Annonce
Leder

Kære læser: Gør klar til nyt digitalt liv på din lokalavis

Ny chefredaktør på Fyns Amts Avis, Rikke Bekker. Foto: Katrine Becher Damkjær


Tidligt tirsdag morgen sker der lidt nyt her fra din lokale avis. For her går vi nemlig i luften med et nyt website, og det er både i flottere design og med højere hastighed. Og så en ting, der er meget vigtig for os her på avisen - og forhåbentlig også bliver det for jer læsere fremover: Vi kommer nu igen til at bruge www.fynsamtsavis.dk som vores primære hjemmeside.

De senere år har vi været underside på www.fyens.dk, men i de her år tror vi meget på det stærke lokale tilhørsforhold, og derfor vil vi nu fokusere kræfterne på at lave et endnu bedre lokalt medie, hvor vi kæmper for lokalt demokrati og lokal sammenhængskraft. Det tror vi, at vi bedst gør sammen med jer læsere, og vi tror, at de fleste af jer Fyns Amts Avis-læsere vil blive glade for den direkte tilgang til det, der sker lige omkring jer.

Vi samarbejder selvfølgelig stadig tæt med vores gode kolleger på Fyens Stiftstidende og i resten af Jysk Fynske Medier, så den her ændring har alene noget at gøre med, hvordan vi bedst leverer det bedste lokale indhold til jer.

Vi glæder os meget til den nye hjemmeside, og som med alt nyt bliver der formentlig også lige lidt bøvl i starten. Lidt som at forcere lidt tang for at komme ud til at det dejligt klare vand. For eksempel betyder det, at du skal indtaste din kode, når du logger ind igen næste gang, men så skulle det hele gerne køre hurtigere - og pænere. Vi håber, du bliver glad for vores forbedrede hjemmeside og hurtigt får lavet de tilpasninger, du har lyst til. Har du brug for hjælp, så kontakt os endelig.

Og så gælder det ellers om at få trænet fingrene til det, der åbner for Sydfyn, Langeland og Ærø: www.fynsamtsavis.dk - eller bare www.faa.dk.

Vi glæder os også til at høre fra jer, hvis der er ting, vi kan gøre bedre. Selvfølgelig især mest i forhold til indholdet - selve historierne. Men det er nu også vigtigt i denne digitale tid at kunne tilgå sine medier på en nem og hurtig måde.

Og den gode nyhed er samtidig med: Hvis du er gladest for at få vores historier på papir, så er det ingen ændring der. Vi arbejder hårdt for, at man kan få vores historier lige præcis på den måde, man ønsker - så vi sammen kan debattere og blive klogere og arbejde for udvikling her på Sydfyn, Langeland og Ærø.

Eller som vi siger: Sammen om Sydfyn. Vi håber, du fortsat er med os.

Annonce
Vi kommer nu igen til at bruge www.fynsamtsavis.dk som vores primære hjemmeside
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Vi skal stå sammen om Langeland

