Johannes Søe-Hansen, violin, koncertmester i DR Symfoniorkestret. PR Foto

Den nye verden

Første verdenskrig markerede i hele Europa det endelig brud med den "gamle" verdens romantiske tonesprog, der afløstes af nye klange og stilarter – impressionisme, ekspressionisme, serialisme og musik med folkloristiske og neoklassiske elementer.

Komponisterne ved eftermiddagens koncert repræsenterer hver for sig både forskellige nationaliteter og stilarter, der træder tydeligt frem i deres værker: Violinsonate af Claude Debussy (Frankrig), Suite fra "Historien om en soldat" af Igor Stravinskij (Rusland), "Quatre pierces" for klarinet og klaver af Alban Berg (Østrig), "Kontraster" af Béla Bartók (Ungarn), og endelig "Chaconne" for klaver af Carl Nielsen.

Billetter fås på Nembillet eller ved indgangen.

Koncerten finder sted i Guldsalen i Borgerforeningen./exp

John Kruse, solo-klarinettist i Det kgl. Kapel. PR Foto
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Ishockey

Bulldogs hårdt straffet på 21 sekunder

Læserbrev

Debat: Svendborgs politikere svigter nærdemokrati og sætter vækst over natur

Lokaldebat: Der er ikke meget oplysning, borgerinddragelse eller nærdemokrati, når det kommer til Svendborg Kommunes beslutning om at inddrage landzonen i den østlige del af byen for at gøre plads til omkring 30 nye boliger på Egenappevej i det, der hedder Lokalplan 636. Man kan være enig eller uenig i, hvorvidt det er en god idé at bygge på præcis dette område, som mange svendborgensere dagligt går tur i, netop fordi det er landzone tæt på byen: De går tur langs markerne, fordi det er et frirum udenfor villakvartererne. Som naboer til området er det imidlertid kommet som en overraskelse, at der om lidt bliver bygget her. Øjensynligt har der været høring og mulighed for indsigelse pro forma: Det er blevet annonceret i Ugeavisen (og på kommunens hjemmeside), uagtet at borgere, der vælger reklamer og ugeaviser fra, ikke får denne væsentlige oplysning. Dermed får de hverken mulighed for at deltage i nærdemokratiet eller mulighed for at få indflydelse på det område, de bor i. Direkte adspurgt, hvorfor kommunen ikke har sat et skilt op på marken, er svaret, at “Det er sparet væk - og rent juridisk er der ikke noget at komme efter, for det er oplyst på kommunens hjemmeside.” Resultatet er, at kommunale beslutninger altså kan træffes oppefra uden at inddrage de borgere, hvis liv og hverdag, beslutningerne har indflydelse på. Da man ønskede at udvide, så endnu flere boliger kan bygges, skulle forslaget imidlertid i høring igen. Indsigelsesfristen blev lagt midt i sommerferien, hvor mange borgere var bortrejst. Hvorvidt det var intentionen fra kommunens side at lægge fristen, så mange ville misse chancen for at gøre indsigelse, står hen i det uvisse. Ud fra et demokratisk synspunkt er det problematisk, da det begrænser borgernes mulighed for at kunne reagere rettidigt. Det er trist, at ideen om natur for alle og tankerne bag kommunens egen plan, "Natur og friluftsliv i Svendborg, Plan og Handlinger 2014-2025", bliver tilsidesat til fordel for kapital og vækst. Væksten sker i dette tilfælde på bekostning af de naturskønne og rekreative områder, som folk fra byen tager ud til. Naturen kommer ikke igen, når først den er blevet til villakvarter. Lokalplan 636 om et villakvarter i et kystnært landområde falder slet ikke i tråd med kommunens egne definerede visioner om "det gode og aktive liv i harmoni med naturen". Her hedder det: “I Svendborg Kommune har vi en enestående natur, smukke landskaber og rige muligheder for udfoldelser i det fri. Det er vi stolte af, og vi vil gerne gøre det endnu bedre. (…)vi vil også styrke den øvrige natur og gøre en ekstra indsats - ikke kun for naturens egen skyld, men også for at give os et sundere og rigere liv ved at bruge naturen aktivt. (…)”. Endvidere hedder det, at: “Vi vil understøtte det aktive og sunde liv ved at sikre adgang, opholdsmuligheder samt naturoplevelser. Vi vil sikre en bæredygtig udvikling af den rekreative brug af naturen, så naturværdierne samtidig styrkes. Vi vil med hjælp fra lokale ildsjæle/ medborgerskab være med til at udvikle de rekreative muligheder i lokalområderne. (…)” Ildsjæle og medborgerskab? Det er fine ord. Et sundere og rigere liv får alle svendborgensere, der nu kan nyde mark og skov, når de går tur på Egenappevej. Man kunne ønske sig, at Svendborg Kommune i fremtiden også får et sundere og rigere demokrati og medborgerskab, såfremt borgerne oplyses og inddrages i beslutninger, der påvirker deres liv.

Svendborg For abonnenter

Ansat på Grønnemoseværkstederne: - Jeg kan godt lide, når det hele er præcis, som det plejer at være

Annonce