Annonce
Debat

Integration: Sæt ikke ræven til at vogte gæs

Marcus Knuth (K)
Annonce

Det seneste år har der været stor fokus på negativ social kontrol. Det står efterhånden klart, at blandt etniske minoriteter – i særdeleshed, hvor der er en stor koncentration i ét boligområde – foregår der i et vist omfang negativ social kontrol.

Det går i særdeleshed udover kvinder, som afholdes fra retten til skilsmisse - på fair vilkår - eller retten til selv at vælge omgangskreds, kæreste og ægtefælle. Og mange unge afholdes fra et socialt liv og frit valg af uddannelse, og seksualitet bliver gjort til tabu. Overtrædes reglerne er konsekvenserne opdragelsesrejser, udstødelse, æresrelateret vold eller endog æresdrab.

Selvom både socialministeriet og de kommuner, der har ghettoområder, er opmærksomme på problemet, så opleves der en høj grad af magtesløshed, fordi negativ social kontrol udøves i et lukket miljø, som ingen af parterne – ej heller ofrene – vil give samfundet adgang til. Enten af frygt eller grundet modstand mod samfundet.

For at skabe adgang til miljøerne, har flere kommuner valgt at alliere sig med forskellige etniske foreninger, som har nemmere adgang til den personkreds, som har problemet inde på livet. Tanken er, at miljøerne påvirkes bedst gennem frivillige foreninger, og man ønsker derfor at indsatsen mod negativ social kontrol udøves via foreningerne.

Vi synes bestemt, at der er noget værdifuldt i at bruge foreningerne – specielt de etniske foreninger - men der er brug for at komme med en advarsel: I sagens natur er det jo således, at disse foreninger er skabt både af, for og med repræsentanter for de etniske grupper. Altså den selvsamme personkreds, som har negativ social kontrol inde på livet i deres dagligdag – på den ene eller anden måde. Herved er der en overhængende risiko for, at netop den personkreds vil komme til at ignorere visse typer af negativ social kontrol, alene fordi de opfatter den som en naturlig del af ”deres” samfund. De opfatter det altså ikke som noget negativt.

Selvom de pågældende foreninger går ind for integration – og arbejder positivt for integration – så kan man ikke være sikker på, at deres definition af god integration går længere end til at man skal ”opføre sig ordentligt”, ”ikke være kriminel” og måske ”få et arbejde”, og det er altså ikke nok til at bekæmpe negativ social kontrol. Sagt med lidt andre ord; vi risikerer, at vi sætter ræven til at vogte gæs!

Derfor må vi forlange, at myndighederne stiller krav – og række spørgsmål – til foreningerne. Og at disse spørgsmål besvares i overensstemmelse med danske normer. Vi vil have, at der for eksempel spørges til ligestilling - er piger og drenge ligestillet og opfattes kønnene som ligeværdige fra fødslen?

Hvordan ser man på sex og seksualitet - anerkendes både pigers/kvinders og drenge/mænds ret til at bestemme over deres egen krop og deres egen seksualitet? Herunder også om foreningen betragter islam og homoseksualitet som foreneligt? Og om sex før ægteskabet – med en kæreste – accepteres?

Roya Moore

Hvordan ser man på tværreligiøse ægteskaber - Anerkender man retten – for både mænd og kvinder - til selv at vælge sin partner uden hensyn til etnicitet/religion?

Hvad med religionsfrihed - i islam betragtes frafald som en af de største synder, og bruges ofte i den sociale kontrol - anerkendes et absolut frit valg af religion?


Lever myndighederne ikke op til deres ansvar i forhold til at sikre, at negativ social kontrol reelt set bekæmpes – og ikke skjules – så bliver problemet blot større og større i de kommende år.


Beklædning - anerkendes det fuldt ud, at kvinder kan fralægge sig tørklædet, og i øvrigt frit vælge påklædning, uden at dette får betydning for kvindens anseelse eller status?

Skilsmisse – er kvinder fuldt ud ligestillet med mænd, og er det fuldt acceptabelt, at kvinder ønsker og gennemfører skilsmisse? Og accepteres dansk lovgivning fuldt ud i forbindelse med skilsmisse?

Dét er blot eksempler på spørgsmål, der som minimum skal besvares i overensstemmelse med danske værdier. Og der skal løbende følges op i forhold til de foreninger, man måtte samarbejde med. Lever myndighederne ikke op til deres ansvar i forhold til at sikre, at negativ social kontrol reelt set bekæmpes – og ikke skjules – så bliver problemet blot større og større i de kommende år. Det kan hverken samfundet eller de undertrykte være tjent med.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Langeland For abonnenter

Mulig svinefarm på Langeland: Flere naboer op i det røde felt - beboer vil gå til Naturklagenævnet

Annonce