"En af de første og vigtigste opgaver for landets 98 nytiltrådte kommunalbestyrelser bliver at skaffe sig et økonomisk råderum. Citat: Økonomiske eksperter og garvede eksborgmestre i nyhedsmagasinet Danske Kommuner januar 2018. Ja, så. "Kommmunerne skal ikke forvente gaveregn fra centralt hold", lød det fra cheføkonom Morten Mandøe, KL, og han opfordrede lokalpolitikerne til at sætte nogle klare økonomiske pejlemærker for udviklingen de kommende fire år. Så langt, så godt. "Grundvilkårene vil altid være forskellige fra kommune til kommune. Men uanset om man sidder i en situation, hvor det går den ene eller anden vej, er det afgørende vigtigt, at man som politiker stiller sig i spidsen for en økonomisk politik, hvor man sørger for at skabe en økonomisk balance - altså tilpasser det serviceniveau, man har i kommunen til de økonomiske realiteter", pointerede kommunalforsker Kurt Houlberg, VIVE, med fokus på et "prioriteringsrum". Undskyld mig, tror de også på julemanden. Langeland Kommune er ikke et Disneys juleshow. Men en kommune med rigtige mennesker, der har brug for kommunal service på lige vilkår. Vi har sat pejlemærker på børn og ældre. Det er jo så at sige en gratis omgang at komme med et godt råd, når virkeligheden efterfølgende dokumenterer, at der i et anstrengt kommunalt budget ikke er en gaveregn til at fremtrylle et økonomisk kommunalt råderum - dette, i øvrigt, udefinerbare, hypotetiske instrument i moderne dansk politik. I hvert fald ikke i demografisk, socialt og økonomisk udfordrede Langeland Kommune, hvor det for alvor blev virkelighed få timer før 1. behandlingen af budget 2020, da en ansøgning om fattighjælp fra staten blev reduceret fra 58 millioner kroner til 40 millioner kroner. Altså blev det udefinerbare økonomiske råderum på Langeland reduceret med 18 millioner kroner. Og mere til, vel sagtens, fordi der er andre økonomiske hængepartier i sparekataloget. Og det her er "alvorligt", som Venstres tidligere borgmester Bjarne Nielsen gentog igen og igen i sin budgetordførertale. Han har ret. Men pas nu på med for mange skræmmebilleder. Som Bo Nissen (K) påpegede, skal vi forstå at skabe sammenhold i kommunalbestyrelsen, hvis opgaven at skabe balance i tingene skal lykkes. Eller som borgmester Tonni Hansen (SF) sagde, så drømmer han om, at en retfærdig kommunal udligningsreform snarligt tager form: "Jeg smiler med et ene øje, og græder med det andet." Men en kommunal udligningsreform ligger ikke og lurer lige rundt hjørnet. Det bliver op ad bakke. De rige kommuner med lav kommuneskat gider os ikke. Så vi må klare os selv. Og stå sammen om Langeland. Sådan. Langeland Kommunalbestyrelse ser på tingene med et menneskeligt ansigt og er enig om at frede socialt udsatte/sårbare børn og ældreområdet for besparelser. Udfordringen er, om det kan lade sig gøre, når det kommer til stykket, og budgettet skal hænge sammen. 18 millioner kroner er mange penge i et i forvejen udfordret kommunalt budget. Derfor har Folketinget et stort ansvar. Den socialdemokratiske mindretalsregering snakker om at styrke velfærden, men jeg synes jo nok, at staten, altså regering og Folketinget, med de seneste svingende udmeldinger til en finanslov svigter sin rolle med at skabe balance og forståelse i Danmark. Må jeg citere fra min kronik med overskriften "Besparelser rammer socialt skævt" i Fyns Amts Avis søndag 14. juli: "Folketinget har et stort ansvar for, at tingene, altså den kommunale service, hænger demografisk, socialt og økonomisk, altså landsdækkende, retfærdigt sammen i landets kommuner." Selv om signalerne fra Slotsholmen er udefinerbare vil jeg opfordre til, at temaer som livskvalitet, værdighed, bæredygtighed og tilgængelighed skal være fire vigtige overskrifter, når de politiske partier i Langeland Kommunalbestyrelse nu skal forhandle sig til rette og efterfølgende vedtage et 2020-budget, der hænger sammen, fordi det skal selvfølgelig være borgerne før systemet. Lad mig citere fra den politisk vedtagne værdighedspolitik på ældreområdet: "Det er kommunens holdning, at alle mennesker har værdi, og alle mennesker skal vide, at de har værdi. Dette kaldes menneskelig værdighed ... Denne ramme skal netop sikre et øget fokus på livskvalitet." Lad mig citere fra: 1) handleplanen for det specialiserede børneområde 2019-2024 og 2) på børnehaver i sparekataloget 2020: Ad1) "En tidlig, forebyggende indsats, hurtig og relevant hjælp til børn, unge og familier, som har brug for det ... I 2018 anvendte vi 20 procent på forebyggende indsatser og 80 procent på anbringelser. Et ambitiøst bud er, at vi i 2024 anvender 35 procent af vores midler på forebyggende indsatser, og at der samtidig sker et fald i antallet af anbragte børn samt at børn, som er anbragt, for en større dels vedkommende er anbragt i plejefamilier frem for på institution." Ad2) "Enhver besparelse i dagtilbud vil ramme børnene og i sidste ende ramme børn i udsat position hårdest, fordi de har et større behov for voksne, som hjælper dem med at indgå i gode, sociale relationer med andre børn ... Samtidig har vi forholdvis mange børn i udsat position på Langeland, hvor forældrene ikke har tilstrækkelige ressourcer til at give den fornødne omsorg. For nogle af disse børn er omsorgen fra betydningsfulde voksne i dagtilbud helt afgørende for en sund udvikling. Langeland Kommune har en opgave med at give alle børn lige reelle muligheder for at udvikle deres potentialer". Konklusion: Vi skal hverken spare på ældrepleje/omsorg eller den forebyggende indsats i daginstitutioner eller skoler. Fordi det ville være en forkert prioritering. Det må og skal de kunne forstå derinde på tinge.

Annonce