Annonce
Langeland

Kompromis i langelandsk fjernvarmestrid: Klar afstemning

Værket i Tryggelev skal have ny kedel, og man er i gang med at afsøge markedet. Arkivfoto: Tm K. Jensen
Et overvældende flertal i Sydlangeland Fjernvarme ønsker samarbejdsaftale med Midtlangeland Fjernvarme med kortere opsigelse.

SYDLANGELAND: Det endte med en form for kompromis, da selskabet Sydlangeland Fjernvarme torsdag aften holdt et meget velbesøgt brugermøde i Tryggelev Forsamlingshus. Her skulle de fremmødte finde ud af, hvordan man skulle stille sig i forhold til en omstridt samarbejdsaftale med Midtlangeland Fjernvarme.

Da man skred til afstemning om tre forskellige forslag, valgte et flertal på 57 af 87 stemmeberettigede en løsning, hvori man holder fast i en samarbejdsaftale, men med nogle ændringer.

Den ene ændring indebærer, at man hvert år kan opsige aftalen med et halvt års varsel og senest 1. juli, mens den oprindelige aftale ville være uopsigelig før 1. juli 2021 og så køre til udgangen af 2021.

Den anden ændring er, at driftspersonalet fortsat vil være ansat under Sydlangeland Fjernvarme og ikke i selskabet på Midtlangeland. Med undtagelse af driftslederen, hvor Sydlangeland Fjernvarme køber bistand fra Midtlangeland Fjernvarme.

Bag striden, som Fyns Amts Avis flere gange har beskrevet, har stået spørgsmålet, om Sydlangeland Fjernvarme med den oprindelige driftsaftale ville miste sin selvstændighed. Eller om det blot var en praktisk aftale, og at man i syd stadig ville have det afgørende ord i de vigtige beslutninger, ikke mindst en forestående stor investering i en ny kedel til værket i Tryggelev.

I debatten på brugermødet, som blandt andre flere tidligere bestyrelsesmedlemmer i Sydlangeland Fjernvarme deltog i, nåede man vidt omkring.

En bruger, Willy Johansen, frygtede at miste selvstændigheden og slog på, at den tidligere driftschef betragtede varmeværket i Tryggelev som sit "barn".

Den var den nu tidligere formand, Poul-Arne Madsen, enig i.

- Men tiderne er anderledes nu. For eksempel modtog denne driftschef gerne halm både lørdag og søndag, hvis vejrudsigten meldte regn mandag. Det kan vi ikke få folk til i dag, sagde Poul-Arne Madsen.

Som i øvrigt påpegede, at man ville lade den oprindelige aftale løbe i minimum tre år, fordi der skal bygges ny kedel i 2020, og man gerne vil se den i drift et stykke tid, før man måske går hver til sit.

Annonce

De tre forslag

De 87 stemmeberettigede på brugermødet valgte forslag 2 af tre mulige.

Forslag 2 var en justeret samarbejdsaftale med Midtlangeland Fjernvarme. Man køber driftsledertimer af kollegerne i midt. I praksis er det direktør Kim Carlsson, Midtlangeland Fjernvarme, som udfører opgaven. Han lægger i gennemsnit cirka 40 timer i opgaven pr. måned, oplyser han. Prisen er cirka 234.000 kroner pr. år eller 19.500 kroner pr. måned.

De faste medarbejdere og afløsere på værket i Tryggelev ansættes under Sydlangeland Fjernvarme. Lønnen udgør 1,376 million kroner pr. år.

Forslag 2 fik 57 stemmer.

Forslag 1 ville lade den oprindelige driftsaftale køre uændret. Pris pr. år: Cirka 1,6 million kroner.

Forslag 1 fik 14 stemmer.

Forslag 3 ville helt opsige driftsaftalen. Midtlangeland Fjernvarme ville sørge for driften på Sydlangeland frem til 1. oktober. Prisen ville blive cirka 1,376 million kroner samt løn til administrativ medarbejder (til bestyrelsen). Øvrig administration (regninger, registrering af forbruget, m.v.) ville køre videre uændret uden for selskabet.

Forslag 3 fik 16 stemmer.

Ja til fusion

Der var røster, som mente, at aftalen ikke var vidtgående nok, men kun en begyndelse.

- Jeg synes, at den oprindelige aftale er et fint skridt på vejen, men vi skal have en fusion mellem de to selskaber. Det vil give et selskab med 4000 forbrugere og mere teknisk personale at råde over. Så er vi langt mindre sårbare i driften, og der er fordele, når der skal lægges ferieplaner, når der er sygdom med videre, sagde bruger Jørgen Jensen, som også havde to fuldmagter med.

Den nuværende formand, Ulrik Kølle Hansen, slog modsat på, at han så et væsentligt problem i den oprindelige aftale.

- Jeg har det sådan, at ansvar og indflydelse ikke stod mål med hinanden i den oprindelige aftale. Hvis du har ansvaret, så skal du selvfølgelig samtidig have indflydelsen. Jeg har stillet mig selv spørgsmålet, om jeg ville være tilfreds, hvis det var min egen virksomhed, der skulle køre med den oprindelige aftale, sagde Ulrik Kølle Hansen, og flere fremførte lignende synspunkter.

Ulrik Kølle Hansen oplyste, at man havde rejst spørgsmålet om driftspersonalets ansættelsesforhold, og at Midtlangeland Fjernvarme var helt indforstået med, at driftspersonalet er i Sydlangeland Fjernvarme, altså bortset fra driftslederen.

Bruger Verner Hansen kunne ikke forstå, at man ikke kan køre tingene selv på Sydlangeland.

- Vi skal beholde værket, som vi har kæmpet for siden 1992. Det er super, at man har flyttet administrationen til Rudkøbing, men så er det også nok, nævnte han.

Heller ikke bruger Jan Olsen kunne forstå situationen.

- Er Sydlangeland Fjernvarme virkelig blevet så dårlig, at vi ikke kan stå på egne ben længere, spurgte han.

Direktør Kim Carlsson fra Midtlangeland Fjernvarme deltog også i mødet, og han nævnte, at det på intet tidspunkt havde været på tale at fusionere.

I øvrigt trak en vis håndboldfinale, som ville blive sendt direkte på tv, så da dirigenten, advokat Jesper Laage Kjeldsen, kunne konstatere, at ikke flere ville have ordet, blev de tre forslag sat til skriftlig afstemning i det tætpakkede forsamlingshus.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce