Annonce
Ærø

Klumme: Ærøsk særegenhed skal gøre os til frontløber for blå omstilling

Julie Skaar er medejer af Motofabrikken Marstal. Arkivfoto: Foto: Melissa Hegge

Her på øen tænker vi om os selv, at vi er noget helt særligt. At livet her på øen er anderledes end alt andet. Og vi er noget særligt. Vi skal bare i fællesskab blive bedre til at gøre vores særegenhed til en udviklingsmotor, der kan gøre øen til en frontløber i den blå omstilling. Til gavn for os alle sammen.

Det gik op for mig, da jeg var i Bruxelles som repræsentant for Motorfabrikken, FLAG og Ærø. Sammen med 39 andre EU-projekter, der har fået FLAG-midler og arbejder for bæredygtig udvikling i kystområder inden for de maritime erhverv og fiskeri, var Motorfabrikken udvalgt til at deltage i en konference med titlen ”Local action in a changing world”.

Mere end 400 projekter på tværs af hele EU havde været igennem en udvælgelseskomité, inden valget faldt på de 40 projekter, der skulle søge at påvirke EU-kommissærer og andre beslutningstagere og vise, hvordan en stor del af den vækst, der sker i kystområder i hele Europa, sker bottom up! Fra os almindelige mennesker.

Det blev hurtigt meget tydeligt, at vi på tværs af de deltagende lande i EU er udfordret af de samme demografiske, miljø- og erhvervsmæssige problemstillinger, f.eks. affolkning og aldrende befolkning, iltsvind i de vande, der omkranser os, overfiskeri, butiksdød og stagnerende erhvervsaktivitet. Vi kunne alle blive enige om at klage vores nød over tingenes nuværende tilstand. Og på den baggrund indså jeg til konferencen, at hvis man vil skille sig ud mellem de udvalgte projekter, så skal man anlægge en anden strategi for at tiltrække opmærksomhed til sit projekt, sin konferencestand og sit kystområde - og skille sig ud fra mængden.

En af de indsigter, jeg tog med mig hjem fra konferencen, er, at det er uendeligt vigtigt, at vi holder fast i vores egns historiske særkender, traditioner og stedsspecifikke potentialer. At vi har modet til at turde tænke i nicher, udvise dristighed og turde at skille sig ud fra mængden, for det er meget nemt at drukne i strømmen af gode og spændende projekter! Og her synes jeg, at vi på Ærø skal blive (endnu) bedre til at tænke i samarbejde mellem alle de folkelige bottom up-initiativer, der blomstrer på øen, og så de mere etablerede institutioner.

På konferencen diskuterede vi, hvor vi gerne vil se vores kystområde 10 år fra nu. Og fordi jeg netop har været involveret i arbejdet med ”Ærø som maritimt mekka”, havde jeg heldigvis en masse ”skyts” med.” Jeg kunne fortælle, at vi har en dristig kommune, der tør gå nye veje, og at der allerede er etableret god synergi mellem bottom-up initiativer, erhvervsliv og kommune på Ærø. På det seneste kommunalbestyrelsesmøde blev det vedtaget, at man bakker op om notatet om Ærø som maritimt mekka (der forhåbentlig snart skifter navn), hvilket indebærer, at Ærø i fremtiden skal være et fyrtårn for maritim innovation og understøtte eksperimenter og nye opfindelser, der kan hjælpe til en blå og bæredygtig omstilling i de maritime erhverv. Det skal hjælpe til at tiltrække søstærke unge og ældre med hang til mekanik og tech og være med til at udklække nye maritime virksomheder (maritim skal her forstås i bredeste forstand).

Og lad mig lige runde af med at konkludere, at det er ufatteligt meget nemmere at drive udvikling på et sted som Ærø, der befinder sig i smult vande, og hvor den udviklings-orienterede affyringsrampe allerede er etableret. Et godt eksempel på det er Ellen! Hvor er det en fornøjelse at rejse ud i verden og opleve, at el-færgeprojektet tiltrækker positiv opmærksomhed og bidrager til at cementere, at Ærø allerede er godt på vej mod at blive et maritimt fyrtårn for blå omstilling! Så hermed afslutningsvis en opfordring om at komme til maritimt netværksmøde den 19. december kl. 16.00-18.00 på Motorfabrikken, arrangeret af Motorfabrikken og Ærø Turist & Erhverv, hvor vi sammen kan tænke i bæredygtig udvikling, synergier og mulige samarbejdsflader.

Annonce

Blå Bog

Julie Skaar er født i 1985 på Ærø. Hun er uddannet cand.mag. i dansk med profil i kommunikation fra Københavns Universitet.

Julie Skaar købte i 2017 sammen med Nina Andersen og Lone Søndergaard Motorfabrikken Marstal, hvor hun i dag er fondsdirektør for Fonden Motorfabrikken Marstal og projektleder for det maritime iværksætterhus Dynamo.

Derudover sidder hun i bestyrelsen i hjemstavnsforeningen Ærøforeningen.

Hun bruger mestedelen af sin tid på Ærø, og hun har hus i Ommel med kæresten Lasse Bøgeskov Andersson.

Når hun ikke er på Ærø, opholder hun sig i København, hvor hun gennem seks år har drevet talentprogrammet Generation Turbo for entreprenante unge i hovedstadsområdet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Håndbold

Gudme HK på ny svær opgave

Læserbrev

Debat: Venstre har også tidligere angrebet kommunalt ansatte

Læserbrev: Hr. formand for Venstre på Ærø Lennart Mogensen Tak for din belæring og opmærksomhed til mit indlæg om embedsmandssvigt over for kommunalbestyrelsen onsdag den 15. Januar i år. Jeg håber, du fik fat i pointen og også opfattede, at jeg ikke gik efter manden men efter bolden, da jeg redegjorde for et hændelsesforløb, som vi flere gange har været udsat for, når der skal fremkomme indstillinger, beregninger og oplæg fra færgerederiet. De kommer altid i sidste øjeblik, og er ikke et produkt af det kodeks, vi vedtog på vores seminar den 22. jan. 2018: Punkt B. 1: "God sagsfremstilling" "Hvorved forstås: Gedigne objektive sagsfremstillinger, der klæder politikerne godt på ved at anvise muligheder og alternativer og beskrive konsekvenser." "Høj faglighed formidlet i et fremkommelig og let forståeligt sprog.” Punkt B. 2: "Kommunikation og information" "Hvorved forstås et højt og rettidigt informationsniveau, om både ”need to" og "nice to" know." "Tilgængelighed og åbenhed i forhold til den enkelte politiker, udvalgene og den samlede kommunalbestyrelse." "Loyalitet i formidlingen til og fra det politiske system." Min tiltaleform er tidligere benyttet uden at nogen fandt anledning til en gennemgribende storvask fra Venstres side. Jeg citerer Fyns Amts Avis fra 3. juni 2009: "Jeg har aldrig tidligere i min lange havnekarriere været ude for, at en kommunalbestyrelse på et åbent, offentligt møde har behandlet personalesager, der ikke var på dagsordenen, og hvor de berørte ansatte ikke har haft lejlighed til at kommentere sagen og til at forklare sig, siger en fortørnet Torben Frederiksen." Og hvem kom med de angreb? Kommunalbestyrelsesmedlem Jens Groth-Lauritsen (V). Sagde Venstre nogen sinde undskyld eller ændrede ved aftalte kodeks i kommunalbestyrelsen af den grund? Hvis du mener, at det er den form, jeg har benyttet, er jeg helt rolig, for den er jo godkendt af Venstre.

Annonce